Avatud hankemenetlusega riigihange "Narva-Jõesuu rannavalve 2024-2028“

31.01.24

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris avatud hankemenetlusega riigihanke "Narva-Jõesuu rannavalve 2024-2028" (viitenumber 274809). Pakkumiste esitamise tähtaeg on 19.02.2024 kell 12:00. Riigihanget rahastatakse Narva-Jõesuu linna eelarvest. Link riigihankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6893940/general-info

Rannavalve ala skeem ...

 

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Riigihange „Narva-Jõesuu linna avalike kruusateede greiderdamine"

22.01.24
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris väikehanke „Narva-Jõesuu linna avalike kruusateede greiderdamine" (viitenumber 274615). Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 26.01.2024 kell 9:00. Töid rahastatakse linna eelarvest. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6880088/general-info

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Riigihange "Narva-Jõesuu Kooli toitlustusteenus“

27.09.23
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris riigihanke "Narva-Jõesuu Kooli toitlustusteenus" (viitenumber 266776).
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11.10.2023 kell 10:00. Link riigihankele:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6102922/general-info

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Toimetaja: ALAR TASA

Alla lihthanke piirmäära riigihange "Narva-Jõesuu linnas Sinimäe alevikus Pargi tn 2 hoone esimese korruse rekonstrueerimise projekteerimistöö“

8.09.23
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära riigihanke "Narva-Jõesuu linnas Sinimäe alevikus Pargi tn 2 hoone esimese korruse rekonstrueerimise projekteerimistöö" (viitenumber 269719).
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 18.09.2023 kell 10:00. Link riigihankele:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6373184/general-info

Narva-Jõesuu Linnavalitsus plaanib rekonstrueerida endise Vaivara vallamaja (Pargi tn 2 Sinimäe alevik) esimese korruse ruumid eesmärgiga luua sinna Sinimäe põhikooli loodusainete õppeklassid (loodusõpetus ja keemia). Pärast seda tellitakse ehitustööd. Klassid on plaanis avada Pargi 2 esimesel korrusel järgmise õppeaasta alguseks.


Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Toimetaja: ALAR TASA

Lihthanke menetlusega riigihange "Olgina rahvamaja rekonstrueerimise põhiprojekti muutmine“

6.09.23
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke menetlusega riigihanke "Olgina rahvamaja rekonstrueerimise põhiprojekti muutmine" (viitenumber 269623).
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 18.09.2023 kell 10:00. Link riigihankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6364704/general-info
 

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Toimetaja: ALAR TASA

Lihtmenetlusega hange "Narva-Jõesuu linnas Metsa tänava ja Suvilate tee jalg- ja jalgrattatee projekteerimine“

4.08.23

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihtmenetlusega hanke "Narva-Jõesuu linnas Metsa tänava ja Suvilate tee jalg- ja jalgrattatee projekteerimine" (viitenumber 263687).

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 2.05.2023 kell 12:00. Riigihanget rahastatakse maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest ja Narva-Jõesuu linna eelarvest. Link riigihankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5821420/general-info

Käesoleva töö eesmärgiks on Metsa tänava ja Suvilate tee jalgratta- ja jalgtee projekteerimine edaspidiseks jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks, maakonna kergliiklustee võrgustiku arendamiseks ja paremate ühenduste loomiseks Narva ja Narva-Jõesuu linnade vahel.

Projekteeritava jalg- ja jalgrattatee asukohaskeem ...

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Toimetaja: ALAR TASA

Riigihanke "Narva-Jõesuu linna uue lasteaia projekteerimine“

1.08.23

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris riigihanke "Narva-Jõesuu linna uue lasteaia projekteerimine" (viitenumber 266942).

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 17.08.2023 kell 13:00.

Link riigihankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6121000/general-info

Riigihanke objektiks on Narva-Jõesuu linna Karja tn 25 uue lasteaiahoone projekteerimine põhiprojekti mahus. Töö mahtu kuulub ka olemasoleva lasteaia (ehitisregistri kood 120257495) aadressil Karja tn 25 Narva-Jõesuu linn lammutamise projekteerimine.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Riigihanke "Narva-Jõesuu kalurisadama II etapi projekteerimistöö" võitis Reaalprojekt OÜ

30.06.23

Riigihanke „Narva-Jõesuu kalurisadama II etapi projekteerimistöö" (nr 263696) võitis pakkuja Reaalprojekt OÜ. Pakkumuse hind on 94 992 eurot koos käibemaksuga.

Info hanke kohta (kalurisadama II etapi projekteerimine).pdf

Toimetaja: ALAR TASA

Alla lihthanke piirmääraga hange "Viivikonna külaplatsi ehitamine“

19.06.23
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris alla lihthanke piirmääraga hanke "Viivikonna külaplatsi ehitamine" (viitenumber 265037).
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 04.07.2023 kell 12:00. Riigihanget rahastatakse Leader programmist ja Narva-Jõesuu linna eelarvest. Link riigihankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5940700/general-info

Hanke eesmärgiks on luua Narva-Jõesuu linna Viivikonna külasse Kaevurite tn 1 külaplats, kuhu on planeeritud lisaks olemasolevale mängu- ja spordiväljakule katusega pink-lauad, istepingid, küla ajalugu tutvustav infostend, kuulutuste stend, jalgrattahoidja, puukuur, väliurnid, grill ning olemasoleva lauatennise teise kohta tõstmine ja kummikattega aluse tegemine.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Toimetaja: ALAR TASA

Lihthange "Narva-Jõesuu linna Nurme tn 68 hoone lammutustööd“

19.06.23
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke "Narva-Jõesuu linna Nurme tn 68 hoone lammutustööd" (viitenumber 266470).  Pakkumiste esitamise tähtaeg on 03.07.2023 kell 12:00. Hanget rahastatakse SA KredExi meetme „Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetus" vahenditest ja linna eelarvest.
Nurme tn 68 hoone on endise lastekodu hoone. Hoone on kasutusest väljas ning vastavalt eksperthinnangule on selle kasutuselevõtmine tehnilise seisundi tõttu võimatu.
Link riigihankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6072060/general-info

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Toimetaja: ALAR TASA

Hanke tulemus

9.06.23

Hanke "Sinimäe alevikus Pargi tn 5 ja Pargi tänava parkla ehitamine" (viitenumber 263704) edukaks pakkujaks osutus OÜ N&V. Lepingu maksumus 111 671,04 eur koos km-ga.

Toimetaja: ALAR TASA

Hanke tulemus

9.06.23
Riigihanke "Narva-Jõesuu sadama ja jõeäärse territooriumi väljaarendamine atraktiivseks tõmbekeskuseks. Projekteerimine." (viitenumber 263344) edukaks pakkujaks osutus K-Projekt AS. Lepingu maksumus koos käibemaksuga on 117 199,20 eurot. Lepingu täitmise tähtaeg on 06.07.2024.
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu linna 2023. aasta hankeplaani muutmine

9.05.23
Narva-Jõesuu linna 2023. aasta hankeplaani muutmine (PDF.)
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu linna 2023. aasta hankeplaan

9.05.23
Narva-Jõesuu linna 2023. aasta hankeplaan (PDF.)
Toimetaja: ALAR TASA

Avatud hankemenetlusega riigihanke "Narva-Jõesuu rannavalve 2023-2027“

4.05.23
Teade hanke kohta (Narva-Jõesuu rannavalve 2023-2027).pdf
Toimetaja: ALAR TASA

Lihtmenetlusega hange "Sinimäe alevikus Pargi tn 5 ja Pargi tänava parkla ehitamine“

Lihtmenetlusega hange "Narva-Jõesuu linnas Metsa tänava ja Suvilate tee jalg- ja jalgrattatee projekteerimine“

Avatud hankemenetlusega riigihange "Narva-Jõesuu kalurisadama II etapi projekteerimine“

Avatud hankemenetlusega riigihange "Narva-Jõesuu sadama ja jõeäärse territooriumi väljaarendamine atraktiivseks tõmbekeskuseks. Projekteerimine

18.04.23
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris avatud hankemenetlusega riigihanke "Narva-Jõesuu sadama ja jõeäärse territooriumi väljaarendamine atraktiivseks tõmbekeskuseks. Projekteerimine." (viitenumber 263344).
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 27.04.2023 kell 12:00. Riigihanget rahastatakse maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest ja Narva-Jõesuu linna eelarvest. Link riigihankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5791521/general-info

Töö eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna esindusväljaku ja selle ümbritseva ala terviklahenduse kujundamine ja selle projekteerimine. Oluline on leida miljöösse mahult ja ruumiliselt sobiv lahendus. Ehitusprojekt (sh maastikukujundusprojekt) koostatakse põhiprojekti staadiumis koos kõikide vajalike eriosade ning kooskõlastustega. Enne põhiprojekti koostamist on vaja viia läbi keskkonnamõjude eelhinnang, koostada ruumianalüüs, kontseptsioon, ruumiprogramm, eskiis.

Projekteeritava ala tekst ja ASUKOHASKEEM
Toimetaja: ALAR TASA

Lihthange " Narva-Jõesuu linna Mustanina külas Auvere Agropargi ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine ja uuringud“

10.04.23
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke " Narva-Jõesuu linna Mustanina külas Auvere Agropargi ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine ja uuringud" (viitenumber 263222). Pakkumiste esitamise tähtaeg on 26.04.2023 kell 12:00. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5778360/general-info
Hanke esemeks on Narva-Jõesuu linna Mustanina külas Auvere Agropargi ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamine ja uuringute teostamine. Uuringuteks on linnustiku, taimestiku, ulukite uuringud ja rohevõrgustiku analüüs.

Hanget rahastatakse projektist Interreg TETRAS – Technology Transfer for Thriving Recirculating Aquaculture Systems in the Baltic Sea Region saadavate rahaliste vahendite arvelt. Projekti elluviijaks on SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Toimetaja: ALAR TASA

Lihthange "Narva-Jõesuu linna avalike teede asfaltbetoonkatete auguremont 2023"

5.04.23
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke "Narva-Jõesuu linna avalike teede asfaltbetoonkatete auguremont 2023" (viitenumber 263173). Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 20.04.2023 kell 12:00. Töid rahastatakse linna eelarvest. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5774562/general-info
Käesoleva hanke eesmärgiks on teostada pinnatud ja asfaltkatete auguremont Narva-Jõesuu linnas (sh Sinimäe alevik, Olgina alevik, Viivikonna küla, Sirgala küla, Soldina küla, Pimestiku küla, Udria küla, Laagna küla, Puhkova küla, Tõrvajõe küla, Kudruküla).

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Lihthange "Narva-Jõesuu linna Mustanina külas Auvere Agropargi ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine“

5.04.23
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke "Narva-Jõesuu linna Mustanina külas Auvere Agropargi ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine" (viitenumber 263117). Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20.04.2023 kell 12:00. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5769380/general-info
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Auvere Agropargi rajamine taimekasvatuse, vetikakasvatuse, linnukasvatuse, vesiviljeluse, söödatootmise, teostamiseks planeeritaval alal ning tootmishoonete ja päikese- ning alternatiivenergiaparkide rajamine.
Hanget rahastatakse projektist Interreg TETRAS – Technology Transfer for Thriving Recirculating Aquaculture Systems in the Baltic Sea Region saadavate rahaliste vahendite arvelt. Projekti elluviijaks on SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Narva-Jõesuu linna 2023 hankeplaan

Lihthange " Narva- Jõesuu linna avalike teede pindamine 2023“

21.02.23

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke " Narva- Jõesuu linna avalike teede pindamine 2023" (viitenumber 260884). Pakkumiste esitamise tähtaeg on 13.03.2023 kell 12:00. Töid rahastatakse linna eelarvest. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5569520/general-info

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

 

Lihtmenetlusega riigihange "Sinimäe Kooli staadioni rekonstrueerimise projekteerimistööd"

6.12.22
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas Riigihangete registris välja lihtmenetlusega riigihanke "Sinimäe Kooli staadioni rekonstrueerimise projekteerimistööd" (viitenumber 257982).

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 22.12.2022 kell 10:00. Projekteerimistöid linna eelarvest.

Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5270240/general-info


Narva-Jõesuu Linnavalitsus


Toimetaja: ALAR TASA

Riigihange "Olgina rahvamaja energiatõhususe parandamise ehitustööd"

10.11.22
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris riigihanke "Olgina rahvamaja energiatõhususe parandamise ehitustööd" (viitenumber 254409). Pakkumiste esitamise tähtaeg on 5.12.2022 kell 12:00. Hanget rahastatakse projekti „Olgina rahvamaja energiatõhususe tõstmine" raames meetme „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes" vahenditest ja Narva-Jõesuu linna eelarvest.
Projekti eesmärk on tõsta Olgina rahvamaja hoone energiatõhusust, vähendada hoone ülalpidamiskulusid ja kasvuhoonegaaside heidet. Selleks on plaanitud energiatõhususega seotud tööd nagu välisseinte ja sokli lisasoojustus, saali lae soojustus, akende vahetus 3 x paketiga akende vastu, välisuste ja katusekatte vahetus, küttesüsteemi torustike vahetus, uue sooja tarbevee süsteemi rajamine, ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine, päikesepaneelide rajamine saali katusele jm.
Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4937180/general-info

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Lihtmenetlusega hange "Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine, III etapp"

14.09.22
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihtmenetlusega hanke          "Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine, III etapp " (viitenumber 253279). Hanke esemeks on tänavavalgustuse taristu renoveerimine Sinimäe alevikus, Auvere külas, Sirgala külas ja Viivikonna külas. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 29.09.2022 kell 10:00. Töid rahastatakse Ühtekuuluvusfondist ja linna eelarvest. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4829140/general-info

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu linna 2022. aasta hankeplaani muutmine

13.04.22
Võttes aluseks haldusmenetluse seaduse § 68 lg 2 ja Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 09.05.2018. määruse nr 13 „Narva-Jõesuu linna hankekorra kinnitamine" § 3 lõike 1,
 
annab Narva-Jõesuu Linnavalitsus


Korraldus ...
Lisa 1 ...

Lihthange "Narva-Jõesuu linna avalike teede teekatete auguremont 2022"

13.04.22
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke "Narva-Jõesuu linna avalike teede teekatete auguremont 2022" (viitenumber 248725). Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 25.04.2022 kell 12:00. Töid rahastatakse linna eelarvest. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4392508/general-info
Narva-Jõesuu Linnavalitsus


 

Lihthanke "Narva- Jõesuu linna avalike teede pindamine 2022"

6.04.22
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke "Narva- Jõesuu linna avalike teede pindamine 2022" (viitenumber 248688). Pakkumiste esitamise tähtaeg on 25.04.2022 kell 12:00. Töid rahastatakse linna eelarvest. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4389168/general-info

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Lihthange "Narva-Jõesuu linna avalike teede asfaltbetoonkatete auguremont 2022"

15.03.22

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke "Narva-Jõesuu linna avalike teede asfaltbetoonkatete auguremont 2022" (viitenumber 247553). Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 28.03.2022 kell 12:00. Töid rahastatakse linna eelarvest. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4286088/general-info

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Toimetaja: ALAR TASA

Riigihange "Narva-Jõesuu linna Kalda tn 32 a slippide ja juurdepääsutee rajamine"

15.03.22
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris riigihanke "Narva-Jõesuu linna Kalda tn 32 a slippide ja juurdepääsutee rajamine" (viitenumber 247520). Pakkumiste esitamise tähtaeg on 5.04.2022 kell 12:00. Töid rahastatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 meetmest „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine" ja Narva-Jõesuu linna eelarvest. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4283008/general-info
Käesoleva hanke raames on ette nähtud Narva-Jõesuu linna kalurisadamas (Kalda tn 32a) kahe betoonkattega slipi rajamine; freesasfaldist katendiga juurdepääsutee ja manööverdusplatsi rajamine; kanali osaline süvendamine.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu linna 2022 hankeplaani kinnitamine

Avalik kirjalik enampakkumine kasvava metsa raieõiguse võõrandamiseks

1.03.22

01.03.2022

ENAMPAKKUMISE TEADE

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et korraldab kasvava metsa raieõiguse võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise alljärgnevale enampakkumise objektile:

Enampakkumise objekti Tulevase kinnistu raieõiguse(ca 741tm) alghind on 25 000.00 eurot, millele lisandub käibemaks 5000.00 eurot, kogumaksumus on 30 000,00 eurot.

NB: raieõigus sisaldab erinevaid raieliike (sh raadamine), mis ei ühti metsaregistrisse kantud eralduse piiridega.

Enampakkumise kutsedokumendiga saab tutvuda Narva-Jõesuu linna kodulehel:
Enampakkumise_kutsedokument_2022

Enampakkumise tagatisraha on 10% enampakkumise objekti kogumaksumuse hinnast. Tagatisraha tasutakse Narva-Jõesuu Linnavalitsuse arveldusarvele EE092200001120187750 SWEDBANK.

Kirjalik pakkumus tuleb esitada hiljemalt 15.03.2022 kella 16.00-ks aadressile J.Poska 26, Narva-Jõesuu linn 29023 Ida-Virumaa või e-postiga aadressile info@narva-joesuu.ee.

Info tel +372 51 73150 Jaan Metsis.

 

 


 

Toimetaja: ALAR TASA

Lihthange „Narva-Jõesuu linna J. Poska tänava remonttööde omanikujärelevalve teenus"

22.02.22

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke „Narva-Jõesuu linna J. Poska tänava remonttööde omanikujärelevalve teenus" (viitenumber 246756). Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 03.03.2022 kell 12:00. Töid rahastatakse riigieelarvest ja linna eelarvest.
Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4212088/general-info

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

 

 

Toimetaja: ALAR TASA

Avatud hankemenetlusega riigihanke "Olgina rahvamaja energiatõhususe parandamise projekteerimistööd"

1.02.22
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris avatud hankemenetlusega riigihanke "Olgina rahvamaja energiatõhususe parandamise projekteerimistööd" (viitenumber 245502).

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 14.02.2022 kell 12:00. Projekteerimistöid rahastatakse meetmest „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes" ja linna eelarvest.

Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4090208/general-info

Narva-Jõesuu Linnavalitsus


Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu linnavalitsus kuulutas välja hanke Narva-Jõesuu J. Poska tänava rekonstrueerimistööde teostamiseks

Narva-Jõesuu J. Poska tänava rekonstrueerimistööde kogu ulatuseks on 2895 jooksvat meetrit. Rekonstrueerimistööde käigus eemaldatakse olemasolev asfaltkate, vajadusel tasandatakse ning tugevdatakse aluskihti - seda juhul, kui asfaltkatte freesimise tulemusel osutub aluskiht nõrgaks ning vajab tugevdamist.

Rekonstrueerimistööde nimekirja kuulub ka kiilumiskihi paigaldamine ning uue asfaltkatte paigaldamine, sealhulgas bussitaskute rekonstrueerimine ja teemärgise termoplastikuga taastamine.

Vabaduse tänava - Aia tänava vahele jääv J. Poska tänava lõik rekonstrueeritakse täismahus koos aluskihtidega ning uue kõnnitee ehitamisega vastavalt Keskkonnaprojekt OÜ poolt koostatud ehitusprojektile. Tööde hulka kuulub kõnnitee katendi uuendamine alates Vabaduse tänavast kuni Kalda tänavani J. Poska tänava paarisnumbritega kinnistute pool.

Tööde maksumuseks on 583 333,00 eurot. Pakkumuse esitamise tähtpäev: 30.12.2021 12:00.

Tööde valmimise tähtajaks on 31.10.2022.

Lisa loe linnavalitsuse kodulehelt vastavasisulisest uudisest.

 


 

Kasvava metsa raieõiguse võõrandamiseks korraldatava avaliku kirjaliku enampakkumise tingimused

Narva-Jõesuu Linnavalitsus korraldab, avalik kirjalik enampakkumine kasvava metsa
raieõiguse võõrandamiseks Narva-Jõesuu linna Kudrukülas asuval Taga kinnistul
(katastritunnus 85101:003:0169) eraldustel 12 ja 14 metsateatise eeldatava raiemahuga 910
tihumeetrit ja Vahe kinnistul (katastritunnus 85101:003:0165) eraldustel 1 ja 4 metsateatise
eeldatava raiemahuga 1240 tihumeetrit ja Vahe kinnistul (katastritunnus 85101:003:0165)
eraldusel 28 metsateatise eeldatava raiemahuga 1260 tihumeetrit.

Loe lähemalt SIIT ...

Riigihange „J. Poska tänava remonttööd"

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris avatud hankemenetlusega riigihanke „J. Poska tänava remonttööd" (viitenumber 242735). Pakkumiste esitamise tähtaeg on 30.12.2021 kell 12:00. Töid rahastatakse riigieelarvest ja linna eelarvest. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3801788/general-info

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Lihtmenetlusega hange "Narva-Jõesuu sadama uue juurdepääsutee ning vajaliku infrastruktuuri ehitamine "

31.08.21
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihtmenetlusega hanke           "Narva-Jõesuu sadama uue juurdepääsutee ning vajaliku infrastruktuuri ehitamine " (viitenumber 240555).

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 16.09.2021 kell 12:00. Töid rahastatakse maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest ja Narva-Jõesuu linna eelarvest.

Käesoleva hanke raames on ette nähtud järgmised tööd: kaldakindlustus ujuvkaist kuni slipini koos tugede paigaldamisega ujuvkaide jaoks (ujuvkaide paigaldamine ei kuulu hankesse), sõidutee ehitamine Kalda tänavalt kuni slipini, sõidutee äärse tugimüüri ehitamine, tõkkepuude paigaldamine, sõidutee valgustus, ujuvkaide ja tõkkepuude toide. Koos kaldakindlustusega süvendustööde teostamine.

Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3598356/general-info


Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Avatud hange "Sillamäe-Vaivara raudteejaama jalgratta- ja jalgtee projekteerimine"

31.08.21

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke " Sillamäe-Vaivara raudteejaama jalgratta- ja jalgtee projekteerimine " (viitenumber 240525).

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 17.09.2021 kell 12:00. Projekti koostamist rahastatakse RTK maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest. Projekti partner on Sillamäe Linnavalitsus. Link riigihangete registrile: https://riigihanked.riik.ee

 

Hanke eesmärk on Sillamäe - Vaivara raudteejaama jalgratta- ja jalgtee projekteerimine edaspidiseks jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks, maakonna kergliiklustee võrgustiku arendamiseks ja paremate ühenduste loomiseks Vaivara rongijaamaga. Projekti raames peavad olema projekteeritud:

  • 3 m laiune jalgratta- ja jalgtee, mille alguspunktiks on Sillamäed läbiva Tallinn-Narva mnt Sillamäe-Viivikonna tee ja I. Pavlovi tänava ristumispunkt. Jalgratta- ja jalgtee kulgeb Viivikonna suunas läbi Poe tänava viib Vaivara rongipeatuseni ja lõpeb Jaama ja Sillamäe-Viivikonna tee T2 ristumiskohas, läbides enne seda Vaivara küla. Jalgratta- ja jalgtee pikkuseks on ca 3 km.
  • Jalgratta- ja jalgtee raudteega samatasapinnalised ristumised olemasolevate ülekäikude kohale.
  • Rongipeatuse vahetusse lähedusse bussipeatus, parkla koos juurdepääsuteega (parkimiskohtade arv selgub välja projekteerimise käigus), rongipeatuse läheduses varikatus jalgrataste hoidjatega ning ala välisvalgustus koos videovalve süsteemiga projekteerimine.
  • Jalgratta- ja jalgtee valgustus.

 

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Toimetaja: ALAR TASA

Lihthange "Narva-Jõesuu linna avalike teede pindamine 2021-2"

23.08.21

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke "Narva-Jõesuu linna avalike teede pindamine 2021-2" (viitenumber 240165). Pakkumiste esitamise tähtaeg on 06.09.2021 kell 10:00. Töid rahastatakse linna eelarvest.

Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3559876/general-info

Toimetaja: ALAR TASA

Lihtmenetlusega hange "Narva-Jõesuu linnale audiitorteenuse tellimine 2021., 2022. ja 2023. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks"

23.08.21

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris avatud lihtmenetlusega hanke "Narva-Jõesuu linnale audiitorteenuse tellimine 2021., 2022. ja 2023. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks" (viitenumber 240043). Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 01.09.2021 kell 12:00. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3547217/general-info

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu linna 2021. muudetud hankeplaan

17.08.21
Narva-Jõesuu linna 2021. muudetud hankeplaan
Toimetaja: ALAR TASA

Lihthange "Narva-Jõesuu sadama uue juurdepääsutee ning vajaliku infrastruktuuri ehitamine"

31.08.21

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihtmenetlusega hanke "Narva-Jõesuu sadama uue juurdepääsutee ning vajaliku infrastruktuuri ehitamine" (viitenumber 233120).

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 19.08.2021 kell 12:00. Töid rahastatakse maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest ja Narva-Jõesuu linna eelarvest.

Käesoleva hanke raames on ette nähtud järgmised tööd: kaldakindlustus ujuvkaist kuni slipini koos tugede paigaldamisega ujuvkaide jaoks (ujuvkaide paigaldamine ei kuulu hankesse), sõidutee ehitamine Kalda tänavalt kuni slipini, sõidutee äärse tugimüüri ehitamine, tõkkepuude paigaldamine, sõidutee valgustus, ujuvkaide ja tõkkepuude toide. Koos kaldakindlustusega süvendustööde teostamine.

Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3512016/general-info

Hange on lõpetatud seoses sellega, et ühtegi pakkumust ei laekunud.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Lihthange "Narva-Jõesuu linna avalike teede pindamine 2021"

1.06.21

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke "Narva-Jõesuu linna avalike teede pindamine 2021" (viitenumber 237671). Pakkumiste esitamise tähtaeg on 17.06.2021 kell 12:00. Töid rahastatakse linna eelarvest.

Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3309136/general-info


 

Toimetaja: ALAR TASA

Avatud hankemenetlusega riigihange „Narva-Jõesuu linna L. Koidula ja Vabaduse tänavate remonttööd, II etapp: L. Koidula tn 42 kuni L. Koidula 100a tänava remont koos ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimise ja ehitusega"

13.05.21

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris avatud hankemenetlusega riigihanke „Narva-Jõesuu linna L. Koidula ja Vabaduse tänavate remonttööd, II etapp: L. Koidula tn 42 kuni L. Koidula 100a tänava remont koos ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimise ja ehitusega" (viitenumber 236908). Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 08.06.2021 kell 12:00. Töid rahastatakse riigieelarvest ja linna eelarvest. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3242904/general-info

 

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Toimetaja: ALAR TASA

Lihthange "Narva-Jõesuu linna Sinimäe aleviku Pargimäe territooriumil heakorra- ja taastamise projekteerimis-ehitustööde teostamine"

27.04.21
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke "Narva-Jõesuu linna Sinimäe aleviku Pargimäe territooriumil heakorra- ja taastamise projekteerimis-ehitustööde teostamine" (viitenumber 236101). Pakkumiste esitamise tähtaeg on 13.05.2021 kell 12:00. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3178212/general-info

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu linna 2021. aasta hankeplaani muutmine

5.04.21

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 30. märtsi 2021 korraldus nr 156.

Narva-Jõesuu linna 2021. aasta hankeplaan.

Toimetaja: ALAR TASA

Avatud riigihange "Koolitranspordi teenuse osutamine Narva-Jõesuu-Narva-Sinimäe-Sillamäe liinil"

31.03.21
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris avatud riigihanke "Koolitranspordi teenuse osutamine Narva-Jõesuu-Narva-Sinimäe-Sillamäe liinil" (viitenumber 235078). Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 20.04.2021 kell 12:00.
Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3087993/general-info
Hanke eesmärgiks on õpilaste liiniveo teenuse osutaja leidmine Narva-Jõesuu-Narva-Sinimäe-Sillamäe liinil ca 22 kuuks (orienteeruvalt alates 01.09.2021 kuni 13. juuni 2023).


Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Toimetaja: ALAR TASA

Avatud hankemenetlusega riigihange "Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine"

22.03.21
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris avatud hankemenetlusega riigihanke "Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" (viitenumber 233120).

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 16.04.2021 kell 10:00. Töid rahastatakse Ühtekuuluvusfondist ja linna eelarvest. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2921612/general-info

Hanke esemeks on tänavavalgustuse taristu renoveerimine nii Narva-Jõesuu linnas kui ka endisel Vaivara territooriumil (Sinimäe alevikus, Olgina alevikus, Kudrukülas, Vaivara külas, Soldina külas).


Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Toimetaja: ALAR TASA

Lihthange "Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise ehitustööde omanikujärelevalve teenus"

22.03.21
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke "Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise ehitustööde omanikujärelevalve teenus" (viitenumber 233274).

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 31.03.2021 kell 12:00. Töid rahastatakse Ühtekuuluvusfondist ja linna eelarvest. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2934812/general-info


Narva-Jõesuu Linnavalitsus


Toimetaja: ALAR TASA

Riigihange „Narva-Jõesuu linna L. Koidula ja Vabaduse tänavate remonttööd"

26.02.21

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris avatud hankemenetlusega riigihanke „Narva-Jõesuu linna L. Koidula ja Vabaduse tänavate remonttööd" (viitenumber 233121). Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 25.03.2021 kell 13:00. Töid rahastatakse riigieelarvest ja linna eelarvest. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2921732/general-info

 

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu linna 2021. aasta hankeplaan

Lihthange "Narva-Jõesuu linna avalike teede asfaltbetoonkatete auguremont 2021"

23.02.21

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke "Narva-Jõesuu linna avalike teede asfaltbetoonkatete auguremont 2021" (viitenumber 232958). Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 08.03.2021 kell 13:00. Töid rahastatakse linna eelarvest. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee

 

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu linna hankekord

Narva-Jõesuu linna hankekord ...

Avatud riigihange "Koolitranspordi teenuse osutamine Sinimäe Põhikooli õpilastele"

1.12.20

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris avatud riigihanke "Koolitranspordi teenuse osutamine Sinimäe Põhikooli õpilastele" (viitenumber 227182). Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 21.12.2020 kell 11:00.

Link hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2339672/overview/activities

Hanke esemeks on: Koolitranspordi teenuse osutamine Sinimäe Põhikooli õpilastele ca 45 kuuks ajavahemikul september 2021 - juuni 2025.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus


 

Toimetaja: ALAR TASA

Lihthange "Narva-Jõesuu linna keskväljaku ja ümbritseva ala põhiprojekti koostamine"

16.11.20

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke "Narva-Jõesuu linna keskväljaku ja ümbritseva ala põhiprojekti koostamine" (viitenumber 229867). Pakkumiste esitamise tähtaeg on 27.11.2020 kell 13:00. Link hankele:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2590692/general-info

Narva-Jõesuu linnas aadressil Suur-Lootsi tn 8 (katastritunnus 51301:001:0029), Suur-Lootsi tn 2 (katastritunnus 51301:001:0289), Vana tn 3 (katastritunnus 51401:001:0046) ja Vana tn 1 (katastritunnus 51401:001:0047) keskväljaku ja selle ümbritseva ala projekteerimine koos kõikide vajalike uuringute ja kooskõlastustega.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

 

 


 

Toimetaja: ALAR TASA

Lihthange „Narva-Jõesuu kooli funktsionaalse kavandi koostamine"

3.11.20

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris alla lihthanke piirmäära  hanke „Narva-Jõesuu kooli funktsionaalse kavandi koostamine" (viitenumber 227452).

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 16.11.2020 kell 13:00. Töid rahastatakse riigi eelarvest. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Korraldus hankeplaani muutmise kohta

Riigihange "Sinimäe vaatetorni ehitamine"

26.08.20
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris riigihanke "Sinimäe vaatetorni ehitamine" (viitenumber 226049). Pakkumiste esitamise tähtaeg on 23.09.2020 kell 13:00. Ehitustöid rahastatakse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammist ja Narva-Jõesuu linna eelarvest. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Toimetaja: ALAR TASA

Hanketeade: Narva-Jõesuu Linnavalitsus otsib WIFI võrgu paigaldajat ja käivitajat

17.08.20

Alla lihthanke piirmäära jääv hange

Narva-Jõesuu Linnavalitsus otsib Narva-Jõesuu linna WIFI võrgu paigaldajat ja käivitajat. Töö tellitakse projekti WIFI4EU raames. Kutsume Teid esitama pakkumuse alltoodud tingimustel hiljemalt 27.08.2020 e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee ja koopias angelina.liiv@narva-joesuu.ee.

Lisatud: pakkumise kutse ja hankelepingu projekt

Toimetaja: ALAR TASA

Avatud riigihange "Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 2. etapp. Vabaduse ja L. Koidula tn"

10.08.20
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris avatud riigihanke "Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 2. etapp. Vabaduse ja L. Koidula tn" (viitenumber 224017). Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 07.09.2020 kell 10:00. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee

Hankelepingu rahastamisallikad: meede "Ida-Virumaa säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonna-sõbraliku avaliku linnaruumi arendamine" ja Narva-Jõesuu linna eelarve.


Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Toimetaja: ALAR TASA

Lihthange "Narva-Jõesuu linnas supelranna alale terviseraja ja rannapromenaadi ehitusprojekti koostamine"

2.07.20
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke "Narva-Jõesuu linnas supelranna alale terviseraja ja rannapromenaadi ehitusprojekti koostamine" (viitenumber 224307). Pakkumiste esitamise tähtaeg on 13.07.2020 kell 13:00. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee

Riigihanke esemeks on Narva-Jõesuu linna avaliku supelranna terviseraja ja rannapromenaadi projekteerimine põhiprojekti staadiumis. Terviserada on infrastruktuuri objekt ning see on kasutatav ka puhke- ja spordiobjektina. Terviserada tagab supelrannas liikuvate inimeste parema ja ohutuma liikumisvõimaluse ning parendab inimeste liikumisharjumusi. Terviserada algab Mere tänava algusest liivatõkkemüüride vahelt ja kulgeb üle luidete piki mereäärt kuni muulini. Muulile planeeritakse anda avalik funktsioon.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus


Toimetaja: ALAR TASA

Riigihange "Narva-Jõesuu linnas korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmine"

15.06.20

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris riigihanke "Narva-Jõesuu linnas korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmine" (viitenumber 224403).

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 13.07.2020 kell 10:00.

Link hankele: https://riigihanked.riik.ee

Hanke tulemusel antakse edukale pakkujale 48 kuuks kontsessioon jäätmeveoteenuse osutamiseks Narva-Jõesuu linna jäätmeveo piirkonnas, milleks on Narva-Jõesuu linna haldusterritoorium.


Narva-Jõesuu Linnavalitsus
 

Toimetaja: ALAR TASA

Lihthange "Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise projekteerimine"

9.06.20
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke "Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise projekteerimine" (viitenumber 224264).

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 19.06.2020 kell 11:00. Töid rahastatakse Ühtekuuluvusfondist ja linna eelarvest. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee

Projekteerimistööde eesmärgiks on koostada Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise põhiprojekt (tööprojekti detailsusega) koos maksumuse kalkulatsiooniga, sh vajalike uuringute läbiviimine.  

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Toimetaja: ALAR TASA

Lihthange "Sinimäe aleviku multifunktsionaalse mini-spordiväljaku ja skatepargi ehitamine"

1.06.20
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke "Sinimäe aleviku multifunktsionaalse mini-spordiväljaku ja skatepargi ehitamine " (viitenumber 223973).

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 18.06.2020 kell 11:00. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee

Multifunktsionaalne mini-spordiväljak ja skatepark ehitatakse Sinimäe staadioni juurde.

Asukoha SKEEM ...
Toimetaja: ALAR TASA

Avatud hankemenetlusega riigihange "Sinimäe kooli toitlustusteenus 2020-2024"

29.05.20
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris avatud hankemenetlusega riigihanke "Sinimäe kooli toitlustusteenus 2020-2024" (viitenumber 223887). Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15.06.2020 kell 11:00. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee

Hanke eesmärgiks on sõlmida hankeleping Sinimäe kooli ja Vaivara Lasteaia Sinimäe rühmade toitlustusteenuse osutamiseks aastatel 2020-2024.

Narva-Jõesuu LinnavalitsusToimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke "Narva-Jõesuu linna kruusakattega teede säilitusremont"

28.05.20
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke "Narva-Jõesuu linna kruusakattega teede säilitusremont" (viitenumber 223807).
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 15.06.2020 kell 13:00. Töid rahastatakse linna eelarvest. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu linna 2020. aasta hankeplaan

Narva-Jõesuu linna rannavalve 2020

18.05.20
Narva-Jõesuu Linnavalitsus korraldab alla lihthanke "Narva-Jõesuu linna rannavalve 2020".

Lisainfo ja dokumendid ZIP ...
Toimetaja: ALAR TASA

Lihhange "Olgina aleviku multifunktsionaalse mini-spordiväljaku ja skatepargi ehitamine"

8.04.20
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas Riigihangete registris välja lihthanke "Olgina aleviku multifunktsionaalse mini-spordiväljaku ja skatepargi ehitamine" (viitenumber 222033).

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 24.04.2020 kell 11:00. Töid rahastatakse linna eelarvest. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee

Multifunktsionaalse mini-spordiväljaku ja skatepargi asukoha aadress on Pritska haljasala P1, Olgina alevik.

Asukoha skeem ...
Toimetaja: ALAR TASA

Lihthange "Narva- Jõesuu linna avalike teede remonditööd ja pindamine 2020"

30.03.20

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke "Narva- Jõesuu linna avalike teede remonditööd ja pindamine 2020" (viitenumber 221579). Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 15.04.2020 kell 13:00. Töid rahastatakse linna eelarvest. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee


 

Toimetaja: ALAR TASA

Lihthange "Tänavavalgustuse projekteerimis-ehitustööd 2020"

24.03.20
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutas välja Riigihangete registris lihthanke "Tänavavalgustuse projekteerimis-ehitustööd 2020" (viitenumber 220209). Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 13.04.2020 kell 13:00. Töid rahastatakse linna eelarvest. Link hankele: https://riigihanked.riik.ee

Hanke eesmärk on uue välisvalgustuse projekteerimine ja ehitamine Sinimäe ja Olgina alevikus, Perjatsi külas ja Narva-Jõesuu linnas (kokku 5 lõiku).

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu linna 2019. aasta hankeplaan

23.04.19
Narva-Jõesuu linna 2019. aasta hankeplaan ...
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu linna 2019.aasta hankeplaani kinnitamine

Ligipääs riigihangete registrisse

1.03.19
Ligipääs riigihangete registrisse ...
Toimetaja: ALAR TASA

Avalik kirjalik enampakkumine kasvava metsa raieõiguse (1 857 tm) võõrandamiseks

18.01.19

ENAMPAKKUMISE TEADE

 

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et korraldab kasvava metsa raieõiguse (1 857 tm) võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise.

Enampakkumise kutsedokumendiga saab tutvuda Narva-Jõesuu linna kodulehel:
 
Enampakkumise_kutsedokument_2019

Enampakkumisel osalemiseks on vajalik tasuda tagatisraha summas 9 500.- (üheksa tuhat viissada) eurot Narva-Jõesuu Linnavalitsuse arveldusarvele EE092200001120187750 SWEDBANK. Kirjalik pakkumus tuleb esitada hiljemalt 31.01.2019 kella 14.00-ks aadressile Koidu tn 25, Narva-Jõesuu linn 29023 Ida-Virumaa või e-postiga aadressile info@narva-joesuu.ee. Info tel +372 5698 6526 Jüri Kiik.

 

Toimetaja: ALAR TASA

Hange „Koolitranspordi teenuse osutamine Sinimäe Põhikooli õpilastele„

12.12.18

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel: " Koolitranspordi teenuse osutamine Sinimäe Põhikooli õpilastele ".

Hanke objektiks on Narva- Jõesuu linna Koolitranspordi teenuse osutamine Sinimäe Põhikooli õpilastele ajavahemikul 07.01.2019-11.06.2021

Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida  riigihangete e-keskkonnast aadressil: https://riigihanked.riik.ee/

Hanke viitenumber on 203519.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg : 02.01.2019. a kell 9:00.

Toimetaja: ALAR TASA

Detailplaneeringute koostamise lõpetamise teade:

8.10.18

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.09.2018 otsusega nr 59 on lõpetatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 19.12.2012 otsusega nr 135 „Narva-Jõesuu linna Koidu 4, Koidu 6 kinnistute ja katastrisse kandmata riigimaa (piiriettepanekud AT0607270026 ja AT0607270034) detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatatud detailplaneering.  

21.08.2018 esitas maaomanik taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 2 kohaselt detailplaneeringu koostamise võib lõpetada, kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

Toimetaja: ALAR TASA
4.07.18

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 13.06.2018 korralduse nr 261 "Narva-Jõesuu linna 2018.aasta hankeplaani kinnitamine" muutmine

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 13.06.2018 korralduse nr 261 "Narva-Jõesuu linna 2018.aasta hankeplaani kinnitamine" muutmine.

Lisa korraldusele nr 261

Toimetaja: ALAR TASA
3.07.18

Narva- Jõesuu linna avalike teede pindamine 2018

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel: " Narva- Jõesuu linna avalike teede pindamine 2018".

Hanke objektiks on Narva- Jõesuu linna teede pindamine (edaspidi Tööd). Tööde mahud võivad erineda HD Lisas 2 - Kululoend toodud kogustele +/- 20 (kakskümmend) %. Töö sisaldab kõiki masinaid, tööjõudu, seadmeid ja materjale ning kõigi tööde teostamist, kaasa arvatud segu valmistamine, vedu, laotamine, tihendamine ja katsetamine vastavalt Lepingule ning ajutiste liikluskorralduse vahendite paigaldamine remonttööde teostamisel. Mahud ja kavandatavad tööde asukohad määrab Tellija. Tänavate nimekiri on toodud HD Lisas 2 . Töökooseis:- pindamine; - aukude remont.

Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida  riigihangete e-keskkonnast aadressil: https://riigihanked.riik.ee/

Hanke viitenumber on 199122.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg : 13.07.2018. a kell 10:00.

Toimetaja: ALAR TASA
3.07.18

Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 2.etapp. Vabaduse ja L.Koidula tn

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema avatud hankel: "Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 2.etapp. Vabaduse ja L.Koidula tn".

Hankelepingu eseme lühikirjeldus: Käesolevaga teeb Narva-Jõesuu Linnavalitsus ettepaneku osaleda EAS-i poolt toetatava meetme "Ida-Virumaa säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonna-sõbraliku avaliku linnaruumi arendamine" tegevusest „Tegevused alakasutatud linnaalade füüsiliseks, majanduslikuks ja sotsiaalseks elavdamiseks" riigihanke „Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 2.etapp. Vabaduse ja L.Koidula tn" ning esitada pakkumusi vastavalt hanketeates (edaspidi HT) ja HDs sisalduvatele tingimustele.

Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida  riigihangete e-keskkonnast aadressil: https://riigihanked.riik.ee/

Hanke viitenumber on 197167.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg : 13.07.2018. a kell 14:00.

Toimetaja: ALAR TASA
15.06.18

Narva-Jõesuu linna hankekorra kinnitamine

Narva-Jõesuu linna hankekorra kinnitamine ...

Toimetaja: ALAR TASA
15.06.18

Narva-Jõesuu linna 2018. aasta hankeplaan

Narva-Jõesuu linna 2018. aasta hankeplaani kinnitamine

Hankeplaan 2018.

Toimetaja: ALAR TASA
20.04.18

Hange "Välikäimlate rent 2018.a suvehooajaks"

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutab välja hanke "Välikäimlate rent 2018.a suvehooajaks".

Tähtaeg 27.04.2018.a kell 10.45
Toimetaja: ALAR TASA
27.11.17
Kutse osalema hankel
 
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema avatud hankel: "Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine".
 
Hankelepingu eseme lühikirjeldus: Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimistööde teostamine s.h. kai rekonstrueerimine, slipi ja sadamahoone ehitamine, sadama-ala heakorrastamine, juurdepääsutee rekonstrueerimine, süvendustööde teostamine ja ujuvkai paigaldamine koos kõigi vajalike mõõdistuste ja kooskõlastustega vastavalt tehnilisele kirjeldusele (HD Lisa2).
 
Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida  riigihangete e-keskkonnast aadressil: https://riigihanked.riik.ee/
Hanke viitenumber on 187015.
 
Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg : 06.12.2017. a kell 11:00.