27.02.24

Arengukavad

Narva-Jõesuu linna arengukava kuni 2027

Narva-Jõesuu linna arengukava kuni 2025
Arengukava tegevuskava

----------------------------------------------------

Narva-Jõesuu linna arengukava 2011-2025

https://www.riigiteataja.ee/akt/413092016007

Vaivara valla arengukava aastateks 2015-2020

https://www.riigiteataja.ee/akt/401122016013

 

Valdkondlikud arengukavad

Narva-Jõesuu linna teede arengukava 2020-2025

Narva-Jõesuu linna teede arengukava 2020-2025

Narva linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014-2025

https://www.riigiteataja.ee/akt/408052015028

Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava aastateks 2010-2022

https://www.riigiteataja.ee/akt/428092013015

Narva-Jõesuu linna soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2026

https://www.riigiteataja.ee/akt/428122016041

Vaivara valla soojamajanduse arengukava 2015-2025

https://www.riigiteataja.ee/akt/416122015021

Vaivara valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava aastateks 2016-2028

https://www.riigiteataja.ee/akt/403022017007

 

Hallatavate asutuste arengukavad

Narva-Jõesuu Kooli arengukava aastateks 2022 -2025

Sinimäe Põhikooli arengukava 2021-2025

Vaivara Lasteaia arengukava aastateks 2021 -2025

----------------------------------------------------