« Tagasi

Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2023-2035 avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu

Lähtuvalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ning Narva-Jõesuu Narva-Jõesuu Linnavolikogu 23.05.2018 määrusest nr 36 „Narva-Jõesuu linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord" on koostatud valdkondliku arengukava eelnõu - Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2023-2035.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni  arendamise kava koostamise eesmärgiks on anda raamistik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengu planeerimisele ja elluviimisele, et parandada elanikkonnale ja teistele tarbijatele pakutava teenuse kvaliteeti. Vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele tuleb ÜVK arendamise kava koostada 12 aastaks. Arengukava on koostatud AS Narva Vesi ja AS Narva-Jõesuu Kommunaal teeninduspiirkondadele.

Vastavalt Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 09.05.2023 korralduse nr 174 kohaselt toimub Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2023-2035 eelnõu avalik väljapanek 15.05.2023 – 15.06.2023. Arengukava eelnõu on Narva-Jõesuu linna kodulehel siin: ZIP.

Ettepanekuid eelnõu kohta saab esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult Narva-Jõesuu Linnavalitsusele aadressil Jaan Poska 26 Narva-Jõesuu linn või e-postile info@narva-joesuu.ee

Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub 21.06.2023 kell 17:00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska 26 Narva-Jõesuu linn.

 

Jaan Metsis

Narva-Jõesuu Linnvalitsuse keskkonnaspetsialist