2023

5/17/23
Aprill eesti keeles Aprill vene keeles
Märts eesti keeles Märts vene keeles
Veebruar eesti keeles Veebruar vene keeles
Jaanuar eesti keeles Jaanuar vene keeles
   

Meie Lehe materjalid on reeglina oodatud hiljemalt jooksva kuu 15. kuupäevaks. Erandist teavitame kuu alguses.
Loo maksimummahuks oleks üks A4 lehekülg.
Pildimaterjalid palume saata eraldi failidena, mitte teksti sisse paigutatuna ja fotograafi nimi on samuti oodatud.

Lehe toimetus
tel: +372 506 9345
alar.tasa@narva-joesuu.ee

Author: ALAR TASA