20.01.23

Taotluste vormid

Toimetulekutoetus

Toetused:

Sissetulekust sõltuv sotsiaaltoetus, mis on:
- toetus haigla voodipäevatasu kompenseerimiseks;
- toetus küttekulude hüvitamiseks;
- toetus raske, sügava ja keskmise puude isikute erivajaduste rahuldamiseks;
- vältimatu sotsiaalabi;
- paljulapseliste perede toetus;
- toetus lastelaagrite tuusikute hüvitamiseks.

Lapsed:

Teenused:

Hooldus

Taotlus täisealise isikule hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks