Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas on parkimine 1. maist kuni 30. septembrini TASULINE!

INFO: 5302 8700

Parkimisala:

 • Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu territoorium on üks parkimisala;
 • Parkida lubatakse kõikides kohtades, välja arvatud kohtades, kus keelavad liiklusseadus ja liiklusmärgid;
 • Kehtivad elektroonilised parkimispiletid ning parkimisautomaadist parkimispiletid (on vaja panna esiklaasi ette armatuurlauale);
 • Parkimistasu tuleb maksta mootorsõiduki eest, v.a selle haagis ja AM- ja A-kategooria mootorsõidukid.

Kui mootorsõiduki juht on parkimise algusaja kirjalikult või parkimiskella abil (on vaja panna armatuurlauale) teada andnud, siis tekib parkimistasu maksmise kohustus 30 minuti möödumisel parkimise alustamise hetkest.

Tuletame meelde! Linnas on haljasalale parkimine keelatud.

NB! Linnas on mitmeid tasulisi eraparklaid, mida linna parkimispiletid ei kata. Kõik parkimisandmed on tähistatud vastavate liiklusmärkide ja infotahvlitega. Olge ettevaatlik!

Parkimispiletide maksumus:

 • 1 päev – 5 eurot
 • 1 kuu – 50 eurot
 • Hooaja parkimispilet – 150 eurot

Parkimispiletit saab osta:

 1. mobiiltelefoni vahendusel (s.o M-parkimine) SMS sõnumit saates­:
 • päevapileti vormistamiseks peab saatma SMS sõnumina numbrile 1902 vormistava sõiduki registreerimisnumber (number ja tähed ilma tühikuta) ja siis tühiku järel parkimisala nimetus.

Näiteks: 123ABC NJ, kus 123ABC on sõiduki number, NJ on parkimisala nimetus.

 • kuupileti vormistamiseks peab saatma SMS sõnumina numbrile 1902 vormistava sõiduki registreerimisnumber (number ja tähed ilma tühikuta) ja siis tühiku järel parkimisala nimetus ning periood.

Näiteks: 123ABC NJKUU, kus 123ABC on sõiduki number, NJKUU on parkimisala ja periood.

 • täishinnaga (150 eurot) parkimise hooajapiletit SMS-iga väljastada ei saa. Peate valima teise vormingu.

Tähtis märkus: SMSiga sõnumiga parkimispileti vormistamine on võimalik ainult Eesti mobiilside operaatorite abonendinumbritega. Eesti mobiilvõrku mittekuuluvatelt telefoninumbritelt ning samuti Eesti kõnekaartidelt SMS sõnumi kaudu parkimist ei ole võimalik vormistada.

 1. Parkimispiletite automaadist, mis asub „COOP" poe juures aadressil J.Poska 26, Narva-Jõesuu linn.
 2. Narva-Jõesuu linnavalitsusest, aadressil J.Poska 26, Narva-Jõesuu linn (teine korrus) kell 09.00 – 16.00 esmaspäev, teisipäev ja neljapäev, kell 09.00 – 18.00 kolmapäeval ja 08.00 – 12.00 reedel.
 3. Parkimiskontrolöri käest (linna tänavatel), reedel peale kella 12.00, laupäeval ja pühapäeval.
TÄHELEPANU!
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kehtestab hooaja parkimispiletite soodushinnad ja nende müügi periood alljärgnevalt:
 • perioodil 15. aprill kuni 30. aprill 2024 on hooaja parkimispileti soodushinnaks 35 eurot;
 • perioodil 1. mai kuni 15. mai 2024 on hooaja parkimispileti soodushinnaks 45 eurot.

Hooajapileti soodushindadega vormistamiseks peab saatma SMS sõnumina numbrile 1902 vormistava sõiduki registreerimisnumber (number ja tähed ilma tühikuta) ja siis tühiku järel parkimisala nimetus ning periood.

Näiteks: 123ABC NJSUVI, kus 123ABC on sõiduki number, NJSUVI on parkimisala ning hooajaperiood.

Narva-Jõesuu linna elanikule

Et vormistada tasuta hooajalise parkimispileti Narva-Jõesuu linna elanikule, tuleb esitada lühitaotlus e-posti teel: parkla@narva-joesuu.ee. Taotluses tuleb esitada oma isikuandmed (eesnimi, perekonnanimi, isikukood) ning sõiduki registreerimisnumber. Taotleja peab olema registreeritud Narva-Jõesuu linna elanikuks (seisuga 01.01.2024) ning olema registreeritava sõiduki omanik, vastutav kasutaja või kasutaja. Parkimispileti vormistamise kinnitamine saadetakse e-posti teel.

Viivistasu vaidlustamine

Kui liiklusseaduse 188 lõikes 2 nimetatud isik leiab, et viivistasu otsusega on rikutud tema õigusi, võib ta pöörduda vaidega Narva-Jõesuu Linnavalitsuse poole või esitada kaebus halduskohtule. Juhul, kui esitate vaide paberkandjal, siis tuleb see tuua või saata postiga aadressile Jaan Poska tänav 26, Narva-Jõesuu linn.

NB! Kui soovite esitada vaide elektrooniliselt, siis tuleb see digitaalselt allkirjastada (vorm). Võimaluse korral muutke vastulause fail enne digitaalselt allkirjastamist pdf formaati ja pärast digitaalset allkirjastamist edastage see e-posti aadressile: parkla@narva-joesuu.ee.