Statistika

Rahvaarv: 4588
Pindala: 404,66 km²
Koole: 2
Lasteaedu: 2
Huvikoole: 1
Vabariigi Valitsuse korraldusega on kuni 30. juunini keelatud kõik avalikud üritused.