28.09.22

* Taotlus

(sünnitoetus, elluastumistoetus; matusetoetus; erakorraline toetus; toetus funktsioonihäiretega laste erivajaduste rahuldamiseks)

* Toimetulekutoetuse avaldus

* Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlus

(toetus haigla voodipäevatasu kompenseerimiseks; toetus küttekulude hüvitamiseks; toetus raske, sügava ja keskmise puude isikute erivajaduste rahuldamiseks; vältimatu sotsiaalabi; paljulapseliste perede toetus; toetus lastelaagrite tuusikute hüvitamiseks)

* Avaldus koolitoetuse määramiseks

* Avaldus üliõpilase toetuse määramiseks

* Eakate sünnipäeva toetus

* Taotlus - bassein

* Sõiduki parikimiskaardi väljastamine

Sotsiaaltransporditeenuse taotlus

* Puudega lapsele toetava sotsiaalteenuse taotlus

* Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetuse taotlus