16.05.23

------------------------------------------------------------------

https://narva-joesuu.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/HXa53766CuGO/content/id/37528395?redirect=https%3A%2F%2Fnarva-joesuu.ee

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

Narva-Jõesuu linna arengukava kuni 2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022 eelnõu avalik väljapanek

------------------------------------------------------------------

* Protokoll kohtumine Sinimäe elanikega

* Kokkuvõte elektroonilisest küsitlusest

* Narva-Jõesuu numbrites

* Kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll

* Ettevõtluse ümarlaua prtokoll

* Linnamajanduskomisjoni protokoll

* Kalanduse, keskkonna ja ettevõtluse protokoll

* Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni protokoll

* Hariduse- ja noorsootöökomisjoni protokoll

* Kultuuri- ja spordikomisjoni protokoll

* Revisjonioni- ja eelarvekomisjoni protokoll

* Sirgalas ja Viivikonnas kohtumise protokoll

* Turismi ümarlaua protokoll

* Põhjamaade Rivieira - juhtrühma memo ...

* Narva-Jõesuu elanikud, olete oodatud volikogu komisjonide avatud koosolekutele, et arutada üheskoos Narva-Jõesuu uue arengukava koostamist ...

* 25. aprillil 2018 võttis Narva-Jõesuu Linnavolikogu vastu otsuse Narva-Jõesuu linn arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kohta. Algatamise otsuse leiad SIIT ...

* Arengukava koostamise käik:

2. mail 2018 toimus arengukava koostamise juhtrühma 1. avakoosolek. Juhtrühma avakoosolekul arutati järgmisi teemasid:

- vastastikused ootused arengukava ja eelarvestrateegia koostamise protsessile

- arengukava ja eelarvestrateegia protsessis kokkuleppimine

- arengukava võtmeteemade määratlemine

7. - 31. mai 2018 toimub elanikkonna veebilehe küsitlus, mille käigus oodatakse elanikelt vastust küsimusele: mis tuleb Narva-Jõesuus linnas järgmisel 5 aastal kindlasti ära teha?