Keskkonnaloa avatud menetluse teade

KESKKONNAMET (aadress Narva maantee 7a, Tallinn 15172; info@keskkonnaamet.ee) teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts NARVA-JÕESUU KOMMUNAAL (registrikood 10830458, aadress Ida-Viru maakond, Narva- Jõesuu linn, Sinimäe alevik, Aia tn 1-3, 40101) 04.11.2020 keskkonnaloa  taotluse.

Keskkonnaluba taotletakse Ida-Viru maakonnas Narva-Jõesuu linnas puurkaevudest

katastrinumbritega 2344, 2123, 51637, 50534, 2333, 2122 ja 2334 põhjavee võtmiseks ja heitvee juhtimiseks Tõrvajõkke , Udria ojja  ja Sõtke jõkke.

Digitaalselt on keskkonnaloa taotlus ja sellega seotud dokumendid kättesaadavad

keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS ( https://kotkas.envir.ee; menetluse nr M-112188) .