Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 43. istung toimub 25. veebruaril 2021

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 43. istung toimub 25. veebruaril 2021 algusega kell  17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna 2021. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine (1-2/178  eelnõu).
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 2. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2020 otsuse nr 159 „Loa andmine riigihanke „Koolitranspordi teenuse osutamine Sinimäe Põhikooli õpilastele" kehtetuks tunnistamine (1-2/181  eelnõu).
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 3. Loa andmine riigihanke „Koolitranspordi teenuse osutamine Narva-Jõesuu-Narva-Sinimäe-Sillamäe liinil" korraldamiseks (1-2/182  eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 4. Kooli, lasteasutuse ja huvikooli pidaja kohustuste ja ülesannete täitmise ning otsuste tegemise delegeerimine ( 1-2/160-1  eelnõu).
  Ettekandja haridus- ja kultuurinõunik Imre Liiv.
 5. Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvate korteriühistute ja eramajade toetamise kord (1-2/179 eelnõu).
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin.