« Tagasi

Narva-Jõesuu üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu COVID-19 ajal.

Narva-Jõesuu üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad:

30.11. 2021 (teisipäev)
kell 16.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse volikogu saalis

01.12.2021 (kolmapäev)
kell 14.30-16.00 Vaivara raamatukogus
kell 16.30-18.00 endises Sinimäe vallamajas
kell 18.30-20.00 Olgina rahvamajas

Aruteludel saab osaleda nii kohapeal kui ka veebikeskkonnas. Arutelul osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine (https://forms.gle/R8sS1YwNri5Je3BH8) hiljemalt 26. novembriks. Veebis osalemiseks vajalik link avaldatakse linnavalitsuse veebilehel (http://narva-joesuu.ee/uus-uldplaneering).
Avalikul arutelul osalemiseks tuleb alates 18. eluaastast esitada COVID tõend ja ID-kaart nakkusohutuse tõendamiseks. Kui inimesel ei ole COVID tõendit ja võimalust osaleda arutelul läbi veebikeskkonna, lepitakse temaga eraldi kokku võimalus avalikul arutelul osalemiseks.