Biokatlamaja saab 30 meetrit kõrge korstna

FOTO: Adven Eesti AS biokatlamaja veel enne avamist (18. ‎september ‎2018). Alar Tasa

Täna, 26.07.2022 toimunud Narva-Jõesuu Linnavavalitsuse istungil kinnitati projekteerimistingimuste korraldus Adven Eesti AS uue biokatlamaja korstna püstitamiseks.

Narva-Jõesuu linnas, Adven Eesti ASle kuuluva biokütusel töötava katlamaja olemasoleva korstna juurde ehitatakse uus, alla 1 meetrise läbimõõduga ja 30 meetrit kõrge korsten. Uue korstna püstitamise eesmärgiks on tõhustada tootmisprotsessi ja vähendada põlemisseadmest väljuvate, põlemisgaasidest tingitud ebameeldivat lõhna.