Külla ei tuldud tühjade kätega (f: Alar Tasa) Ennelõunal sõitis linnavalitsuse uksest sisse puudega inimeste hoolekandekülas Sinimäe Kodu elav Roman Sang. Justnimelt sõitis, sest mees,...

Veebruarikuu esimene päev tõi linnvalitsusse mitmeid külalisi

Külla ei tuldud tühjade kätega (f: Alar Tasa) Ennelõunal sõitis linnavalitsuse uksest sisse puudega inimeste hoolekandekülas Sinimäe Kodu elav Roman Sang. Justnimelt sõitis, sest mees,...

„ Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 15.02.2023. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Avalik elektrooniline enampakkumine piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks

„ Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 15.02.2023. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Narva-Jõesuu Linnavalitsus otsib meeskonda ehitusspetsialisti, ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks kuni kolmeks aastaks:

Narva-Jõesuu Linnavalitsus otsib ehitusspetsialisti

Narva-Jõesuu Linnavalitsus otsib meeskonda ehitusspetsialisti, ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks kuni kolmeks aastaks:

Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin osaleb Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse koostööpartneritele suunatud tänuüritusel, mis toimub käesoleva aasta 17. veebruaril Tallinnas, Kultuurikatlas. ...

Linnapea jätkab tegutsemist muuli taastamise nimel

Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin osaleb Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse koostööpartneritele suunatud tänuüritusel, mis toimub käesoleva aasta 17. veebruaril Tallinnas, Kultuurikatlas. ...

Doonoripäev toimub Narva-Jõesuu Linnavalitsuses 27.01.2023, 09.30-12.00.

DOONORIPÄEV Narva-Jõesuus toimub 27.01.2023

Doonoripäev toimub Narva-Jõesuu Linnavalitsuses 27.01.2023, 09.30-12.00.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Sirgala harjutusvälja ehitusprojekti  keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest. TTJA algatas kõnealuse KMH oma...

Sirgala harjutusvälja ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Sirgala harjutusvälja ehitusprojekti  keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest. TTJA algatas kõnealuse KMH oma...

Teatame, et alates 01.02.2023 on avatud hajaasustuse programmi 2023. a  taotlusvoor. Programmis osaleda soovivad isikud saavad taotlusi esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kuni ...

Hajaasustuse programmi 2023. a taotlusvoor

Teatame, et alates 01.02.2023 on avatud hajaasustuse programmi 2023. a  taotlusvoor. Programmis osaleda soovivad isikud saavad taotlusi esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kuni ...

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 16. istung toimub 25. jaanuaril 2023 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 16. istung toimub 25. jaanuaril 2023

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 16. istung toimub 25. jaanuaril 2023 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Alates 01.02.2023 toimuvad muudatused Ida-Viru maakonna bussiliinide liikluses. Busside sõiduplaanide muudatused on mitmes piirkonnas seotud ELRON reisirongide sõiduaegadega. Terminali...

TEADE bussireisijatele!

Alates 01.02.2023 toimuvad muudatused Ida-Viru maakonna bussiliinide liikluses. Busside sõiduplaanide muudatused on mitmes piirkonnas seotud ELRON reisirongide sõiduaegadega. Terminali...

Meil on hea meel teada anda, et projekt „Kodud tuleohutuks" jätkub ka 2023. aastal. Päästeametil koostöös Siseministeeriumi ja kohalike omavalitsustega on käimas toimetulekuraskustes...

Kodud tuleohutuks

Meil on hea meel teada anda, et projekt „Kodud tuleohutuks" jätkub ka 2023. aastal. Päästeametil koostöös Siseministeeriumi ja kohalike omavalitsustega on käimas toimetulekuraskustes...

Mobiilses nahakabinetis ootab dr Aade Topnik vastuvõtule kõiki, kes soovivad kontrollida oma kehale tekkinud kahtlaseid häirivaid nahamoodustisi, sünnimärgid ja muu.   ...

Nahakabinetis toimub vastuvõtt 6.02-7.02.23 ja meestekabinetis 04.02.23.

Mobiilses nahakabinetis ootab dr Aade Topnik vastuvõtule kõiki, kes soovivad kontrollida oma kehale tekkinud kahtlaseid häirivaid nahamoodustisi, sünnimärgid ja muu.   ...

Kinnistu/objekti aadress: Karja 21, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa Katastritunnus: 51301:004:0196 Registriosa nr: 48110908 Kinnistu suurus: m2: 92,1 m2

OKSJON: Kinnistuomand Karja 21, Narva-Jõesuu linn

Kinnistu/objekti aadress: Karja 21, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa Katastritunnus: 51301:004:0196 Registriosa nr: 48110908 Kinnistu suurus: m2: 92,1 m2

Narva-Jõesuu Linnavalitsus annab teada, et 23.12.2022 Riigihalduse ministri määrusega nr 68 on muudetud Ida-Viru maakonnas Sillamäe ning Narva-Jõesuu linnade vaheline piir. Täpsemalt...

Narva-Jõesuu ning Sillamäe linnade vaheline piir on muudetud

Narva-Jõesuu Linnavalitsus annab teada, et 23.12.2022 Riigihalduse ministri määrusega nr 68 on muudetud Ida-Viru maakonnas Sillamäe ning Narva-Jõesuu linnade vaheline piir. Täpsemalt...

Transpordiamet teavitab riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 187,3–209,7 Sillamäe–Narva teelõigu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust...

Sillamäe–Narva teelõik: avalik arutelu ja eskiislahenduse tutvustus toimub 11.01.2023 algusega kell 17.30 Narva-Jõesuu linnas, Kesk tn 3, Valges saalis

Transpordiamet teavitab riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 187,3–209,7 Sillamäe–Narva teelõigu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust...

Vastavalt Konkurentsiameti 30.12.2022 otsusele 7-3/2022-285 on alates 01. veebruarist 2023 soojusenergia piir- ja müügihind Olgina kaugküttevõrgus 99,43 €/MWh, hinnale lisandub seadusega...

Soojusenergia piir- ja müügihind Olgina kaugküttevõrgus

Vastavalt Konkurentsiameti 30.12.2022 otsusele 7-3/2022-285 on alates 01. veebruarist 2023 soojusenergia piir- ja müügihind Olgina kaugküttevõrgus 99,43 €/MWh, hinnale lisandub seadusega...

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab kinnistusisest ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni taristu rajamist keskkonnaministri kinnitatud reoveekogumisaladel. Toetust antakse kinnistusisese vee-...

Kinnistusisene ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni taristu rajamine

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab kinnistusisest ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni taristu rajamist keskkonnaministri kinnitatud reoveekogumisaladel. Toetust antakse kinnistusisese vee-...

2022. aasta liigub lõpu poole, ees on rahva lemmikpühad. Saan aru, et detsembrikuu on eelkõige rahukuu ja poliitilistel teemadel ei ole sel ajal kõige sobivam siin kirjutada, aga arvestades...

Minu kandideerimisest Riigikokku

2022. aasta liigub lõpu poole, ees on rahva lemmikpühad. Saan aru, et detsembrikuu on eelkõige rahukuu ja poliitilistel teemadel ei ole sel ajal kõige sobivam siin kirjutada, aga arvestades...

PÄEVAKORRA PROJEKT ...  
Ida-Virumaa omavalitsustel seisab ees ühine pingutus, et päästa varem Eesti ja Venemaa piiriülestele investeerimisprojektidele mõeldud Euroopa raha ühisprojektideks Ida-Soomega, kirjutab...

Maksim Iljin ⟩ Koos Soomega võime piiriülese elu taas õitsele ergutada

Ida-Virumaa omavalitsustel seisab ees ühine pingutus, et päästa varem Eesti ja Venemaa piiriülestele investeerimisprojektidele mõeldud Euroopa raha ühisprojektideks Ida-Soomega, kirjutab...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 71