Linnavalitsus otsib meeskonda ARENDUSSPETSIALISTI

Kandideerimise tähtaeg 24.09.2023.

 

Tööülesanded:

• Narva-Jõesuu linna arengukava ja -strateegiate koostamise koordineerimine ja väljatöötamises osalemine; arengudokumentide muutmine ja täiendamine; kontroll linna arengukava täitmise üle;
• riiklike ja maakondlike arengukavade ja -strateegiate jälgimine ja koordineerimine ning vastavatest arengudokumentidest tulenevate projekti- ja rahatusvõimaluste väljaselgitamine;
• linna edukaks ja nõuetekohaseks majandamiseks ning arendamiseks vajalike projektitaotluste koostamine, vastava dokumentatsiooni komplekteerimine, esitamine ja aruandluse korraldamine; projektijuhtimine ning osalemine rahastatavate projektide elluviimisel; projektidega seonduva info meedias ja linna kodulehel kajastamise tagamine;
• Oma pädevuses olevate arengukavade, tööplaanide, õigusaktide eelnõude ja muude dokumentide (s.h lepingute projektide) väljatöötamine, päringutele ja kirjadele vastamine;
• Muud ülesanded: töö iseloomust ja ametikohta puudutavatest õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine; linnapea ja vahetu juhi poolt antud ühekordsete ametialaste ülesannete täitmine; linna kodulehel oma töövaldkonda puudutava info aktuaalsena hoidmine, linna lehele oma valdkonnaga seotud info edastamine.

Loe lähemalt SIIT: https://www.tootukassa.ee/et/toopakkumised/arendusspetsialist-711613