18.04.22

Narva-Jõesuu linnas on parkimine 1. maist kuni 30. septembrini TASULINE. Registreerimine tasuliseks parkimiseks on avatud alates 15. aprillist.

-----------------------------------------------

Info: 5302 8700

-----------------------------------------------

6.1 Tasulise parkimise periood

Narva-Jõesuu linnas on parkimine 1. maist kuni 30.septembrini TASULINE.

6.2 Mille eest maksta

Parkimistasu tuleb maksta mootorsõiduki eest, v.a selle haagis ja AM- ja A-kategooria mootorsõidukid.

6.3 Parkimistsoonid

Narva-Jõesuu linnas on üks tasuline parkimise ala.

6.4 30 minutit tasuta parkimist

Parkimise algusaja kirjalikult või parkimiskella abil teada andmisel tekib parkimistasu maksmise kohustus 30 minuti möödumisel parkimise alustamise hetkest. Parkimise algusaeg paigutada juhipoolse armatuurlauale selliselt, et see oleks kontrollijale väljast nähtav.

6.5 Pileti hind

Päevapilet - 3 eurot (kehtib ostu hetkest ostupäeva kella 20-ni),

Kuupilet - 30 eurot (kehtib ostu hetkest 30 päeva, kuid mitte kauem kui 30.09.2022),

Hooaja parkimispilet - 100 eurot.

SOODUSHINNAGA PERIOODI HIND

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kehtestas 2022. aastaks hooajapileti soodushinna ja müügiperioodi alljärgnevalt:
müügiperioodil 15. aprillist  30. aprillini 2022 on hooaja parkimispileti soodushinnaks 30 eurot;
müügiperioodil 1. mai kuni 15. mai 2022 on hooaja parkimispileti soodushinnaks 40 eurot.

Soodushinna perioodil hooajapilet saab osta mobiiltelefoni vahendusel SMS sõnumit saates.
Hooajapileti vormistamiseks peab saatma SMS sõnumina numbrile 1902 vormistava sõiduki registreerimisnumber ja siis tühiku järel parkimisala nimetus NJSUVI (näiteks 123ABC NJSUVI).

Alates 16. maist 2022 on võimalik osta hooajapiletit ainult täishinnaga (100 eurot).

Piletimüük avatakse alates 15. aprillist 2022.

6.6 PILETI OSTMINE MOBIILIGA

(osta saavad Eesti mobiilioperaatori kliendid) M-pileti soetamiseks on vaja saata SMS numbrile 1902 tekstiga, kas:

Päevapilet NJ (näiteks 123ABC NJ) - maksumus 3 eurot;

Kuupilet NJKUU (näiteks 123ABC NJKUU) – maksumus 30 eurot.

NB! Sõnumi õigesti sisestamisel saate vastuseks tekstisõnumina kinnituse, et auto on pargitud Teie poolt määratud piletikoodiga ja parkimise alustamise aja.

NB! Autonumber (123ABC) kirjuta kindlasti kokku. Autonumbri ja piletikoodi nimetuse vahele jäta tühik. Enne sõnumi saatmist kontrollige, et sisestate õigesti auto registrinumbri ja piletikoodi!

NB! Mobiiliga päevapileti soetamisel pole vaja parkimise lõpetamiseks helistada, kuna see lõpeb automaatselt kell 20:00. Uuesti sõnumi saatmisel vormistatakse automaatselt parkimise pilet järgmiseks päevaks.

NB! Päevapileteid saab osta alates 01.05.2022.a

Käitumisjuhis, kui SMS pileti soetamisel on eksitud sõnumi saatmisel.
1. Esitada e-kirja (parkla@narva-joesuu.ee) teel Narva-Jõesuu Linnavalitsusele avaldus, milles näidata ära, milliselt telefoninumbrilt teenust telliti ja sõiduki number, mis valesti läks.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus esitab selle Telia Eesti AS'ile tehingu tühistamiseks. Sellisel juhul ei lisata Teie kuu arvele valele sõiduki numbrile tellitud sooduspileti eest piletimaksumust.
2. Õigele sõidukile sooduspileti tellimiseks saata uus sõnum, kuid juba õige numbriga.

NB! SMSiga sõnumiga parkimispileti vormistamine on võimalik ainult Eesti mobiilside operaatorite abonendinumbritega. Eesti mobiilvõrku mittekuuluvatelt telefoninumbritelt ning samuti Eesti kõnekaartidelt SMS sõnumi kaudu parkimist ei ole võimalik vormistada.

Parkimistasu maksmata jätmisel on viivis (trahv) 31 eurot.

Parkimist puudutavates küsimustes palume pöörduda Narva-Jõesuu Linnavalitsusele elektronposti aadressil: parkla@narva-joesuu.eevõi telefonil 5302 8700.

6.7 PARKIMISAUTOMAAT

Parkimisautomaat asub J.Poska tn 26 (COOP kaupluse juures) kinnistu juures Narva-Jõesuu linnas. Parkimispiletiautomaatide kasutusele võtt võimaldab maksta parkimispileti (päevapilet, kuupilet, perioodipilet) eest ja parkimistrahvi.

6.7.1 Maksta saab 10 sendi, 20 sendi, 50 sendi, 1 euro ja 2 euro müntidega.

7. ELANIKULE

7.1 Et vormistada tasuta hooajalise parkimispilet Narva-Jõesuu linna elanikule tuleb esitada lühitaotlus e-posti teel: parkla@narva-joesuu.ee. Taotluses tuleb esitada oma isikuandmed (eesnimi, perekonnanimi, isikukood) ning sõiduki registreerimisnumber. Taotleja peab olema registreeritud Narva-Jõesuu linna elanik (seisuga 01.01.2022) ning olema registreeritava sõiduki omanik, vastutav kasutaja või kasutaja.

7.2 Parkimispileti vormistamise kinnitamine esitakse e-posti teel.

8. Viivistasu vaidlustamine

Kui liiklusseaduse 188 lõikes 2 nimetatud isik leiab, et viivistasu otsusega on rikutud tema õigusi, võib ta pöörduda vaidega Narva-Jõesuu Linnavalitsusele või esitada kaebuse halduskohtule.

Juhul, kui esitate vaide paberkandjal, siis tuleb see esitada J.Poska tn 26, Narva-Jõesuu linn.

NB! Kui soovite esitada vaide elektrooniliselt, siis tuleb see eelnevalt digitaalselt allkirjastada (vorm). Võimaluse korral muutke enne digitaalselt allkirjastamist vastulause fail pdf formaati ja pärast digitaalset allkirjastamist edastage see e-posti aadressile: parkla@narva-joesuu.ee.