Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 25. istung toimub 29. novembril 2023 algusega kell 17.00

24.11.23

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 25. istung toimub   29. novembril 2023 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna 2023. aasta neljanda lisaeelarve vastuvõtmine (1-2/43, eelnõu).
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 2. Kaeramaa maaüksuse detailplaneeringu (PlanID 3217) kehtetuks tunnistamine  (1-2/40, eelnõu).
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 3. Linna osaluse lõpetamine äriühingutes (1-2/44, eelnõu).
  Ettekandja linnasekretär Monika Tinno.
 4. Puudega isiku eluruumi kohandamise kulude hüvitamise kord (1-2/41, eelnõu).
  Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Veronika Stepanova.
 5. Muud küsimused
  5.1. info uue lasteaia ehitamisest

5.2. info Narva-Jõesuu Kommunaal AS ja Narva Vesi AS ühinemisest

5.3. info õlitehase ehitamise jätkamisest.

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 24. istung toimub 25. oktoobril 2023 algusega kell 17.00

20.10.23

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 24. istung toimub   25. oktoobril 2023 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (1-2/38, eelnõu, keskkonnakomisjoni variant 1-2/38-1)
  Ettekandja keskkonnaspetsialist Jaan Metsis.
 2. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 24.01.2018 määruse nr 15 „Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Narva-Jõesuu linnas" muutmine (1-2/37, eelnõu), sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni variant 1-2/37-1)
  Ettekandja sotsiaaltöö peaspetsialist Sirje Neeme.
 3. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.12.2022 otsuse nr 44 "Narva-Jõesuu linna tervikteede nimekirja kinnitamine" muutmine (1-2/39, eelnõu)
  Ettekandja teedespetsialist Vladimir Varaksin  või majandusosakonna juhataja Jegor Tšumakov.
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 23. istung toimub 27. septembril 2023 algusega kell 17.00

22.09.23

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 23. istung toimub 27. septembril 2023 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 1. Kinnistu Mäealuse tn 7, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu linn võõrandamine (1-2/33, eelnõu).
  Ettekandja majandusosakonna juhataja Jegor Tšumakov.
 2. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 29.12.2021 määruse nr 3 „Narva-Jõesuu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" muutmine (1-2/34, eelnõu).
  Ettekandja linnasekretär Monika Tinno.
 3. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 29.12.2021 määruse nr 4 „Narva-Jõesuu Linnavalitsuse palgajuhend" muutmine (1-2/35 , eelnõu).
  Ettekandja linnasekretär Monika Tinno.
 4. Vaivara Vallavolikogu 27.02.2001 määruse nr 147 „Sinimäe Põhikooli teeninduspiirkonna määramine" kehtetuks tunnistamine (1-2/36, eelnõu).
  Ettekandja linnasekretär Monika Tinno  või haridus- ja kultuurinõunik Imre Liiv.
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 22. istung toimub 28. augustil 2023 algusega kell 17.30

24.08.23

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 22. istung toimub   28. augustil 2023 algusega kell 17.30 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna 2023. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine (1-2/28, eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova)
 2. „Narva-Jõesuu linna arengukava kuni 2027" muutmine (1-2/32, eelnõu)
  Ettekandja arendusosakonna juhataja Olga Batluk.
 3. Projekti „Ida-Viru regiooni veeteede võrgustiku ja turismiettevõtluse arendus" omafinantseeringu kinnitamine (1-2/27, eelnõu)
  Ettekandja arendusosakonna juhataja Olga Batluk.
 4. Haldusüksuste piiride muutmise ettepaneku esitamine Narva Linnavolikogule (1-2/24, eelnõu).
  Ettekandja arendusosakonna juhataja Olga Batluk.
 5. Auvere külas asuva Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse arendamise detailplaneeringu kehtestamine (1-2/25, eelnõu).
  Ettekandja arendusosakonna juhataja Olga Batluk või aselinnapea Raim Sarv.
 6. SOS Lasteküla Ühingu MTÜ peretugevdusprogrammis osalemine ja omaosaluse kinnitamine (1-2/26, eelnõu)
  Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Veronika Stepanova.
 7. Korteriomandi Uus 6-18 Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu linn võõrandamine (1-2/29, eelnõu)
  Ettekandja majandusosakonna juhataja Jegor Tšumakov
 8. Korteriomandi, Pargi 3-10, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu linn võõrandamine (1-2/30 , eelnõu)
  Ettekandja majandusosakonna juhataja Jegor Tšumakov
 9. Seisukoha võtmine Haridus- ja Teadusministeeriumi tehtud investeerimisettepaneku osas (1-2/31, eelnõu)
  Ettekandja haridus- ja kultuurinõunik Imre Liiv.

 


 

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 21. istung toimub 28. juunil 2023

22.06.23

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 21. istung toimub 28. juunil 2023 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna 2022. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (1-2/21, eelnõu ; 1-3.1/14 rev.aruanne).
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova, kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Iraida Tšubenko).
 2. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 19.12.2017 määruse nr 5 „Maamaksumäära kehtestamine ja maksuvabastuse andmise kord Narva-Jõesuu linnas" muutmine (1-2/18-1, eelnõu).
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 3. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine (Narva-Jõesuu linna Suur-Lootsi 1 territooriumi, Suur-Lootsi ja J. Poska tänavate, J. Poska 36 ja Kalda 10 territooriumite ja Narva jõe vahele jääva maa-ala detailplaneering, PlanID 1541)

(1-2/22 , eelnõu).
Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.

 1. Rahvakohtunikukandidaatide valimine (1-2/23, eelnõu).

Ettekandja linnavolikogu esimees Aare Objartel..

 1. Muu info
  - Sirgala harjutusväljaku laiendamisest;
  - uue koolihoone ehitamisest;
  - uue lasteaia ehitamisest;
  - Narva Vee ja Narva-Jõesuu Kommunaalettevõte ühinemisest;
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin.
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 20. istung toimub 31. mail 2023 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis

26.05.23

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 20. istung toimub 31. mail 2023 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 1. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023 -2035 heakskiitmine (1-2/1, eelnõu).
  Ettekandja arendusosakonna juhataja Olga Batluk.
 2. Narva-Jõesuu linna noortevolikogu põhimäärus (1-2/19, eelnõu)
  Ettekandja Anna Šmidt.
 3. Narva-Jõesuu linna 2023. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine (1-2/16-1, eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova)
 4. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 24.01.2018 määruse nr 15 „ Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Narva-Jõesuu linnas" muutmine (1-2/20, eelnõu)
  Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Veronika Stepanova.
 5. Valdeku maaüksuse detailplaneeringu (PlanID 2148) kehtetuks tunnistamine (1-2/14, eelnõu).
  Ettekandja arendusosakonna juhataja Olga Batluk
 6. Nõusoleku küsimine Narva-Jõesuu linnas Vabaduse tn 17 hoonestusõiguse Narva-Jõesuu linna nimele kandmiseks (1-2/15, eelnõu).
  Ettekandja arendusosakonna juhataja Olga Batluk
 7. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.11.2022 otsuse nr 39 „Projekti „Ida-Viru veeteede arendamisega seotud projektide ettevalmistamine - projekteerimine" omafinantseeringu kinnitamine" muutmine (1-2/17, eelnõu).

Ettekandja arendusosakonna juhataja Olga Batluk.

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 19. istung toimub 26. aprillil 2023 algusega kell 17.00

21.04.23

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 19. istung toimub 26. aprillil 2023 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 1. Loa andmine rannavalve (vetelpääste) hanke korraldamiseks (1-2/13,eelnõu).
  Ettekandja majandusosakonna juhataja Jegor Tšumakov.
 2. Elamumajanduse ümberkorraldamise ja asenduskorteri omandamise kompensatsiooni andmise tingimused ja kord (1-2/12,eelnõu).
  Ettekandja arendusosakonna juhataja Olga Batluk.
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 18. istung toimub 29. märtsil 2023 algusega kell 17.00

24.03.23

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 18. istung toimub 29. märtsil 2023 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna 2023. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine (1-2/6-1,eelnõu).
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 2. Loa andmine toitlustusteenuse hanke korraldamiseks (1-2/9,eelnõu).
  Ettekandja haridus- ja kultuurinõunik Imre Liiv.
 3. Loa andmine linnavara omandamiseks (1-2/8, eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 4. Loa andmine riigihanke „Koolitranspordi teenuse osutamine Narva-Jõesuu-Narva-Sinimäe-Sillamäe liinil" korraldamiseks (1-2/10, eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 5. Nõusoleku andmine kinnistu osa võõrandamiseks (1-2/7, eelnõu)
  Ettekandja arendusosakonna juhataja Olga Batluk
 6. Nõusoleku andmine asjaõiguslepingu ning hoonestusõiguse lõpetamise kokkuleppe sõlmimiseks (Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Metsa tn 3) (1-2/11, eelnõu)
  Ettekandja arendusosakonna juhataja Olga Batluk
 7. Muu info

Ettekandja linnapea Maksim Iljin.

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 17. istung toimub 22. veebruaril 2023

17.02.23

KUTSE  NARVA-JÕESUU LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 17. istung toimub 22. veebruaril 2023 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna 2023. aasta eelarve vastuvõtmine II lugemine (1-2/83, eelnõu, 1-2/83-1 muudatusettepanekud).
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 2. Erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord (1-2/93, eelnõu).
  Ettekandja majandusosakonna juhataja Jegor Tšumakov.
 3. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (1-2/2, eelnõu)
  Ettekandja arendusosakonna juhataja Olga Batluk.
 4. Auvere külas asuva Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse arendamise detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamisearuande vastuvõtmine (1-2/5, eelnõu)
  Ettekandja arendusosakonna juhataja Olga Batluk
 5. Narva-Jõesuu linna 2023. aasta eelarve vastuvõtmine
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 16. istung toimub 25. jaanuaril 2023

24.01.23

KUTSE  NARVA-JÕESUU LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 16. istung toimub 25. jaanuaril 2023 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

 

Päevakorra projekt:

 1. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023 -2035 heakskiitmine (1-2/1, eelnõu)
  Ettekandja arendusosakonna juhataja Olga Batluk.
 2. Narva-Jõesuu linna 2023. aasta eelarve vastuvõtmine II lugemine (1-2/83, eelnõu)..
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 3. Jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine 2023.a toimuvateks Riigikogu valimisteks (1-2/4, eelnõu).
  Ettekandja linnasekretär Monika Tinno.
 4. Revisjonikomisjoni 2023.a tööplaan (1-2/3, eelnõu)

Ettekanne revisjonikomisjoni esimees Iraida Tšubenko.

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 14. istung toimub 30. novembril 2022

25.11.22

KUTSE NARVA-JÕESUU LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 14. istung toimub 30. novembril 2022 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 1. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ (1-2/82, eelnõu).
  Ettekandja arendusosakonna juhataja Olga Batluk.
 2. Projekti „Ida-Viru veeteede arendamisega seotud projektide ettevalmistamine - projekteerimine" omafinantseeringu kinnitamine (1-2/75, eelnõu).
  Ettekandja arendusosakonna juhataja Olga Batluk.
 3. Projekti „Narva-Jõesuu sadama ja jõeäärse territooriumi väljaarendamine atraktiivseks tõmbekeskuseks" omafinantseeringu kinnitamine (1-2/76, eelnõu).
  Ettekandja arendusosakonna juhataja Olga Batluk.
 4. Eluruumi tagamise kord (1-2/80, eelnõu).
  Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja  Veronika Stepanova.
 5. Narva-Jõesuu linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord (1-2/81, eelnõu).
  Ettekandja majandusosakonna juhataja Jegor Tšumakov.
 6. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.10.2018 määruse nr 47 „Narva-Jõesuu linnavara valitsemise kord" muutmine (1-2/79, eelnõu).
  Ettekandja majandusosakonna juhataja Jegor Tšumakov.
 7. Vaivara Vallavolikogu otsuste kehtetuks tunnistamine (1-2/78, eelnõu).
  Ettekandja linnavolikogu esimees Aare Objartel.
 8. Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas asuva Nurme tn 68 kinnistu üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (1-2/77, eelnõu).
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 13. istung toimub 26. oktoobril 2022

21.10.22

KUTSE  NARVA-JÕESUU LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 13. istung toimub 26. oktoobril 2022 algusega
kell 17.00
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.01.2019 määruse nr 53 „Narva-Jõesuu linna kaasava eelarve menetlemise kord" muutmine (1-2/70, eelnõu)
  Ettekandja linnasekretär Monika Tinno.
 2. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 29.12.2021 määruse nr 4 „Narva-Jõesuu Linnavalitsuse palgajuhend" muutmine. (1-2/71, eelnõu)
  Ettekandja linnasekretär Monika Tinno.
 3. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 24.01.2018 määruse nr 18 „Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord" muutmine. (1-2/72, eelnõu).
  Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Veronika Stepanova.
 4. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 21.03.2018 määruse nr 30 „Parkimistasu" muutmine (1-2/73, eelnõu).
  Ettekandja majandusosakonna juhataja Jegor Tšumakov.
 5. Linnavara kasutusse andmine (1-2/74, eelnõu).
  Ettekandja majandusosakonna juhataja Jegor Tšumakov.
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 12. istung toimub 28. septembril 2022

23.09.22

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 12. istung toimub 28. septembril 2022 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

 Päevakorra projekt:

 

 1. Narva-Jõesuu linna 2022. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine (1-2/69, eelnõu)

Ettekandja rahandusosakonna juhataja  Anžela Jakutova.

 1. Korteriomandi, Pargi 12-8 Narva-Jõesuu linn Narva-Jõesuu linn, ½ mõttelise osa kaasomandist võõrandamine (1-2/67, eelnõu)
  Ettekandja majandusosakonna juhataja Jegor Tšumakov.
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 11. istung toimub 31. augustil 2022

26.08.22

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 11. istung toimub 31. augustil 2022 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 

 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 29.12.2021 määruse nr 3 „Narva-Jõesuu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" muutmine (1-2/63, eelnõu)
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin.
 2. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 24.01.2018 määruse nr 15 „ Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Narva-Jõesuu linnas" muutmine (1-2/62, eelnõu)
  Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Veronika Stepanova.
 3. „Narva-Jõesuu linna arengukava kuni 2027" ja arengukava tegevuskava ning „Narva-Jõesuu linna eelarvestrateegia 2023-2026" muutmine (1-2/66, eelnõu )
  Ettekandja arendusosakonna juhataja Olga Batluk.
 4. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.10.2019 otsuse nr 117 „Projekti „Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" omafinantseeringu kinnitamine" muutmine

(1-2/64, eelnõu).
Ettekandja arendusosakonna juhataja Olga Batluk.

 1. Ida-Viru maakonnas Narva-Jõesuu ja Sillamäe linnade vaheliste piiride muutmise taotlemine (1-2/61,eelnõu).
  Ettekandja arendusosakonna juhataja Olga Batluk.
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 10. istung toimub 29. juunil 2022

22.06.22

KUTSE  NARVA-JÕESUU LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 10. istung toimub 29. juunil 2022 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 

 1. Narva-Jõesuu linna 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (1-2/59, eelnõu).
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova, kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Iraida Tšubenko.
 2. Narva-Jõesuu linna 2022. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine (1-2/60, eelnõu).
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 3. Projekti „Narva-Jõesuu sauna energiatõhususe tõstmine" omafinantseeringu kinnitamine (1-2/57, eelnõu).
  Ettekandja arendusosakonna juhataja Olga Batluk.
 4. Narva-Jõesuu linna Viivikonna ja Sirgala külades paiknevate munitsipaalomandisse vormistamisel olevate  hoonete lammutamine (1-2/55, eelnõu).
  Ettekandja arendusosakonna juhataja Olga Batluk.
 5. Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Nurme tn 68 kinnistul paikneva hoone lammutamine (1-2/56, eelnõu).
  Ettekandja arendusosakonna juhataja Olga Batluk.
 6. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 24.01.2018 määruse nr 15 „ Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Narva-Jõesuu linnas" muutmine (1-2/52, eelnõu).
  Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Veronika Stepanova.
 7. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.06.2020 määruse nr 93 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine (1-2/54, eelnõu).
  Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Veronika Stepanova.
 8. Narva-Jõesuu linna kaevetööde eeskiri (1-2/58, eelnõu).
  Ettekandja majandusosakonna juhataja Jegor Tšumakov.
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 9. istung toimub 25. mail 2022

20.05.22

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 9. istung toimub 25. mail 2022 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.01.2021 otsuse nr 176 „Projekti „Väikesadamate võrgustiku arendamine nii põhjarannikul kui Peipsil" omafinantseeringu kinnitamine" muutmine (1-2/48, eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 2. Täiendava finantseerimise eraldamine Narva-Jõesuu linna J. Poska tänava remonttöödeks (1-2/47, eelnõu)
  Ettekandja majandusosakonna juhataja Jegor Tšumakov
 3. Narva-Jõesuu linnale kuuluva kinnistu võõrandamine otsustuskorras   (1-2/49, eelnõu)
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin.
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 8. istung toimub 27. aprillil 2022

27.04.22

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 8. istung toimub 27. aprillil 2022 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.01.2021 otsuse nr 177 „Projekti „Narva-Jõesuu kalurisadama arendamine, I etapp" omafinantseeringu kinnitamine" muutmine  (1-2/46,eelnõu).
Ettekandja arendusosakonna juhataja Olga Batluk.

2. Kinnistu osa koos majaosaga aadressil Kaevurite 13 Viivikonna küla, Narva-Jõesuu linn võõrandamine (1-2/45, eelnõu)
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jegor Tšumakov

3. Kinnistuomandi Koidu 25 Narva-Jõesuu linn Narva-Jõesuu linn võõrandamine (1-2/44, eelnõu)
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jegor Tšumakov

4. Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvate korteriühistute ja eramajade toetamise kord (1-2/43-1-2, eelnõu)
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jegor Tšumakov

5. Muu info
„Narva-Jõesuu linna arengukava kuni 2025"
arengukava ja arengukava tegevuskava ülevaatamise ja muutmise algatamine
Ettekandja arendusosakonna juhataja Olga Batluk.

 

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 7. istung toimub 30. märtsil 2022 algusega kell 17.00

25.03.22

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 7. istung toimub 30. märtsil 2022 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

 

Päevakorra projekt:

 

 1. Narva-Jõesuu linna 2022. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine  (1-2/39, eelnõu).
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 2. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Narva-Jõesuu linnas (1-2/30-1, eelnõu).
  Ettekandja majandusosakonna juhataja Jegor Tšumakov.
 3. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 24.01.2018 määruse nr 15 „ Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Narva-Jõesuu linnas" muutmine (1-2/42, eelnõu).
  Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Veronika Stepanova.
 4. Narva-Jõesuu Linnavolikogu  26.01.2022 otsuse nr 2 „Narva-Jõesuu linna 2022. aasta eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste määrade ja piirmäärade  kehtestamine" muutmine (1-2/38, eelnõu).
  Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Veronika Stepanova.
 5. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.12.2017 määruse nr 7 „Narva-Jõesuu Linnavalitsuse põhimäärus" muutmine (1-2/41-1, eelnõu).
  Ettekandja linnasekretär Monika Tinno.
 6. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.09.2019 määruse nr 69 „Narva-Jõesuu Linnavolikogu liikme, linnapea ja linnavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord" muutmine (1-2/40, eelnõu).
  Ettekandja linnavolikogu esimees Aare Objartel.
 7. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 02.05.2019 määruse nr 61 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" muutmine (1-2/37-1, eelnõu).
  Ettekandja haridus- ja kultuurinõunik Imre Liiv.
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 6. istung toimub 22. veebruaril 2022

16.02.22

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 6. istung toimub 22. veebruaril 2022 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 1. Auvere külas asuva Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse arendamise detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine  (1-2/34, eelnõu).
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 2. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Narva-Jõesuu linnas (1-2/30, eelnõu)
  Ettekandja majandusosakonna juhataja Jegor Tšumakov.
 3. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 21.03.2018 määruse nr 32 "Narva-Jõesuu eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord" muutmine (1-2/33, eelnõu).
  Ettekandja linnavolikogu aseesimees Inge Muškina.
 4. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 24.11.2021 määruse nr 2  „Narva-Jõesuu Linnavolikogu liikmetele ja komisjonide liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord" muutmine (1-2/35, eelnõu)
  Ettekandja linnavolikogu esimees Aare Objartel.
 5. Vaivara Vallavolikogu ja Narva-Jõesuu Linnavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine (1-2/31, eelnõu).
  Ettekandja linnasekretär Monika Tinno.
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 5. istung toimub 26. jaanuaril 2022 algusega kell 17.00

21.01.22

KUTSE  NARVA-JÕESUU LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 5. istung toimub 26. jaanuaril 2022 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

 

Päevakorra projekt:

 

 1. Ida-Viru maakonna arengustrateegia muutmine (https://ivol.kovtp.ee/maakonna-arengustrateegia-muutmine )
  Ettekandja IVOL-i arendusjuht Hardi Murula.
 2. Narva-Jõesuu linna 2022. aasta eelarve II lugemine  (1-2/19, eelnõu , 1-2/19-1 muudatus-ettepanekud).
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 3. Kinnistu Vabaduse 28b Narva-Jõesuu, Narva-Jõesuu linn võõrandamine (1-2/28, eelnõu).
  Ettekandja majandusosakonna juhataja Jegor Tšumakov.
 4. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.06.2020 määruse nr 93 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine (1-2/26, eelnõu).
  Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Veronika Stepanova.
 5. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 24.01.2018 määruse nr 15 „ Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Narva-Jõesuu linnas" muutmine (1-2/27-1, eelnõu).
  Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Veronika Stepanova.
 6. Narva-Jõesuu linna 2022. aasta eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste määrade ja piirmäärade  kehtestamine (1-2/29-1, eelnõu).
  Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Veronika Stepanova.
 7. Narva-Jõesuu linna 2022. aasta eelarve vastuvõtmine
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 4. istung toimub 29. detsembril 2021

24.12.21

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 4. istung toimub 29. detsembril 2021 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 

 1. Narva-Jõesuu linna 2022. aasta eelarve I lugemine  (1-2/19, eelnõu).
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 2. Auvere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa arvamus (1-2/17, eelnõu).
  Ettekandja keskkonnaspetsialist Jaan Metsis.
 3. Soldina külas asuva Lennuvälja kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning lähteülesande kinnitamine (1-2/22, eelnõu).
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 4. Narva- Jõesuu kohalike teede nimekirja kinnitamine (1-2/21, eelnõu).
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin.
 5. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine (1-2/23, eelnõu).
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin .
 6. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse palgajuhend(1-2/24, eelnõu).
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin.
 7. Vaideotsus  (1-2/20, eelnõu).
  Ettekandja linnavolikogu esimees Aare Objartel.
 8. Tulemustasu maksmine (1-2/18, eelnõu).
  Ettekandja linnavolikogu esimees Aare Objartel.
 9. Narva-Jõesuu Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2021.aasta tööplaani kinnitamine (1-3.1/1, tööplaan)
  Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Iraida Tšubenko.
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 3. istung toimub 8. detsembril 2021

3.12.21

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 3. istung toimub 8. detsembril 2021 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine (1-2/11, eelnõu).
  Ettekandja linnavolikogu esimees Aare Objartel.
 2. Narva-Jõesuu linna esindajate nimetamine ELVL-i üldkoosolekule ja volikogusse (1-2/15, eelnõu).
  Ettekandja linnavolikogu esimees Aare Objartel.
 3. Narva-Jõesuu linna esindajate nimetamine IVOL-i üldkoosolekule (1-2/16, eelnõu).
  Ettekandja linnavolikogu esimees Aare Objartel.
 4. Esindajate nimetamine Narva-Jõesuu linna haridusasutuste hoolekogude liikmeks (1-2/14, eelnõu).
  Ettekandja linnavolikogu esimees Aare Objartel.
 5. Narva-Jõesuu Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine (1-2/13, eelnõu).
  Ettekandja linnavolikogu esimees Aare Objartel.
 6. Muud küsimused
  - linnapea info
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 2. istung toimub 24. novembril 2021 algusega kell 16.00

19.11.21

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 2. istung toimub 24. novembril 2021 algusega kell 16.00 Olgina Rahvamaja saalis aadressil Narva mnt 12, Olgina alevik.

Päevakorra projekt:

 1. Projekti „Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine" omafinantseeringu kinnitamine (1-2/2 eelnõu).
  Ettekandja arendus- ja planeeringuspetsialist Olga Batluk.
 2. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.01.2021 otsuse nr 175 „Projekti „Sillamäe-Vaivara raudteejaama kergliiklustee rajamine ja rongiliikluse kasutamise võimaldamine" omafinantseeringu kinnitamine" muutmine  (1-2/ 3 eelnõu).
  Ettekandja arendus- ja planeeringuspetsialist Olga Batluk.
 3. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.03.2021 otsuse nr 182 „Projekti „Narva-Jõesuu väikesadama arendus" omafinantseeringu kinnitamine" muutmine (1-2/5 eelnõu).
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 4. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.02.2020 otsuse nr 135 „Projekti „Sinimäe vaatetorni ehitamine" omafinantseeringu kinnitamine" muutmine (1-2/4 eelnõu).
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin.
 5. Narva-Jõesuu linna 2021. aasta neljanda lisaeelarve vastuvõtmine (1-2/1 eelnõu).
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 6. Linnapea valimine  (1-2/6 eelnõu).
  Ettekandja linnavolikogu esimees Aare Objartel.
 7. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine (1-2/7 eelnõu).
  Ettekandja linnapea.
 8. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse liikmete kinnitamine (1-2/9 eelnõu).
  Ettekandja linnapea.
 9. Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine (1-2/12 eelnõu).
  Ettekandja linnavolikogu esimees Aare Objartel.
 10. Narva-Jõesuu Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe, aseesimehe ja liikme valimine (1-2/8 eelnõu).
  Ettekandja linnavolikogu esimees Aare Objartel.
 11. Narva-Jõesuu Linnavolikogu liikmetele ja komisjonide liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord (1-2/10 eelnõu).
  Ettekandja linnavolikogu esimees Aare Objartel.
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 1. istung toimub 15.11.2021

12.11.21

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 1. istung toimub 15.11.2021 kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse hoone istungite saalis  J. Poska 26 2. korrusel.

PÄEVAKORD:

 

 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu esimehe valimine.
 2. Narva-Jõesuu Linnavolikogu aseesimehe valimine.
 3. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse tagasiastumispalve ärakuulamine.

 

Monika Tinno

Narva-Jõesuu linna valimiskomisjoni esimees

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 49. istung toimub 22. septembril 2021

17.09.21

KUTSE NARVA-JÕESUU LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

 

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 49. istung toimub 22. septembril 2021 algusega kell  17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

 

Päevakorra projekt:

 

 1. Muu info
  - Ida-Virumaa tegevuskava uuendamine ja õiglane üleminek.
  Ettekandja Lauri Jalonen.
 2. Audiitori määramine  (1-2/209 eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 3. Jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine 2021.a toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks (1-2/213  eelnõu)
  Ettekandja linnasekretär Monika Tinno.
 4. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.02.2020 otsuse nr 135 „Projekti „Sinimäe vaatetorni ehitamine" omafinantseeringu kinnitamine" muutmine (1-2/210 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov.
 5. Arvamuse andmine Arumäe uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta (1-2/211 eelnõu)
  Ettekandja keskkonnaspetsialist Jaan Metsis.
 6. Arvamuse andmine Udria uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta (1-2/212 eelnõu)
  Ettekandja keskkonnaspetsialist Jaan Metsis.
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 48. istung toimub 31. augustil 2021

26.08.21

KUTSE  NARVA-JÕESUU LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 48. istung toimub 31. augustil 2021 algusega kell  17.00
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna 2021. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine (1-2/204 eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 2. „Narva-Jõesuu linna arengukava kuni 2025" ja arengukava tegevuskava muutmine (1-2/203 eelnõu, komisjoni ettepanek)
  Ettekandjad aselinnapea Raim Sarv.
 3. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.01.2021 otsuse nr 177 „Projekti „Narva-Jõesuu kalurisadama arendamine, I etapp" omafinantseeringu kinnitamine" muutmine (1-2/205 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 4. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.03.2021 otsuse nr 182 „Projekti „Narva-Jõesuu väikesadama arendus" omafinantseeringu kinnitamine" muutmine (1-2/206 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 5. Projekti „Sotsiaalteenuste arendamine ja integreerimine Narva-Jõesuu linnas" omafinantseeringu kinnitamine (1-2/207 eelnõu)
  Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Veronika Stepanova.
 6. Narva-Jõesuu Linnavolikogu alalise komisjoni koosseisu muutmine (1-2/208 eelnõu)
  Ettekandja linnavolikogu esimees Aare Objartel.

 

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 47. istung toimub 30. juunil 2021

25.06.21

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 47. istung toimub 30. juunil 2021 algusega kell  17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

 

Päevakorra projekt:

 

 1. Narva-Jõesuu linna 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (1-2/194 eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 2. Kivimänni maaüksuse detailplaneeringu mittealgatamine (1-2/199 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 3. Volikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine (1-2/198 eelnõu)
  Ettekandja linnavolikogu esimees Aare Objartel.
 4. Narva-Jõesuu linna valimiskomisjoni liikmete nimetamine (1-2/200 eelnõu)
  Ettekandja linnasekretär Monika Tinno
 5. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2020 otsuse nr 161 „Projekti „Narva-Jõesuu linna Vabaduse ja L. Koidula tänavate rekonstrueerimine" omafinantseeringu kinnitamine" muutmine (1-2/196 eelnõu)
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin
 6. Korteriomandi Narva mnt 17-13 Olgina alevik Narva-Jõesuu linn võõrandamine (1-2/202 eelnõu).
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin
 7. Linnavalitsuse liikme kohustustest vabastamine ja uue linnavalitsuse liikme kinnitamine (1-2/201 eelnõu)
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin
 8. Muud küsimused:
  - Narva-Jõesuu linnavolikogu liikme Liina Piirisalu arupärimine "linnavara tasuta kasutusse andmine". Vastab  linnapea Maksim Iljin.
  - Narva-Jõesuu linnavolikogu liikmete arupärimine "Kirikuküla 2 liivakarjääri keskkonnaloa andmine". Vastab  keskkonnaspetsialist Jaan Metsis.

 


 

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 46. istung toimub 26. mail

21.05.21

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 46. istung toimub 26. mail 2021 algusega kell  17.00
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 

 1. Narva-Jõesuu linna kalmisturegistri asutamine ja põhimäärus (1-2/192 eelnõu)
  Ettekandja SA Vaivara Kalmistud juhatuse liige Anti Kallam.
 2. Narva-Jõesuu linna 2021. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine (1-2/191 eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 3. Linnavara ajutine renditasu maksmisest vabastamine (1-2/193 eelnõu)
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin
 4. Narva-Jõesuu linna haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja hoolekogude töökord (1-2/180-2 eelnõu).
  Ettekandja linnavolikogu esimees Aare Objartel.
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 45. istung toimub 28. aprillil 2021

23.04.21

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 45. istung toimub 28. aprillil 2021 algusega kell  17.00
elektrooniliselt Zoom keskkonnas
(link saadetakse järgmisel nädalal).

Võimalik on osaleda ka Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu (saalis osalemisest palume eelnevalt teatada).

Päevakorra projekt:

 

 1. Narva-Jõesuu linna haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja hoolekogude töökord (1-2/180-1eelnõu).
  Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Sabina Kornejeva.
 2. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 24.01.2018 määruse nr 15 "Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Narva-Jõesuu linnas" muutmine (1-2/190 eelnõu).
  Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Sabina Kornejeva.
 3. „Narva-Jõesuu linna arengukava kuni 2025" ja arengukava tegevuskava alampeatüki V „Hoolekanne ja sotsiaaltöö: heaolu ja teenuste tagamine" muutmine (1-2/189 eelnõu).
  Ettekandjad sotsiaalosakonna juhataja Sabina Kornejeva ning arendus- ja planeeringuspetsialist Olga Batluk.
 4. Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu kasutamise eeskiri (1-2/185-1 eelnõu)
  Ettekandja linnavolikogu liige Aare Objartel.
 5. Tänavakaubanduse ning avalikul üritusel kauba või teenuse müügi kord Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil (1-2/188 eelnõu)
  Ettekandja linnavolikogu liige Aare Objartel.
 6. Muud küsimused
  - ühistranspordi teema arutelu
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 44. istung toimub 31. märtsil 2021 algusega kell 17.00 elektrooniliselt Zoom keskkonnas

26.03.21
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 44. istung toimub 31. märtsil 2021 algusega kell  17.00 elektrooniliselt Zoom keskkonnas (link saadetakse järgmisel nädalal).

Võimalik on osaleda ka Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 21.03.2018 määruse nr 33 "Narva-Jõesuu linna koolieelsete lasteasutuste lapsevanema osalustasu määra suuruse kehtestamine" muutmine (1-2/186 eelnõu).
  Ettekandja linnavolikogu liige Veikko Luhalaid.
 2. Projekti „Olgina rahvamaja energiatõhususe tõstmine" omafinantseeringu kinnitamine (1-2/183 eelnõu).
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 3. Projekti „Narva-Jõesuu väikesadama arendus" omafinantseeringu kinnitamine (1-2/184 eelnõu).
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 4. Umbusalduse avaldamine Narva-Jõesuu Linnavalitsuse liikmele (1-2/187 eelnõu)
  Ettekandja linnavolikogu liige Veikko Luhalaid.
 5. Muud küsimused.
  5.1. Ülevaade Sirgala ja Viivikonna külade olukorrast.
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin.
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 43. istung toimub 25. veebruaril 2021

20.02.21

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 43. istung toimub 25. veebruaril 2021 algusega kell  17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna 2021. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine (1-2/178  eelnõu).
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 2. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2020 otsuse nr 159 „Loa andmine riigihanke „Koolitranspordi teenuse osutamine Sinimäe Põhikooli õpilastele" kehtetuks tunnistamine (1-2/181  eelnõu).
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 3. Loa andmine riigihanke „Koolitranspordi teenuse osutamine Narva-Jõesuu-Narva-Sinimäe-Sillamäe liinil" korraldamiseks (1-2/182  eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 4. Kooli, lasteasutuse ja huvikooli pidaja kohustuste ja ülesannete täitmise ning otsuste tegemise delegeerimine ( 1-2/160-1  eelnõu).
  Ettekandja haridus- ja kultuurinõunik Imre Liiv.
 5. Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvate korteriühistute ja eramajade toetamise kord (1-2/179 eelnõu).
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin.

 

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 42. istung toimub 27. jaanuaril 2021

22.01.21
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 42. istung toimub 27. jaanuaril 2021 algusega kell  17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 

 1. Narva-Jõesuu linna 2021. aasta eelarve II lugemine (1-2/169 eelnõu).
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 2. Linnavara kasutusse andmine (Karja) (1-2/173 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov.
 3. Linnavara kasutusse andmine (Nurme) (1-2/176 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov.
 4. Kehtiva üldplaneeringu kohase Narva-Jõesuu Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kehtestamine (1-2/168 eelnõu)
  Ettekandjad aselinnapea Raim Sarv ning arendus- ja planeeringuspetsialist Olga Batluk.
 5. Projekti „Sillamäe-Vaivara raudteejaama kergliiklustee rajamine ja rongiliikluse kasutamise võimaldamine" omafinantseeringu kinnitamine (1-2/170 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv ning arendus- ja planeeringuspetsialist Olga Batluk.
 6. Projekti „Väikesadamate võrgustiku arendamine nii põhjarannikul kui Peipsil" omafinantseeringu kinnitamine (1-2/172 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 7. Projekti „Narva-Jõesuu kalurisadama arendamine, I etapp" omafinantseeringu kinnitamine (1-2/171 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 8. Narva-Jõesuu linna 2021. aasta eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste piirmäärade ja määrade kehtestamine (1-2/175 eelnõu)
  Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Sabina Kornejeva.
 9. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 21.03.2018 määruse nr 29 „Narva-Jõesuu linna kalmistute kasutamise eeskiri" muutmine (1-2/177-1 eelnõu)
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin.
 10. Narva-Jõesuu linna põhimäärus (1-2/147-1-1 eelnõu)
  Ettekandja linnavolikogu liige Aare Objartel.
 11. Narva-Jõesuu linna 2021. aasta eelarve vastuvõtmine (1-2/169 eelnõu).
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 12. Muud küsimused – ülevaade pooleliolevatest kohtuasjadest.
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin.

 

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 41. istung toimub 30. detsembril 2020

23.12.20
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 41. istung toimub 30. detsembril 2020 algusega kell  14.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 

 1. Kehtiva üldplaneeringu kohase Narva-Jõesuu Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kehtestamine (1-2/168 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 2. Narva-Jõesuu linna 2021. aasta eelarve I lugemine (1-2/169 eelnõu).
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 3. Narva-Jõesuu linnale kuuluva vara (linna omandis oleva tehnika) võõrandamine otsustuskorras (1-2/164 eelnõu).
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin.
 4. Narva-Jõesuu linna põhimäärus (1-2/147-1 eelnõu)
  Ettekandja linnavolikogu liige Aare Objartel.
 5. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.01.2019 määruse nr 53 „Narva-Jõesuu linna kaasava eelarve menetlemise kord" muutmine (1-2/134-1 eelnõu)
  Ettekandja linnavolikogu liige Kai Kiiver.
 6. Narva-Jõesuu Linnavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni aruanne.
  Ettekandja komisjoni esimees Aare Objartel.
 7. Narva-Jõesuu Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2021.aasta tööplaani kinnitamine (1-2/174 eelnõu).
  Ettekandja komisjoni esimees Iraida Tšubenko.
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 40. istung toimub 30. novembril 2020

25.11.20

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 40. istung toimub 30. novembril 2020 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 

 1. Narva-Jõesuu linna territooriumile põlevkivituha töötlemise käitise püstitamiseks vajaliku eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine (1-2/161 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 2. Seisukoha võtmine Sillamäe Linnavolikogu haldusüksuse piiride muutmise ettepaneku suhtes (1-2/162 eelnõu).
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 3. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.10.2018 määruse nr 45 "Narva-Jõesuu linna arengukava kuni  2025" muutmine (1-2/159 eelnõu).
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 4. Kooli, lasteasutuse ja huvikooli pidaja kohustuste ja ülesannete täitmise ning otsuste tegemise delegeerimine (1-2/160 eelnõu).
  Ettekandja haridus- ja kultuurinõuniku kt Imre Liiv.
 5. Narva-Jõesuu linnale kuuluvate kinnistute võõrandamine otsustuskorras (1-2/163 eelnõu).
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin.
 6. Narva-Jõesuu linnale kuuluva vara (linna omandis oleva tehnika) võõrandamine otsustuskorras (1-2/164 eelnõu).
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin.
 7. Narva-Jõesuu Linnavolikogu alaliste komisjonide koosseisude muutmine (1-2/158-1 eelnõu).
  Ettekandja linnavolikogu Aare Objartel.
 8. Narva-Jõesuu linna aukodaniku nimetuse omistamine (1-2/165 eelnõu, 1-2/166 eelnõu, 1-2/167 eelnõu).
  Ettekandja linnavolikogu Aare Objartel.


 

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 39. istung toimub 6.novembril 2020

30.10.20

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 39. istung toimub 6.novembril 2020 algusega kell 12.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 

1. COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks antava täiendava toetuse projektide nimekirja kinnitamine ning toetuse taotluse esitamiseks volituse andmine

Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov.

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 38. istung toimub 28. oktoobril 2020

23.10.20

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 38. istung toimub 28. oktoobril 2020 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 

 1. Narva-Jõesuu linna 2020. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine (1-2/152 eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 2. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024 heakskiitmine  (1-2/145  eelnõu).
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 3. Kehtiva üldplaneeringu kohase Narva-Jõesuu Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kehtestamine (1-2/155 eelnõu).
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 4. Loa andmine riigihanke „Koolitranspordi teenuse osutamine Sinimäe Põhikooli õpilastele" korraldamiseks (1-2/150 eelnõu).
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 5. Linnavara kasutusse andmine (1-2/156 eelnõu).
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin.
 6. Projekti „Narva- Jõesuu linna Vabaduse ja L. Koidula tänavate rekonstrueerimine" omafinantseeringu kinnitamine (1-2/154 eelnõu).
  Ettekandja aseinnapea Sergei Solovjov.
 7. Projekti „Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine, 2. etapp" omafinantseeringu kinnitamine (1-2/153 eelnõu).
  Ettekandja aseinnapea Sergei Solovjov.
 8. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.02.2020 otsuse nr 135 „Projekti „Sinimäe vaatetorni ehitamine" omafinantseeringu kinnitamine" muutmine (1-2/148 eelnõu)
  Ettekandja aseinnapea Sergei Solovjov.
 9. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 21.03.2018 määruse nr 29 „Narva-Jõesuu linna kalmistute kasutamise eeskiri" muutmine (1-2/149 eelnõu).
  Ettekandja linnavolikogu esimees Aare Objartel.
 10. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 02.05.2019 määruse nr 61 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" muutmine (1-2/151 eelnõu).
  Ettekandja haridus- ja kultuurinõuniku kt Imre Liiv.
 11. Muud küsimused

11.1. Narva-Jõesuu Kommunaal AS tegevusest
        Ettekandja linnapea Maksim Iljin.

          11.2. Sinimäe Põhikooli hoolekogu tegevusest
          Ettekandja haridus- ja kultuurinõuniku kt Imre Liiv.

          11.3. HTM akti täitmisest
          Ettekandja haridus- ja kultuurinõuniku kt Imre Liiv.

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 36. istung toimub 26. augustil 2020

22.08.20

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 36. istung toimub 26. augustil 2020 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 

 1. Narva-Jõesuu linna finantsjuhtimise kord (1-2/136 eelnõu).

Ettekandja linnavalitsuse rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova. 

 1. Muud küsimused
  1. Info Narva-Jõesuu Koolis toimuvast.

Ettekandja linnavalitsuse hariduse ja kultuurinõuniku kt Imre Liiv, kaasettekandja kooli direktor Joel Guljavin.

 1. Info IVOL-i kultuurikomisjoni tegevusest.

Ettekandja volikogu liige Kai Kiiver.

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 35. istung toimub 25. juunil 2020

19.06.20

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 35. istung toimub 25. juunil 2020 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 

 1. Narva-Jõesuu linna Mustanina külas Auvere Agroparki ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (1-2/108 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv. 
 2. Revisjonikomisjoni aruanne (1-3.1/22 aruanne)
  Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Iraida Tšubenko.
 3. Narva-Jõesuu linna 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (1-2/129  eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 4. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 07.12.2016 määruse nr 79 " Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikoolis õppetasu määra kehtestamine" kehtetuks tunnistamine ja Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.09.2011 määruse nr 58 „Narva-Jõesuu laste muusika- ja kunstikooli põhimäärus, uue redaktsiooni kinnitamine" muutmine (1-2/130  eelnõu)
  Ettekandja haridus- ja kultuurinõuniku kt Imre Liiv.
 5. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 21.03.2018 määruse nr 30 „Parkimistasu" muutmine (1-2/132  eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov.
 6. Linna omandis oleva maa aadressil 13147 Peeterristi - Kudruküla tee T2 Kudruküla küla Narva-Jõesuu linn otsustuskorras võõrandamine (1-2/131  eelnõu)
  Ettekandja aseinnapea Sergei Solovjov.
 7. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse (seatud linna omandis olevale kinnistule aadressil J. Poska tn 26, Narva-Jõesuu linn, katastritunnus 51301:001:0055 Alpter Invest OÜ kasuks) mõttelise osa võõrandamiseks otsustuskorras R&R Real Estate OÜ-le (1-2/133  eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov.
 8. Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel  (1-2/118  eelnõu)
  Ettekandja linnavolikogu liige Kädi Koppe.
 9. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.09.2019 otsuse nr 110 "Narva-Jõesuu Linnavalitsuse koosseisu kinnitamine" muutmine (1-2/128 eelnõu)
  Ettekandja linnavolikogu liige Veikko Luhalaid.

 

 
 

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 34. istung toimub 27. mail 2020

22.05.20
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 34. istung toimub 27. mail 2020 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

 

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna Mustanina külas Auvere Agroparki ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (1-2/108 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv. 
 2. Kehtiva üldplaneeringu kohase Narva-Jõesuu Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku edasilükkamine ja volituse andmine (1-2/120 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv. 
 3. Narva-Jõesuu linna 2020. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine (1-2/126  eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 4. Vaivara lasteaia põhimääruse kinnitamine (1-2/124  eelnõu)
  Ettekandja haridus- ja kultuurinõuniku kt Imre Liiv.
 5. Loa andmine toitlustusteenuse hanke korraldamiseks (1-2/121  eelnõu)
  Ettekandja haridus- ja kultuurinõuniku kt Imre Liiv.
 6. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.11.2017 määruse nr 2 „Narva-Jõesuu Linnavolikogu hüvitised ja hüvitise maksmise kord" muutmine (1-2/127  eelnõu)
  Ettekandja linnavolikogu liige Inge Muškina.
 7. Sihtasutuse Narva-Jõesuu Hooldekodu põhikirja muutmine (1-2/112 eelnõu)
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin.
 8. Ehitusseadustikus, planeerimisseaduses ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Narva-Jõesuu Linnavalitsusele (1-2/119  eelnõu)
  Ettekandja linnasekretär Monika Tinno.
 9. Vaivara Vallavolikogu ja Narva-Jõesuu Linnavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine (1-2/122 eelnõu)
  Ettekandja keskkonnaspetsiaist Jaan Metsis.
 10. Narva-Jõesuu Linnavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine  (1-2/123 eelnõu)
  Ettekandja linnasekretär Monika Tinno. 

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 33. istung toimub 6. mail 2020

4.05.20

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 33. istung toimub 6. mail 2020 algusega kell 17.00  Zoom keskkonnas elektrooniliselt.

 

Päevakorra projekt:

 

 1. Vaide läbivaatamine ja Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.03.2020 otsuse nr 141 „Sihtasutuse Narva-Jõesuu Hooldekodu põhikirja muutmine" kehtetuks tunnistamine (1-2/117 eelnõu)
  Ettekandja linnavolikogu esimees Aare Objartel.
 2. Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljini poolt info edastamine kriisiolukorrast linnas.
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 32. istung toimub 31. märtsil 2020

26.03.20

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 32. istung toimub 31. märtsil 2020 algusega kell 15.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tänav 26, Narva-Jõesuu linn.

Seoses Eesti Vabariigis välja kuulutatud eriolukorraga on volikogu istung eeldatavasti kinnine.

 

Päevakorra projekt:

 

 1. Narva-Jõesuu linna 2020. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine (1-2/110  eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 2. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 21.03.2018 määruse nr 33 „"Narva-Jõesuu linna koolieelsete lasteasutuste lapsevanema osalustasu määra suuruse kehtestamine" muutmine (1-2/116 eelnõu)
 3. Narva-Jõesuu linna teede arengukava 2020-2025 kinnitamine (1-2/111 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov. 
 4. Sihtasutuse Narva-Jõesuu Hooldekodu põhikirja muutmine (1-2/112 eelnõu)
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin.
 5. Menetlusteenistuse tegevuse lõpetamine (1-2/114 eelnõu ).
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin.
 6. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine (1-2/115 eelnõu)
  Ettekandja linnasekretär Monika Tinno.
 7. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 23.05.2018 määruse nr 39 „Konkursi „Narva- Jõesuu linna kaunis kodu" läbiviimise kord" muutmine (1-2/109-1 eelnõu)
  Ettekandja linnavolikogu liige Kai Kiiver.
 8. Narva- Jõesuu linna tunnustuse avaldamise kord (1-2/113 eelnõu)
  Ettekandja linnavolikogu liige Kai Kiiver
 9. Muud küsimused
  - vastused arupärimistele – linnapea Maksim Iljin
  - Vaivara valla ja Narva – Jõesuu linna ühinemislepingu ning Narva-Jõesuu linna arengukava 2011-2025 – linnavolikogu esimees Aare Objartel.
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 31. istung toimub 4. märtsil 2020

28.02.20

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 31. istung toimub 4. märtsil 2020 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna 2020. aasta eelarve vastuvõtmine (1-2/87-2  eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 2. Korteriomandi Vabaduse tn 43-7 Narva-Jõesuu linn Narva-Jõesuu linn võõrandamine (1-2/99-1 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov. 
 3. Korteriomandi Narva mnt 3-30 Olgina alevik Narva-Jõesuu linn võõrandamine (1-2/100-1 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov.
 4. Korteriomandi Narva mnt 11-3 Olgina alevik Narva-Jõesuu linn võõrandamine (1-2/101-1 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov.
 5. Korteriomandi Narva mnt 17-13 Olgina alevik Narva-Jõesuu linn võõrandamine (1-2/102-1 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov.
 6. Sihtasutuse Narva-Jõesuu Hooldekodu põhikirja muutmine (1-2/107 eelnõu)
  Ettekandja linnavolikogu liige Iraida Tšubenko.
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 30. istung toimub 26. veebruaril 2020

21.02.20

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 30. istung toimub 26. veebruaril 2020 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna 2020. aasta eelarve II lugemine (muudatusettepanekud 1-2/106)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutov.
 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.11.2017 määruse nr.2 „Narva-Jõesuu Linnavolikogu hüvitised ja hüvitiste maksmise kord" muutmine (1-2/104 eelnõu)
  Ettekandja linnavolikogu aseesimees Inge Muškina
 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.oktoober 2019.a otsuse nr 122 „Narva-Jõesuu linna esindajate nimetamine ELVL-i üldkoosolekule ja volikogusse" muutmine (1-2/103 eelnõu)
  Ettekandja linnavolikogu aseesimees Inge Muškina
 1. Projekti „Sinimäe vaatetorni ehitamine" omafinantseeringu kinnitamine (1-2/105eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov 
 1. Kehtiva üldplaneeringu kohase Narva-Jõesuu Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku korraldamine (1-2/97-1eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv
 1. Seisukoha võtmine Sillamäe Linnavolikogu 26.november 2019 otsuse  nr 89  „Haldusüksuse piiride muutmise ettepaneku esitamine Narva-Jõesuu Linnavolikogule" kohta
  Ettekandja linnavolikogu esimees Aare Objartel
 1. Muud
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 29. istung toimub 31. jaanuaril 2020

24.01.20

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 29. istung toimub 31. jaanuaril 2020 algusega kell 15.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 1. Aktsiaselts KA Vaiko ärinime ja põhikirja muutmine (1-2/93  eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov
 2. Nõusoleku andmine sisetehingu sõlmimiseks aktsiaseltsiga KA Vaiko perioodiks 2020-2024 (1-2/91 eelnõu)

Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov

 1. Kinnistule Suur-Lootsi tn 2, Narva-Jõesuu linn Vitarsis OÜ kasuks seatud hoonestusõiguse  tingimuste muutmine (1-2/84-1 eelnõu)
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin
 2. Narva-Jõesuu linna 2020. aasta eelarve I lugemine (1-2/87-1 eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova
 3. Narva-Jõesuu linnapeale tasu määramine
  Ettekandja linnavolikogu esimees Aare Objartel (1-2/96 eelnõu)
 4. Pikaajalise rahalise kohustuse võtmine ja loa andmine liisingulepingu sõlmimiseks (1-2/95 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov
 5. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 24.01.2018 määruse nr 15 "Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Narva-Jõesuu linnas" muutmine (1-2/86 eelnõu)
  Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Sabina Kornejeva
 6. Narva-Jõesuu linna 2020. aasta eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste piirmäärade ja määrade kehtestamine (1-2/94  eelnõu)
  Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Sabina Kornejeva
 7. Haridus- ja noorsootöökomisjoni aruanne
  Ettekandja komisjoni esimees Natalja Mjatšina.
 8. Muud
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 28. istung 18. detsembril 2019

13.12.19

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 28. istung toimub 18. detsembril 2019 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuus, Kesk 3 Valges saalis.

Päevakorra projekt:

 

 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu esimehe valimine (1-2/92 eelnõu)
  Ettekandja volikogu aseesimees Inge Muškina
 2. Narva-Jõesuu linna 2019. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine (1-2/88 eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova
 3. Narva-Jõesuu linna 2020. aasta eelarve vastuvõtmine (1-2/87eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova
 4. Nõusoleku andmine korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni riigihanke läbiviimiseks (1-2/89 eelnõu)
  Ettekandja keskkonnaspetsialist Jaan Metsis
 5. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 24.01.2018 määruse nr 15 "Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Narva-Jõesuu linnas" muutmine (1-2/86 eelnõu)
  Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Sabina Kornejeva
 6. Linnavara kasutusse andmine (Sepa 14) (1-2/83-1 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov
 7. Linnavara kasutusse andmine (Laadur telescop EKF Handler FH 7.425, inventari number LV-155400250) (1-2/72-1 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov
 8. Nõusoleku andmine sisetehingu sõlmimiseks aktsiaseltsiga KA Vaiko perioodiks 2020-2024 (1-2/91 eelnõu)

Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov

 1. Kinnistule Suur-Lootsi tn 2, Narva-Jõesuu linn Vitarsis OÜ kasuks seatud hoonestusõiguse  tingimuste muutmine (1-2/84-1 eelnõu)
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin
 2. Revisjonikomisjoni 2020.aasta tööplaani kinnitamine (1-2/90 tööplaan)

Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Iraida Tšubenko

 1. Muud
  - vastused arupärimistele

 


 

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 27. istung toimub 4. detsembril 2019

25.11.19

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 27. istung toimub 4. detsembril 2019 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu.

Päevakord:

 1. Umbusalduse avaldamine Narva-Jõesuu Linnavolikogu esimehele (1-2/85 eelnõu)

 

Veikko Luhalaid

Volikogu esimees

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 26. istung toimub 30. oktoobril 2019

25.10.19

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 26. istung toimub 30. oktoobril 2019 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna 2019. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine (1-2/75 eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova
 2. Narva-Jõesuu linna jäätmekava 2019-2025 vastuvõtmine (1-2/73 eelnõu)
  Ettekandja keskkonnaspetsialist Jaan Metsis
 3. Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskiri (1-2/74 eelnõu)
  Ettekandja keskkonnaspetsialist Jaan Metsis
 4. Nõusoleku andmine planeerimismenetluse läbiviimiseks (1-2/78-1 eelnõu)
  Ettekandja planeeringuspetsialist Olga Godunova
 5. Projekti „Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" omafinantseeringu kinnitamine (1-2/77 eelnõu)
  Ettekandja arendusspetsialist Angelina Liiv.
 6. Loa andmine „Narva-Jõesuu Linnavalitsuse bürooruumidesse J.Poska 26, Narva-Jõesuu linn täiendava mööbli soetamine" lihthanke läbiviimiseks (1-2/82 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov
 7. Narva-Jõesuu linnavara (linna saun, Koidu tn 1) tähtajaliselt tasuta kasutusse andmine (1-2/71 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov
 8. Linnavara kasutusse andmine (Laadur telescop EKF Handler FH 7.425, inventari number LV-155400250) (1-2/72-1 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov
 9. Narva- Jõesuu linna ja AS KA VAIKO vahel võlgnevuse tasumise lepingu tingimuste heakskiitmine ja lepingu sõlmimisel esindaja määramine (1-2/76 eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova
 10. Esindaja nimetamine Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikooli hoolekogu liikmeks (1-2/81 eelnõu)
  Ettekandja haridus- ja spordispetsialist Imre  Liiv.
 11. Narva-Jõesuu linna esindajate nimetamine IVOL-i üldkogu koosseisu (1-2/80 eelnõu)
 12. Narva-Jõesuu linna esindajate nimetamine ELVL-i üldkoosolekule ja volikogusse (1-2/79 eelnõu)
 13. Kultuuri- ja spordikomisjoni aruanne
  Ettekandja komisjoni esimees Kai Kiiver
 14. Muud
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 25. istung toimub 25. septembril 2019

20.09.19

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 25. istung toimub 25. septembril 2019 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 

 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.10.2018 määruse nr 45 "Narva-Jõesuu linna arengukava kuni 2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022" muutmine (55 eelnõu; 55-1 parandatud eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova
 2. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine (60 eelnõu )
  Ettekandja linnasekretär Monika Tinno
 3. Narva-Jõesuu Linnavolikogu liikme, linnapea ja linnavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord (66 eelnõu)
  Ettekandja linnasekretär Monika Tinno
 4. Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvate korteriühistute ja eramajade toetamise kord (62 eelnõu)
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin
 5. Vaivara Vallavolikogu ja Narva-Jõesuu Linnavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine (67 eelnõu)
  Ettekandja linnasekretär Monika Tinno
 6. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine (65 eelnõu)
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin
 7. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse liikme kinnitamine (64 eelnõu)
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin
 8. Linnavara kasutusse andmine Kudruküla tn 15 KÜ (61 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov
 9. Linnavara kasutusse andmine AÜ Päiksekiir MTÜ (63 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov
 10. Narva-Jõesuu Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (68 eelnõu)
  Ettekandja volikogu esimees Veikko Luhalaid
 11. Narva-Jõesuu Linnavolikogu alaliste komisjonide koosseisude muutmine (69 eelnõu)
  Ettekandja volikogu esimees Veikko Luhalaid
 12. Narva-Jõesuu Linnavolikogu esimehe valimine (70 eelnõu)
 13. Keskkonna- ja kalanduskomisjoni aruanne
  Ettekandja komisjoni esimees Rein Peiker
 14. Muud

 

 

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 24. istung toimub 28. augustil

23.08.19

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 24. istung toimub 28. augustil 2019 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 

 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.10.2018 määruse nr 45 "Narva-Jõesuu linna arengukava kuni 2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022" muutmine (55 eelnõu; 55-1 parandatud eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova
 2. Kehtivat üldplaneeringut muutva Auvere külas asuva Õlitehase maa-ala detailplaneeringu kehtestamine (58 eelnõu)
  Ettekandja planeeringuspetsialist Olga Godunova
 3. Narva-Jõesuu linnas liikluspinna ruumikuju ja nime määramine (57 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv
 4. Volituse andmine Narva-Jõesuu linnavalitsusele toimingute tegemiseks ning võimaliku õigusvaidluse pidamiseks (56 eelnõu)
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin
 5. Revisjonikomisjonile ülesande andmine Sihtasutuses Vaivara Kalmistud revisjoni läbiviimiseks (59 eelnõu)
 6. Muud
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 23. istung toimub 26. juunil

21.06.19

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 23. istung toimub 26. juunil 2019 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 

 1. Revisjonikomisjoni aruanne
  Ettekandja komisjoni esimees Iraida Tšubenko
 2. Narva-Jõesuu linna 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine  (49 eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova
 3. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.oktoobri 2018 määruse nr 47 "Narva-Jõesuu linnavara valitsemise kord" muutmine (50 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv
 4. Projekti "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused (51 eelnõu)
  Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Sabina Kornejeva.
 5. Rahvakohtuniku kandidaatide valimine (52 eelnõu)
  Ettekandja linnasekretär Monika Tinno.
 6. Linnavara kasutusse andmine (Mäe tn L1 kinnistu, Narva-Jõesuu linn) (53 eelnõu)

Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov.

 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.02.2019 otsuse nr 87 "Volituste andmine AS-ga KA VAIKO
  seotud dokumentide allkirjastamiseks" muutmine
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin. (54 eelnõu)
 2. Muud
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 22. istung toimub 31. mail

24.05.19

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 22. istung toimub 31. mail 2019 algusega kell 13.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 

 1. Kehtiva üldplaneeringu kohase Narva-Jõesuu Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande vastuvõtmine avaliku väljapaneku korraldamine  (43 eelnõu)
  Ettekandja planeeringuspetsialist Olga Godunova
 2. Narva-Jõesuu linna 2019. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine (48 eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova
 3. Nõusoleku andmine sisetehingu sõlmimiseks aktsiaseltsi KA Vaiko (45 eelnõu)
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin
 4. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse täiendavate liikmete kinnitamine (47 eelnõu)
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin
 5. Õiguslik hinnang Kohtla-Järve linna poolt notariaalsete tehingute alusel Narva-Jõesuu linnale kinnis- ja vallasvara ning munitsipaalomandis oleva maa üleandmise õiguspärasusele (46 info)
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin
 6. Muud
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 21. istung toimub 2. mail

26.04.19

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 21. istung toimub 2. mail 2019 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 

 1. Detailplaneeringu menetluse ülemineku otsustamine (Linda ja Koidula) (38 eelnõu)
  Ettekandja planeeringuspetsialist Olga Godunova
 2. Detailplaneeringute menetluse ülemineku otsustamine (Suur-Lootsi ja Kalda) (39 eelnõu)
  Ettekandja planeeringuspetsialist Olga Godunova
 3. Loa andmine "Narva-Jõesuu kergeliiklusteede võrgustiku ehitamise 2.etapp. Vabaduse ja L.Koidula tn" hanke läbiviimiseks (40 eelnõu)
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin
 4. Menetlusteenistuse juhatajale nõusoleku andmine parkimisautomaatide rentimiseks ja hooldamiseks riigihanke korraldamiseks ning volituste andmine lepingu sõlmimiseks (32 eelnõu)
  Ettekandja menetlusteenistuse juhataja Marek Ranne
 5. Narva-Jõesuu linna jäätmevaldajate registri põhimäärus (33 eelnõu)
  Ettekandja keskkonnaspetsialist Jaan Metsis
 6. Narva-Jõesuu linna lemmikloomade registri põhimäärus (34 eelnõu)
  Ettekandja keskkonnaspetsialist Jaan Metsis
 7. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord (37 eelnõu; 37-1 komisjoni eelnõu)
  Ettekandja huvikeskuse juhataja Natalja Mjatšina
 8. Jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine (42 eelnõu)
  Ettekandja linnasekretär Monika Tinno
 9. Kohanime määramise kord (31 eelnõu)
  Ettekandja linnasekretär Monika Tinno
 10. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.12.2017 määruse nr 7 "Narva-Jõesuu Linnavalitsuse põhimäärus" muutmine 36 eelnõu)
  Ettekandja linnasekretär Monika Tinno
 11. Narva-Jõesuu linnavolikogu 27.12.2017.a määruse nr 8 "Narva-Jõesuu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine" muutmine (30 eelnõu)
  Ettekandjad volikogu liige Liina Piirisalu ja linnasekretär Monika Tinno
 12. Muud

- Narva-Jõesuu Linnavolikogu arvamuse küsimine (Kirikuhoone ehitamine Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Koidu tn 6 kinnistu) (41 info)

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 20. istung toimub 20. märtsil 2019

15.03.19

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 20. istung toimub 20. märtsil 2019 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 

 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 17.12.2014 otsusega nr 40 "Narva-Jõesuu linna J. Poska 72 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetamine (26 eelnõu)
  Ettekandja Olga Godunova
 2. Vaivara Sinimägede SA põhikirja muutmine (29 eelnõu)
  Ettekandja Ivika Maidre / Monika Tinno
 3. Määruse kehtetuks tunnistamine (25 eelnõu)
  Ettekandja Monika Tinno
 4. Sihtasutuse Narva-Jõesuu sadam asutamine (27 eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 5. Vee-ettevõtja tegevuspiirkonna muutmine (23 eelnõu)
  Ettekandja Jaan Metsis
 6. Narva-Jõesuu linna ja AS KA VAIKO vahel võlgnevuse tasumise kokkuleppe sõlmimise lepingu tingimuste heakskiitmine ja kokkuleppe sõlmimisel esindajate määramine (28 eelnõu)
  Ettekandja Jevgeni Hohlov / Maksim Iljin
 7. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.02.2018 määruse nr. 28 "Narva-Jõesuu linna avalikul bussiliinil (Sillamäe-Viivikonna-Sillamäe) sõidusoodustuste saamise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine (18-1 eelnõu)
  Ettekandja Heiki Luts
 8. Loa andmine "Teenuse osutamine bussiliinil nr 33 "Sillamäe - Sirgala - Viivikonna - Narva-Jõesuu"" hanke läbiviimiseks (24 eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 19. istung toimub 27. veebruaril 2019

22.02.19

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna 2019. aasta eelarve II lugemine (eelnõu 6-1)
  Ettekandja Anžela Jakutova
 2. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.11.2017 määruse nr.2 „Narva-Jõesuu Linnavolikogu hüvitised ja hüvitiste maksmise kord" muutmine (eelnõu 14)
  Ettekandja Heiki Luts
 3. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.02.2018 määruse nr. 28 "Narva-Jõesuu linna avalikul bussiliinil (Sillamäe-Viivikonna-Sillamäe) sõidusoodustuste saamise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine (eelnõu 18)
  Ettekandja Heiki Luts
 4. Narva-Jõesuu linna ja Pärnu linna vahel toimuva koostöö heakskiitmine ja Pärnu linnaga lepingu sõlmimine ning Menetlusteenistuse juhatajale volituse andmine Pärnu linnaga koostöölepingu sõlmimiseks (eelnõu 15)
  Ettekandja Marek Ranne
 5. Nõusoleku andmine Narva-Jõesuu Linnavalitsusele parkimisautomaatide üürimiseks ning parkimise veebirakenduse leidmiseks riigihanke korraldamiseks (eelnõu 16)

Ettekandja Marek Ranne

 1. Nõusoleku andmine Narva-Jõesuu Linnavalitsusele Menetlusteenistuse bussi soetamiseks riigihanke korraldamiseks (eelnõu 17)
  Ettekandja Marek Ranne
 2. Kehtivat üldplaneeringut muutva Auvere külas asuva Õlitehase maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine (eelnõu 19; komisjoni ettepanekutega 19-1)
  Ettekandja Olga Godunova
 3. Narva-Jõesuu linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine (eelnõu 20) Ettekandja Anžela Jakutova

   9. Volituste andmina AS KA Vaikoga seotud dokumentide allkirjastamiseks (eelnõu 22)

   10. Muud

 

 

Veikko Luhalaid
linnavolikogu esimees

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 18. istung

25.01.19

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 18. istung toimub 30. jaanuaril 2019 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuus.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna 2019. aasta eelarve eelnõu
  Ettekandja Anžela Jakutova
 2. Narva-Jõesuu linna kaasava eelarve  menetlemise kord (eelnõu)
  Ettekandja Anžela Jakutova
 3. Narva-Jõesuu linna 2019. aasta eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste piirmäärade ja määrade kehtestamine (eelnõu)
  Ettekandja Kädi Koppe
 4. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.11.2017 määruse nr.2 „Narva-Jõesuu Linnavolikogu hüvitised ja hüvitiste maksmise kord" muutmine (eelnõu)
  Ettekandja Inge Muškina
 5. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.12.2017 määruse nr 14 "Menetlusteenistuse teenistujatele esitatavad nõuded" muutmine (eelnõu)
  Ettekandja Marek Ranne
 6. Narva-Jõesuu linna hallatava asutuse tegevuse lõpetamine (eelnõu)
  Ettekandja Ivika Maidre
 7. Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise kehtestamine (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 8. Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsipaalomandis olevatele kinnistutele 
  Narva linna kasuks (Jaan Poska tänav L8, Jaan Poska tänav L9, Torni) (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 9. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 10. Linna valimiskomisjoni moodustamine (eelnõu)
  Ettekandja Monika Tinno
 11. Jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine 2019.a toimuvateks Riigikogu valimisteks (eelnõu)
  Ettekandja Monika Tinno
 12. Nõusoleku andmine siseaudiitori ametist vabastamiseks (eelnõu)
  Ettekandja Monika Tinno
 13. Narva-Jõesuu Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2019.a.tööplaan (eelnõu)
  Ettekandja Iraida Tšubenko
 14. Muud

 

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 17. istung toimub 19. detsembril 2018

15.12.18

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 17. istung toimub 19. detsembril 2018 algusega kell 17.00 Valges saalis aadressil Kesk 3, Narva-Jõesuus.

Päevakorra projekt:

 1. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja selle tegevuskava 2019-2023 heakskiitmine (eelnõu)
  Ettekandja Angelina Liiv
 2. Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu ja  keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 3. Loa andmine Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu koostamise hanke läbiviimiseks (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 4. Narva-Jõesuu linna 2019. aasta eelarve, esimene lugemine (eelnõu)
  Ettekandja Anžela Jakutova
 5. Narva-Jõesuu linna 2018. aasta neljanda lisaeelarve vastuvõtmine (eelnõu)
  Ettekandja Anžela Jakutova
 6. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 08.11.2017 määruse „Narva-Jõesuu linna põhimäärus" muutmine (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 7. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 8. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse liikmete kinnitamine (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 9. Esindaja nimetamine Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli hoolekogu liikmeks (eelnõu)
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 10. Muud
  - Jaan Poska tn 26 Narva-Jõesuu üürilepinguga Alpter Invest OÜ-ga tutvumine;
  - vastus volikogu liige järelpärimisele.

 

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 16. istung toimub 28. novembril 2018

23.11.18

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 16. istung toimub 28. novembril 2018 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuus.

Päevakorra projekt:

 1. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030 eelnõu ning arengustrateegia tegevuskava heakskiitmine (eelnõu)
  Ettekandja Angelina Liiv
 2. Narva-Jõesuu linna 2018. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine (eelnõu)
  Ettekandja Anžela Jakutova
 3. Muud

 

 

 

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 15. istung toimub 31. oktoobril

26.10.18

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 15. istung toimub 31. oktoobril 2018 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuus.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna arengukava kuni 2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022 vastuvõtmine ja kinnitamine (eelnõu)
  Ettekandja Angelina Liiv
 2. Endise Kohtla-Järve linna, Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna üldplaneeringute ülevaate kinnitamine (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 3. Loa andmine Sinimäe Põhikooli õpilaste koolitranspordi korraldamise hanke läbiviimiseks (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 4. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsuse nr 75 „Projekti „Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine" teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine" muutmine (eelnõu)
  Ettekandja Angelina Liiv
 5. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.10.2016 otsuse nr 143 „Projekti „Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine" osaleja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine" muutmine  (eelnõu)
  Ettekandja Angelina Liiv
 6. Projekti „Läänemere ajaloorada" omafinantseeringu kinnitamine ning projekti esitamiseks ja elluviimiseks volituse andmine  (eelnõu)
  Ettekandja Angelina Liiv
 7. Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvate korteriühistute ja eramajade toetamise kord (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 8. Narva-Jõesuu linnavara valitsemise kord  (eelnõu)
  Ettekandja Olev Pung
 9. Korteriomandi Narva mnt 3-30 Olgina alevik Narva-Jõesuu linn võõrandamine  (eelnõu)
  Ettekandja Olev Pung
 10. Korteriomandi Narva mnt 9-21 Olgina alevik Narva-Jõesuu linn võõrandamine  (eelnõu)
  Ettekandja Olev Pung
 11. Korteriomandi Raudtee 9-4 Vaivara küla Narva-Jõesuu linn võõrandamine  (eelnõu)
  Ettekandja Olev Pung
 12. Korteriomandi Vabaduse 43-7 Narva-Jõesuu linn võõrandamine  (eelnõu)
  Ettekandja Olev Pung
 13. Narva-Jõesuu Linnavolikogu alatise komisjoni koosseisude muutmine (eelnõu)
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 14. Vaivara Vallavolikogu ja Narva-Jõesuu Linnavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine (eelnõu)
  Ettekandja Monika Tinno
 15. Mittetulundusühingus Narva Lennujaam osalemise lõpetamine (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 16. Muud
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 14. istung toimub 26. septembril

21.09.18

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 14. istung toimub 26. septembril 2018 algusega kell 16.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuus.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna arengukava kuni 2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022 vastuvõtmine ja kinnitamine (eelnõu)
  Ettekandja Angela Liiv
 2. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras Alpter Invest OÜ kasuks kinnistule aadressil J. Poska tn 26 Narva-Jõesuu linn Narva-Jõesuu linn (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 3. Projekti „Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" omafinantseeringu kinnitamine (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 4. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 5. Narva-Jõesuu linna finantsjuhtimise kord (eelnõu)
 6. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 19.12.2012 otsusega nr 135 „Narva-Jõesuu linna Koidu 4, Koidu 6 kinnistute ja katastrisse kandmata riigimaa (piiriettepanekud AT0607270026 ja AT0607270034) detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetamine (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 7. Audiitori määramine (eelnõu)
  Ettekandja Anžela Jakutova
 8. Muud
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 13. istung

25.08.18

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 13. istung toimub 29. augustil 2018 algusega kell 16.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuus.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna 2018. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine (eelnõu)
  Ettekandja Anžela Jakutova
2.Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.06.2017 otsuse nr 201 „Narva-Jõesuu linna Linda 10, Linda 10c kinnistute ja nendega piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu kehtestamine" kehtetuks tunnistamine (eelnõu)
Ettekandja Raim Sarv
3.Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.06.2017 otsuse nr 200 „Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine" kehtetuks tunnistamine (eelnõu)
Ettekandja Raim Sarv
4.Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.08.2014 otsusega nr 32 „Narva-Jõesuu linna Aia 37 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetamine (eelnõu)
Ettekandja Raim Sarv
5.Vaivara Vallavolikogu 24.09.2009 otsusega nr 250 „Kehtivat üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine Männiku tn 8 maaüksusel Olgina alevikus" algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetamine (eelnõu)
Ettekandja Raim Sarv
6.Vaivara Vallavolikogu 20.09.2007 otsusega nr 119 „Detailplaneeringu algatamine Kuklin-Tamme maaüksusel Peeterristi külas" algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetamine (eelnõu)
Ettekandja Raim Sarv
 1. Muud

 

 

 

Lugupidamisega,
Veikko Luhalaid

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 12. istung

22.06.18

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 12. istung toimub 27. juunil 2018 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuus.

Päevakorra projekt:

1. Narva-Jõesuu linna 2017. aasta konsolideerimata majandusaasta aruande kinnitamine (eelnõu)
Ettekandja Anžela Jakutova

2. Vaivara valla 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (eelnõu)
Ettekandja Aleksandr Pahhomov

3. Narva-Jõesuu üürielamu ehitamise otsustamine ja projekti „Narva-Jõesuu üürielamu ehitamine" omafinantseeringu kinnitamine (eelnõu)
Ettekandja Maksim Iljin

4. Narva- Jõesuu linna külavanema statuut (eelnõu)
Ettekandja Kai Kiiver

5. Mittetulundusühingus Virumaa Tööstuspark osalemise lõpetamine (eelnõu)
Ettekandja Veikko Luhalaid

6. Muud küsimused

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 11. istung toimub 23. mail 2018

18.05.18

18.05.2018

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 11. istung toimub 23. mail 2018 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuus.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord (eelnõu)
  Ettekandja Angelina Liiv
 2. Reservfondi vahendite kasutamise tingimused ja kord (eelnõu)
  Ettekandja Anžela Jakutova
 3. Narva-Jõesuu linna 2018. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine (eelnõu)
  Ettekandja Anžela Jakutova
 4. Konkursi "Narva-Jõesuu linna kaunis kodu" läbiviimise kord (eelnõu)
  Ettekandja Veronika Stepanova
 5. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 21.03.2018 määruse nr 30 "Parkimistasu" muutmine (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 6. Linnavara kasutusse andmine/ Torni mü Kudruküla Narva-Jõesuu linn (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 7. Narva-Jõesuu linna osalemine mittetulundusühingus Virumaa Rannakalurite Ühing (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 8. Muud küsimused

 

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 10. istung

20.04.18

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 10. istung toimub 25. aprillil 2018 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuus.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.06.2015 otsuse nr 69 Projekti „Väikesadamad iga 30 miili kaugusel – elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas" teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine" muutmine (eelnõu) Ettekandja Maksim Iljin
 2. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.10.2016 otsuse nr 143 "Projekti "Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine" osaleja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine" muutmine (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 3. Narva-Jõesuu linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 4. Narva-Jõesuu linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord (eelnõu)
  Ettekandja Angelina Liiv
 5. Sinimäe Põhikooli arengukava 2018 – 2020 kinnitamine (eelnõu)
  Ettekandja Sinimäe Kooli direktor Evald Teetlok
 6. Narva-Jõesuu linna osalemine mittetulundusühingus Kirderanniku Koostöökogu (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 7. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.05.2011 määrus nr 50 „Hangete korraldamise kord Narva-Jõesuu linnas" kehtetuks tunnistamine (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 8. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.11.2017 määruse nr 2 "Narva-Jõesuu Linnavolikogu hüvitised ja hüvitise maksmise kord" muutmine (eelnõu)
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 9. Muud küsimused

 

Toimetaja: ALAR TASA
16.03.18

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 9. istung toimub 21. märtsil 2018

 

Narva-Jõesuu                                                                               16. märts 2018

 

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 9. istung toimub 21. märtsil 2018 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuus.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna kalmistute kasutamise eeskiri (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 2. Narva-Jõesuu linna 2018. aasta eelarve vastuvõtmine (eelnõu)
  Ettekandja Anžela Jakutova
 3. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras Vitarsis OÜ kasuks kinnistu osale aadressil Suur-Lootsi tn 2 Narva-Jõesuu linn Narva-Jõesuu linn (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 4. Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu vastuvõtmine (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 5. Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas asuva osaliselt kehtivat üldplaneeringut muutva Lydia Koidula tn 95 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 6. Parkimistasu (eelnõu)
  Ettekandja Marek Ranne
 7. Narva-Jõesuu eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord (eelnõu)
  Ettekandja Natalja Mjatšina
 8. Narva-Jõesuu linna koolieelsete lasteasutuste lapsevanema osalustasu määra suuruse kehtestamine (eelnõu)
  Ettekandja An žela Jakutova
 9. Vaivara Vallavolikogu 17.09.2014 otsuse nr 39 "Vaivara Lasteaia kohamaksu kinnitamine" kehtetuks tunnistamine (eelnõu)
  Ettekandja An žela Jakutova
 10. Siseaudiitori tegevusplaani kinnitamine (eelnõu)
  Ettekandja Aleksandr Pahhomov
 11. Maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine (eelnõu)
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 12. Muud küsimused
Toimetaja: ALAR TASA
22.02.18

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 8. istung toimub 28. veebruaril 2018

 

Narva-Jõesuu                                                                                                  22. veebruar 2018

 

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 8. istung toimub 28. veebruaril 2018 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuus.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna 2018. aasta eelarve teine lugemine (eelnõu)
  Ettekandja Anžela Jakutova
 2. Loa andmine koostöökokkuleppe sõlmimiseks (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 3. Narva-Jõesuu linna avalikul bussiliinil (Sillamäe-Viivikonna-Sillamäe) sõidusoodustuste saamise kord ja sõidupiletite hinnad (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 4. Siseaudiitori ametisse nimetamiseks nõusoleku andmine (eelnõu)
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 5. Kalmistu laiendamine (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 6. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsuse nr 98 "Narva-Jõesuu linnas Vabaduse tn 26b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" asendiplaani muutmine (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 7. Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas asuva osaliselt kehtivat üldplaneeringut muutva Lydia Koidula tn 95 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 8. Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas asuva kehtivat üldplaneeringut muutva Roheline tn 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 9. Esindaja nimetamine Sinimäe Põhikooli hoolekogu liikmeks kehtestamine (eelnõu)
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 10. Esindaja nimetamine Narva-Jõesuu kooli hoolekogu liikmeks kehtestamine (eelnõu)
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 11. Esindaja nimetamine Narva-Jõesuu lasteaia „Karikakar"  hoolekogu liikmeks kehtestamine (eelnõu)
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 12. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine
  Ettekandja Iraida Tšubenko

 

 

Veikko Luhalaid

linnavolikogu esimees

 

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 7. istung toimub 12. veebruaril 2018

8.02.18

Narva-Jõesuu                                                                                                   07. veebruar 2018

 

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 7. istung toimub 12. veebruaril 2018 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuus.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisu kinnitamine, eelnõu Ettekandja Veikko Luhalaid
 2. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse põhimääruse muutmine, eelnõu
  Ettekandja Maksim Iljin
 3. Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine, eelnõu
  Ettekandja Maksim Iljin
 4. Muud küsimused

 

 

 

Veikko Luhalaid

linnavolikogu esimees

15.12.17

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 3. istung toimub 22. novembril 2017 algusega kell 17.00 istungite saalis (ruum nr 105) aadressil Pargi tänav 2, Sinimäe alevik (Vaivara Vallamaja).

Istungi päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu hüvitused ja hüvituse maksmise kord (ME2)
  Ettekandja linnavolikogu esimees Veikko Luhalaid
 2. Volikogu esimeestele ja vallavanemale hüvitise maksmine (OE4) (seletuskiri)
  Ettekandja finantsnõunik Anžela Jakutova
 3. Narva-Jõesuu linna 2017. aasta neljanda lisaeelarve vastuvõtmine (ME3), (Lisa), (seletuskiri)
  Ettekandja finantsnõunik Anžela Jakutova
 4. Varaliste kohustuste võtmine (OE5)
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin

Veikko Luhalaid

linnavolikogu esimees

Narva-Jõesuu Linnavolikogu I koosseisu 2. istung

3.11.17
Istungi päevakord:
1. Linnapea valimine (OE2)
2. Linna põhimääruse kinnitamine (ME1), (Lisa 1), (Lisa 2), (seletuskiri)
3. Taotluse esitamine ühinemistoetuse saamiseks
4. Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine (OE3)
 
Veikko Luhalaid
linnavolikogu esimees