Projekteerimistingimuste andmine põlenud üksikelamuhoone asemele uue üksikelamuhoone püstitamiseks Narva-Jõesuu linnas, Narva-Jõesuu linnas, Supeluse tn 3 kinnistul

22.02.24

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab järgmised projekteerimistingimuste eelnõusid:

„Projekteerimistingimuste andmine põlenud üksikelamuhoone asemele uue üksikelamuhoone püstitamiseks Narva-Jõesuu linnas, Narva-Jõesuu linnas, Supeluse tn 3 kinnistul"

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõuga (Lisa 1)  saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil https://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 06.03.2024. a.

Dokumendid leiad SIIT...

Julia Bogdanova
ehitusspetsialist

Projekteerimistingimuste andmine olemasoleva majutushoone asemele uue majutushoone püstitamiseks Narva-Jõesuu linnas Laagna külas, Roosi kinnistul

22.02.24

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab järgmised projekteerimistingimuste eelnõusid:

„Projekteerimistingimuste andmine olemasoleva majutushoone asemele uue majutushoone püstitamiseks Narva-Jõesuu linnas Laagna külas, Roosi kinnistul"

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lg 1 p 1 alusel on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:

ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;

üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2) saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil https://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 06.03.2024.a.

Dokumendid leiad SIIT...

Julia Bogdanova
ehitusspetsialist

Projekteerimistingimuste andmine olemasoleva majutushoone asemele uue majutushoone püstitamiseks Narva-Jõesuu linnas Laagna külas, Sinilille kinnistul

22.02.24

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab järgmised projekteerimistingimuste eelnõusid:

„Projekteerimistingimuste andmine olemasoleva majutushoone asemele uue majutushoone püstitamiseks Narva-Jõesuu linnas Laagna külas, Sinilille kinnistul"

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lg 1 p 1 alusel on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:

ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;

üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2) saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil https://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 06.03.2024.a.

Dokumendid leiad SIIT...

Julia Bogdanova
ehitusspetsialist

Projekteerimistingimuste andmine olemasoleva majutushoone asemele uue majutushoone püstitamiseks Narva-Jõesuu linnas Laagna külas, Võilille kinnistul

22.02.24

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab järgmised projekteerimistingimuste eelnõusid:

„Projekteerimistingimuste andmine olemasoleva majutushoone asemele uue majutushoone püstitamiseks Narva-Jõesuu linnas Laagna külas, Võilille kinnistul"

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lg 1 p 1 alusel on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:

ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;

üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2) saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil https://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 06.03.2024.a.

Dokumendid leiad SIIT...

Julia Bogdanova
ehitusspetsialist

Projekteerimistingimuste andmine Narva-Jõesuu linnas, Soldina külas, Kase kinnistul lammutatava üksikelamu asemele uue üksikelamu püstitamiseks

22.02.24

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab järgmised projekteerimistingimuste eelnõusid:

Projekteerimistingimuste andmine Narva-Jõesuu linnas, Soldina külas, Kase kinnistul lammutatava üksikelamu asemele uue üksikelamu püstitamiseks"

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lg 1 p 1 alusel on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:

ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;

üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2) saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil https://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 06.03.2024.a.

Dokumendid leiad SIIT...

Julia Bogdanova
ehitusspetsialist

Projekteerimistingimuste andmine abihoone püstitamiseks Narva-Jõesuu linnas Vaivara külas, Rohu tn 4 kinnistul

24.01.24

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab järgmised projekteerimistingimuste eelnõusid:

„Projekteerimistingimuste andmine abihoone püstitamiseks Narva-Jõesuu linnas Vaivara külas, Rohu tn 4 kinnistul"

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2) saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil https://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 07.02.2024.a.

Dokumendid leiad SIIT...

Julia Bogdanova
ehitusspetsialist

Projekteerimistingimuste andmine üksikelamu püstitamiseks Narva-Jõesuu linnas Sinimäe alevikus, Mäealuse tn 7 kinnistul

24.01.24

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab järgmised projekteerimistingimuste eelnõusid:

„Projekteerimistingimuste andmine üksikelamu püstitamiseks Narva-Jõesuu linnas Sinimäe alevikus, Mäealuse tn 7 kinnistul"

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lg 1 p 1 alusel on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:

ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;

üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2) saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil https://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 07.02.2024.a.

Dokumendid leiad SIIT...

Julia Bogdanova
ehitusspetsialist

Projekteerimistingimuste andmine kaksikelamu püstitamiseks aadressil L. Koidula tn 105, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn

21.12.23

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab järgmised projekteerimistingimuste eelnõusid:

„Projekteerimistingimuste andmine kaksikelamu püstitamiseks aadressil L. Koidula tn 105, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn".

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõuga (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2) saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil https://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 04.01.2024. a.

Dokumendid leiad SIIT...

Julia Bogdanova
ehitusspetsialist

Projekteerimistingimuste andmine lammutatava hoone asemele uue majutushoone püstitamiseks Narva-Jõesuu linnas Laagna külas, Krookuse kinnistul

21.12.23

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab järgmised projekteerimistingimuste eelnõusid:

„Projekteerimistingimuste andmine lammutatava hoone asemele uue majutushoone püstitamiseks Narva-Jõesuu linnas Laagna külas, Krookuse kinnistul"

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2) saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil https://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 04.01.2024. a.

Dokumendid leiad SIIT...

Julia Bogdanova
ehitusspetsialist

Projekteerimistingimuste andmine lammutava majandushoone asemele uue majandushoone püstitamiseks aadressil L.Koidula tn 93, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn

7.11.23

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab järgmised projekteerimistingimuste eelnõusid:

„Projekteerimistingimuste andmine lammutava majandushoone (ehr kood:118008675) asemele uue majandushoone püstitamiseks aadressil L.Koidula tn 93, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn".

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõuga (Lisa 1)  saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil https://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 14.12.2023. a.

Dokumendid leiad SIIT...

Julia Bogdanova
ehitusspetsialist

Projekteerimistingimuste andmine kuue kaksikelamu püstitamiseks aadressil Kalda tee 3, Kalda tee 4, Kalda tee 5, Kalda tee 6, Kalda tee 7, Kalda tee 8 Kudruküla, Narva-Jõesuu linn

11.10.23

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab järgmise projekteerimistingimuste eelnõu:

Projekteerimistingimuste andmine kuue kaksikelamu püstitamiseks aadressil Kalda tee 3, Kalda tee 4, Kalda tee 5, Kalda tee 6, Kalda tee 7, Kalda tee 8  Kudruküla, Narva-Jõesuu linn".

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1) ja asendiskeemiga (Lisa 2) saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil                                                

http://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 08.11.2023. a.

Dokumendid leiad SIIT...

Julia Bogdanova
ehitusspetsialist

Projekteerimistingimuste andmine üksikelamu püstitamiseks aadressil L. Koidula tn 91c, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn

13.09.23
Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab järgmised projekteerimistingimuste eelnõusid:

Projekteerimistingimuste andmine üksikelamu püstitamiseks aadressil L. Koidula tn 91c, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn".

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõuga (Lisa 1)  saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil https://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 12.10.2023. a.

Dokumendid leiad SIIT...

Julia Bogdanova
ehitusspetsialist

Projekteerimistingimuste andmine olemasoleva kahekorterilise elamu (ehr koog: 102018963) ümber ehitada üksikelamuks laiendamisega üle 33% selle esialgu kavandatud mahust aadressil Raudtee tn 12 maaüksusel Vaivara külas, Narva-Jõesuu linnas

22.08.23

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab järgmised projekteerimistingimuste eelnõusid:

„Projekteerimistingimuste andmine olemasoleva kahekorterilise elamu (ehr koog: 102018963) ümber ehitada üksikelamuks laiendamisega üle 33% selle esialgu kavandatud mahust aadressil Raudtee tn 12 maaüksusel Vaivara külas, Narva-Jõesuu linnas"

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lg 1 p 1 alusel on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:

ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;

üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2) saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil http://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 14.09.2023. a.

Dokumendid leiad SIIT...

Julia Bogdanova
ehitusspetsialist

Projekteerimistingimuste andmine üksikelamu püstitamiseks aadressil Sulevi tn 23a, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn

2.08.23

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab järgmised projekteerimistingimuste eelnõusid:

„Projekteerimistingimuste andmine üksikelamu püstitamiseks aadressil Sulevi tn 23a, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn".

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lg 1 p 1 alusel on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:

ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;

üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2) saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil https://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 14.09.2023. a.

Dokumendid leiad SIIT ...

Julia Bogdanova
ehitusspetsialist

Projekteerimistingimuste andmine üksikelamu püstitamiseks Narva-Jõesuu linnas Soldina külas, Leena kinnistul

2.08.23

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab järgmised projekteerimistingimuste eelnõusid:

"Projekteerimistingimuste andmine üksikelamu püstitamiseks Narva-Jõesuu linnas Soldina külas, Leena kinnistul".

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lg 1 p 1 alusel on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:

ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;

üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2) saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil https://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 14.09.2023. a.

Dokumendid leiad SIIT ...

Julia Bogdanova
ehitusspetsialist

Projekteerimistingimuste andmine Narva-Jõesuu linnas Narva-Jõesuu linnas Karja tn 25 kinnistul vana lasteaiahoone (ehr kood: 120257495) asemele uue lasteaiahoone püstitamiseks

6.07.23

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab järgmised projekteerimistingimuste eelnõusid:

Projekteerimistingimuste andmine Narva-Jõesuu linnas Narva-Jõesuu linnas Karja tn 25 kinnistul vana lasteaiahoone (ehr kood: 120257495) asemele uue lasteaiahoone püstitamiseks".

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2) saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil http://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 24.07.2023. a.

Dokumendid leiad SIIT ...

Julia Bogdanova
ehitusspetsialist

Projekteerimistingimuste andmine üksikelamu püstitamiseks Narva-Jõesuu linnas Peeterristi külas, Ahu kinnistul

21.06.23

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab järgmised projekteerimistingimuste eelnõusid:

Projekteerimistingimuste andmine üksikelamu püstitamiseks Narva-Jõesuu linnas Peeterristi külas, Ahu kinnistul"

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2) saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil http://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 05.07.2023. a.

Dokumendid leiad SIIT ...

Julia Bogdanova
ehitusspetsialist

Projekteerimistingimuste andmine abihoone püstitamiseks Narva-Jõesuu linnas Narva-Jõesuu linnas Raja tn 3 kinnistul

21.06.23

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab järgmised projekteerimistingimuste eelnõusid:

Projekteerimistingimuste andmine abihoone püstitamiseks Narva-Jõesuu linnas Narva-Jõesuu linnas Raja tn 3 kinnistul"

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lg 1 p 1 alusel on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:

ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;

üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2) saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil http://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 05.07.2023. a.

Dokumendid leiad SIIT ...

Julia Bogdanova
ehitusspetsialist

Projekteerimistingimuste andmine üksikelamu püstitamiseks Narva-Jõesuu linnas Narva-Jõesuu linnas J. Poska tn 46 kinnistul

21.06.23

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab järgmised projekteerimistingimuste eelnõusid:

Projekteerimistingimuste andmine üksikelamu püstitamiseks Narva-Jõesuu linnas Narva-Jõesuu linnas J. Poska tn 46 kinnistul"

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lg 1 p 1 alusel on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;      üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2) saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil http://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 05.07.2023. a.

Dokumendid leiad SIIT ...

Julia Bogdanova
ehitusspetsialist

Projekteerimistingimuste andmine üksikelamu püstitamiseks Narva-Jõesuu linnas Auvere külas, Kingu kinnistul

19.05.23

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab järgmised projekteerimistingimuste eelnõusid:

Projekteerimistingimuste andmine üksikelamu püstitamiseks Narva-Jõesuu linnas Auvere külas, Kingu kinnistul"

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lg 1 p 1 alusel on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:

ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;

üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2) saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil http://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 08.06.2023. a.

Dokumendid leiad SIIT ...

Julia Bogdanova
ehitusspetsialist

„Projekteerimistingimuste andmine lammutatava aiamaja asemele uue aiamaja püstitamiseks aadressil Ehavalguse AÜ 24, Auvere küla, Narva-Jõesuu linn“

20.04.23

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab järgmised projekteerimistingimuste eelnõusid:

Projekteerimistingimuste andmine lammutatava aiamaja asemele uue aiamaja püstitamiseks aadressil Ehavalguse AÜ 24, Auvere küla, Narva-Jõesuu linn"

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lg 1 p 1 alusel on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2) saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil https://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 10.05.2023. a.

Dokumendid leiad SIIT ...

Julia Bogdanova
ehitusspetsialist

„Projekteerimistingimuste andmine olemasoleva eramu laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust ja rekonstrueerimiseks kaksikelamuks aadressil Mäe tn 7, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn“

20.04.23

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab järgmised projekteerimistingimuste eelnõusid:

Projekteerimistingimuste andmine olemasoleva eramu laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust ja rekonstrueerimiseks kaksikelamuks aadressil Mäe tn 7, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn"

Planeerimisseaduse § 125 lg 1 p2 kohaselt detailplaneeringu koostamine on nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku: olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2) saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil https://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 10.05.2023. a.

Dokumendid leiad SIIT ...

Julia Bogdanova
ehitusspetsialist

„Projekteerimistingimuste andmine suvila laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust ja rekonstrueerimiseks üksikelamuks aadressil Linda tn 6, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn“

20.04.23

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab järgmised projekteerimistingimuste eelnõusid:

Projekteerimistingimuste andmine suvila laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust ja rekonstrueerimiseks üksikelamuks aadressil Linda tn 6, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn"

Planeerimisseaduse § 125 lg 1 p2 kohaselt detailplaneeringu koostamine on nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku: olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2), taotluse saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil https://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 10.05.2023. a.

Dokumendid leiad SIIT ...

Julia Bogdanova
ehitusspetsialist

„Projekteerimistingimuste andmine garaaži püstitamiseks aadressil Jõe tn 12, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn“

20.04.23

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab järgmised projekteerimistingimuste eelnõusid:

Projekteerimistingimuste andmine garaaži püstitamiseks aadressil Jõe tn 12, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn"

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lg 1 p 1 alusel on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2) saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil https://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 10.05.2023. a.

Dokumendid leiad SIIT ...

Julia Bogdanova
ehitusspetsialist

„Projekteerimistingimuste andmine eramu (ehr koog: 118002246) laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust aadressil E. Vilde tn 25, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn“

8.03.23

Planeerimisseaduse § 125 lg 1 p2 kohaselt detailplaneeringu koostamine on nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku: olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2), taotluse saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil http://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 10.03.2023. a.

Dokumendid leiad SIIT ...

Julia Bogdanova
ehitusspetsialist

„Projekteerimistingimuste andmine lammutatava suvemaja asemele uue suvemaja püstitamiseks aadressil Mustajõe SÜ 82, Auvere küla, Narva-Jõesuu linn“

8.03.23

Planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2), taotluse saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil http://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 10.03.2023. a.

Dokumendid leiad SIIT ...

Julia Bogdanova
ehitusspetsialist

„Projekteerimistingimuste andmine Narva-Jõesuu linnas, Narva-Jõesuu linnas, Õnne tn 1 kinnistul lammutatava eramu asemele uue üksikelamu püstitamiseks “

9.03.23

Planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2), taotluse saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil http://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 17.03.2023. a.

Dokumendid leiad SIIT ...

Julia Bogdanova
ehitusspetsialist

„Üksikelamu püstitamiseks asukohaga Torpani maaüksus (katastritunnus 51401:001:1292), Hiiemetsa küla, Narva-Jõesuu linn“

4.01.23
Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2) saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil http://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 06.02.2023. a.

Dokumendid on SIIN ...

Julia Bogdanova
ehitusspetsialist

„Sauna püstitamiseks asukohaga Agnese maaüksus (katastritunnus 85101:011:0053), Mustanina küla, Narva-Jõesuu linn“

4.01.23
Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2) saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil http://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 06.02.2023. a.

Dokumendid leiad SIIT ...

Julia Bogdanova
ehitusspetsialist

„Majandushoone püstitamiseks asukohaga Ahli maaüksus (katastritunnus 85101:003:0073) Kudruküla Narva-Jõesuu linn“

20.04.23
Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2) saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil http://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 03.01.2023. a.

 

Dokumendid leiad SIIT ...

 

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab „Narva-Jõesuu linna sadama ja jõeäärse piirkonna arendamiseks ja alale ruumiprogrammi ning maastiku kujundusprojekti koostamiseks“ projekteerimistingimuste eelnõu

21.11.22

Taotluse kohaselt soovib taotleja projekteerida ja rajada esindusväljak, kontserdilava, väikearhitektuuri vormid, tänavavalgustus, haljastus, turg, laste mänguväljak jms.

 Maa-alal kehtivad detailplaneeringud: "Suur-Lootsi 1 territooriumi, Suur-Lootsi ja J.Poska tänavate, Poska 36 ja Kalda 10 territooriumite ja Narva jõe vahele jääva maa-ala detailplaneering ", töö nr. 1541, mis on koostatud ettevõtte Ruum ja Maastik OÜ poolt 2005 ning  „Narva-Jõesuu linna keskosa detailplaneering" töö nr. 619/05, mis on koostatud ettevõtte OÜ Hendrikson & Ko poolt 2005/2012.

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 27 lõike 1 punkti 1 kohaselt võib detailplaneeringu olemasolu korral  pädev asutus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.

EhS § 31 lõike 1  kohaselt otsustab pädev asutus projekteerimistingimuste andmise menetluse korraldamise avatud menetlusena. Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena tuleb korraldada EhS §-s 27 ja planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 nimetatud juhul.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehel https://narva-joesuu.ee/projekteerimistingimuste-avalikustamine või Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti ülesannetes Julia Bogdanova juures (J.Poska tn 26, kab 231 eelregistreerimisel tel. 56686641).

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võib esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele oma arvamuse ja vastuväited postiaadressile J.Poska tn 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 10.12.2022. a.

Dokumendid leiad SIIT ...

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab „Narva-Jõesuu linnas, Olgina alevikus, Tallinna mnt 91 kinnistul abihoone püstitamiseks“ projekteerimistingimuste eelnõu.

9.11.22

Planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehel https://narva-joesuu.ee/projekteerimistingimuste-avalikustamine või Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti ülesannetes Julia Bogdanova juures (J.Poska tn 26, kab 231 eelregistreerimisel tel. 56686641).

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võib esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele oma arvamuse ja vastuväited postiaadressile J.Poska tn 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 10.12.2022. a.

Dokumendid (ZIP.)

--

Julia Bogdanova
ehitusspetsialist
Narva-Jõesuu Linnavalitsus


 

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab „Narva-Jõesuu linnas, Narva-Jõesuu linnas Karja tn 14 korterelamu püstitamiseks“ projekteerimistingimuste eelnõu.

3.10.22

Planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2), taotluse saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil http://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 10.10.2022. a.

Dokumendid (ZIP.)
 

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab „Narva-Jõesuu linna, Sõtke küla, Linna AÜ 812 kinnistule aiamaja püstitamiseks“ projekteerimistingimuste eelnõu.

16.08.22

Planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;

üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2), taotluse saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil http://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 14.09.2022. a.

DOKUMENDID (zip ...)

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab „Narva-Jõesuu linnas, Narva-Jõesuu linnas Kesk tänav 4 biokütuse katlamaja korstna püstitamiseks“ projekteerimistingimuste eelnõu

30.06.22

Planeerimisseaduse § 125 lg1 p3 alusel on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku: olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 p1 ja 2 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2), taotluse saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil http://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 12.07.2022. a.

Materjalid ZIP ...

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab „Narva-Jõesuu linnas, Narva-Jõesuu linnas Kesk tänav 4 biokütuse katlamaja korstna püstitamiseks“ projekteerimistingimuste eelnõu.

30.06.22
Planeerimisseaduse § 125 lg1 p3 alusel on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku: olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks.
Planeerimisseaduse § 125 lg 5 p1 ja 2 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2), taotluse saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil http://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 12.07.2022. a.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab „Narva-Jõesuu linnas, Narva-Jõesuu linnas, Koidu tn 10 restorani püstitamiseks“ projekteerimistingimuste eelnõu

1.06.22

Vastavalt projekteerimistingimuste taotluses toodud informatsioonile püstitatav hoone planeeritakse järgmiste gabariitidega: ehitisealune pind umbes 206 m² ja kõrgus umbes 4,5 m.

Maa-alal kehtib detailplaneering "Narva- Jõesuu keskosa detailplaneering ", töö nr. 619/05, mis on koostatud ettevõtte OÜ Hendrikson & Ko poolt 2005/2012.

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 27 lõike 1 punkti 1 kohaselt võib detailplaneeringu olemasolu korral  pädev asutus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.

EhS § 31 lõike 1  kohaselt otsustab pädev asutus projekteerimistingimuste andmise menetluse korraldamise avatud menetlusena. Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena tuleb korraldada EhS §-s 27 ja planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 nimetatud juhul.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehel https://narva-joesuu.ee/projekteerimistingimuste-avalikustamine või Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti ülesannetes Julia Bogdanova juures (J.Poska tn 26, kab 231 eelregistreerimisel tel. 56686641).

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võib esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele oma arvamuse ja vastuväited postiaadressile J.Poska tn 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 10.07.2022. a.

Dokumendid ...

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab „Narva-Jõesuu linnas, Vaivara külas, Raidu kinnistul üksikelamu püstitamiseks“ projekteerimistingimuste eelnõu

1.06.22

Planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehel https://narva-joesuu.ee/projekteerimistingimuste-avalikustamine või Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti ülesannetes Julia Bogdanova juures (J.Poska tn 26, kab 231 eelregistreerimisel tel. 56686641).

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võib esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele oma arvamuse ja vastuväited postiaadressile J.Poska tn 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 10.07.2022. a.

Dokumendid ...

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab „Narva-Jõesuu linnas Sinimäe alevikus, Roheline tn 15 kinnistul lammutatava elamu, majandushoone ja garaaž-kuuri asemele uue elamu, majandushoone ja garaaži püstitamiseks“ projekteerimistingimuste eelnõu

18.05.22

Planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2), vaated, taotluse saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil http://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 10.07.2022. a.

DOKUMENDID (zip ...)

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab „Narva-Jõesuu linnas, Narva-Jõesuu linnas Kalevi tn 11 üksikelamu püstitamiseks“ projekteerimistingimuste eelnõu

18.05.22

Planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2), taotluse saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil http://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 10.07.2022. a.

DOKUMENDID (zip ...)

 

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab „Narva-Jõesuu linna, Sõtke küla, Linna AÜ 644 kinnistule aiamaja püstitamiseks“ projekteerimistingimuste eelnõu

4.05.22

Planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.
Planeerimisseaduse § 125 lg 5 p1 ja 2 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2), taotluse saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil http://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 14.06.2022. a.

Lisamaterjalid leiad SIIT ...

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab „Narva-Jõesuu linnas, Narva-Jõesuu linnas Vabaduse tänav 23 abihoone püstitamiseks“ projekteerimistingimuste eelnõu.

4.05.22

Planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 p1 ja 2 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1)  ja asendiskeemiga (Lisa 2), taotluse saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil http://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 14.06.2022. a.

PT taotlus

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab „Narva-Jõesuu linnas, Narva-Jõesuu linnas Suur-Lootsi tänav 5 elamu (ehr kood: 120309260) laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust“ projekteerimistingimuste eelnõu.

20.04.22

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab „Narva-Jõesuu linnas, Narva-Jõesuu linnas Suur-Lootsi tänav 5 elamu (ehr kood: 120309260) laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust" projekteerimistingimuste eelnõu.

Tööde eesmärk on olemasoleva elamu (ehr kood: 120309260) laiendamine üle 33% selle esialgu kavandatud mahust ja olemasolevate kõrvalhoonete demonteerimine.

Maa-alal kehtib detailplaneering " Suur-Lootsi tn 9 kinnistu ja lähiala  detailplaneering ", mis on koostatud ettevõtte Bf Projektibüroo OÜ poolt juunis 2009.

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 27 lõike 1 punkti 1 kohaselt võib detailplaneeringu olemasolu korral  pädev asutus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.

EhS § 31 lõike 1  kohaselt otsustab pädev asutus projekteerimistingimuste andmise menetluse korraldamise avatud menetlusena. Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena tuleb korraldada EhS §-s 27 ja planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 nimetatud juhul.

Projekteerimistingimuste eelnõu, taotluse ja asendiskeemiga saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil http://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti ülesannetes Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamusi ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 10.05.2022.

Projekteerimistingimuste taotlus

Suur-Lootsi tn.5 PT eelnõu, lisa1 ja 2

„Narva-Jõesuu linnas Tõrvajõe külas Looga kinnistul lammutatava majandushoone asemele uue majandushoone püstitamiseks“ projekteerimistingimuste eelnõu

29.03.22

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab „Narva-Jõesuu linnas Tõrvajõe külas Looga kinnistul lammutatava majandushoone asemele uue majandushoone püstitamiseks" projekteerimistingimuste eelnõu.

Planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 p1 ja 2 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Korralduse ja projekteerimistingimuste(Lisa 1) eelnõu  ja asendiskeemiga (Lisa 2) saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil http://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 10.04.2022. a.


 

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab „Narva-Jõesuu linnas Tõrvajõe külas Looga kinnistul lammutatava majandushoone asemele uue majandushoone püstitamiseks“ projekteerimistingimuste eelnõu

28.03.22

Planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1 on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 p1 ja 2 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

 Projekteerimistingimuste eelnõu, taotluse ja asendiskeemiga saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil

http://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti Julia Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

 Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 10.04.2022. a.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab Aia tn 12 projekteerimistingimuste eelnõu

21.09.21

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab „Aia tn 12 majutushoone püstitamine Narva-Jõesuu Linnavolikogu 14.10.1999.a otsusega nr 28 kehtestatud Narva-Jõesuu, Aia tn.14 paviljoniga külgneva territooriumi detailplaneeringu alusel" projekteerimistingimuste eelnõu.

Lähtudes projekteerimistingimuste taotlusest, on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu peab detailplaneeringujärgset lahendust täpsustama Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 27 lõike 1 punkti 1 alusel. Hoone püstitamisega ei kaasne detailplaneeringu olemuslik muutmine, kuna ei muudeta oluliselt detailplaneeringuga määratud ehitusõigust. Projekteerimistingimustega tuleb täpsustada EhS § 27 lõike 4 punkte: 1) hoone kasutamise otstarvet; 2) hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest; 3) kõrguse ja vajaduse korral sügavuse muutmist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest; 4) arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi; 7) haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid.

Projekteerimistingimuste eelnõu, taotluse, asendiskeemiga saab tutvuda Narva-Jõesuu linna veebilehe kaudu aadressil http://narva-joesuu.ee/et/projekteerimistingimuste-avalikustamine, samuti Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ehitusspetsialisti J. Bogdanova juures kab.231, vastuvõtule eelnevalt registreerida tel. 5668 6641.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamusi ja vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele postiaadressile Jaan Poska tänav 26, 29023 Narva-Jõesuu linn või e-posti aadressile info@narva-joesuu.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 10.11.2021. a.

Jaan Poska 13 kinnistul projekteerimistingimuste väljastamine avatud menetlusena.

6.06.17

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 19.04.2017 linnavalitsuse korraldusega nr 76 on algatatud Jaan Poska 13 kinnistul projekteerimistingimuste väljastamine avatud menetlusena.

Jaan Poska 13  kinnistu omanik on esitanud taotluse projekteerimistingimuste määramiseks olemasoleva kolmekorruselise spordikompleksi ümberehitamiseks ja laiendamiseks kuni 33% hoone esialgu kavandatud mahust majutushooneks koos vajalike tugiteenustega, sh restoran, konverentsisaal, treeninguruumid.

Hoone planeeritakse kaheosalisena, kus Jaan Poska ja Aia tn äärde on planeeritud 2-korruseline osa ning krundi lõuna pool 8-korruseline osa. Hoone kõrgust suurendatakse 16 m kuni 30 meetrini. Kinnistu olemasolevat sihtotstarvet - ärimaa 100% - ei muudeta.

Eelnõu ja sellega seotud materjalide avalik väljapanek toimub 15.05 – 29.05.2017 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 314 ja kodulehel www.narva-joesuu.eeEttepanekuid ja vastuväiteid on võimalik esitada hiljemalt 29.05.2017 - kohapeal, posti teel või saata e-postile info@narva-joesuu.ee

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik arutelu toimub 30. mail 2017.a Narva-Jõesuu Linnavalitsuse saalis kell 15:00, aadressil Koidu tn 25, III korrus, Narva-Jõesuu.

Eskiis

Toimetaja: RIINA JOHANNES

L.Koidula 19k kinnistul projekteerimistingimuste väljastamine avatud menetlusena.

29.03.16

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et 15.03.2016.a linnavalitsuse korraldusega nr 39 on algatatud L.Koidula 19k kinnistul projekteerimistingimuste väljastamine avatud menetlusena.

L.Koidula 19k kinnistu omanik on esitanud taotluse projekteerimistingimuste saamiseks detailplaneeringu olemasolul. Taotluse kohaselt soovitakse suurendada detailplaneeringuga määratud lubatud hoonestusala pindala kuni 10% ning hoone korruselisust kuni kolm korrust, säilitades määratud hoone kõrgust kuni 13 meetrit ja kinnistu sihtotstarvet ärimaa 100%.

Eelnõu ja sellega seotud materjalide avalik väljapanek toimub 11.04. - 25.04.2016.a Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis aadressil Koidu tn 25, III korrus kabinet 314 ja kodulehel www.narva-joesuu.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid on võimalik esitada hiljemalt 25.04.2016 a. - kohapeal, posti teel või saata e-postile info@narva-joesuu.ee

Toimetaja: RIINA JOHANNES