Narva-Jõesuu üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Narva-Jõesuu linnavalitsus korraldab üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu:

14.09.2022
kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse volikogu saalis (Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu linn)

15.09.2022
kell 16.30-18.00 endises Sinimäe vallamajas (Pargi tn 2, Sinimäe alevik)

Narva-Jõesuu linna üldplaneering oli avalikul väljapanekul selle aasta 15. juulist 15. augustini. Planeeringulahenduse kohta esitati 26 arvamust. Linnavalitsus analüüsis kõik laekunud arvamused ja ettepanekud läbi ning kujundas nende kohta oma seisukohad. Avalikul arutelul linnavalitsus tutvustab oma seisukohti avaliku väljapaneku käigus esitatud arvamuste kohta.

Korraldajal on vajadusel õigus teha muudatusi arutelu toimumise kohas ja kellaajas, vastav info avaldatakse linna veebilehel.