Täisealise isiku hooldus

22.12.22

Täisealise isiku hooldus seatakse inimesele, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab järelevalvet ja abi igal ööpäeval oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldava isiku ülesanded. Üldjuhul abistab hooldaja inimest nendes toimingutes, milles inimene kõrvalabi vajab. Hooldaja ülesanded määratakse hooldust vajava isiku vajadusest tulenevalt.

Inimesel on võimalik valida hooldajaks inimene, keda ta usaldab, näiteks tuttav või hea naaber, kes on sobiv hooldaja ülesandeid täitma. Hoolduse ja hooldaja saab määrata ainult hooldust vajava inimese nõusolekul.

Hooldus seatakse isikule, kelle elukohana on Rahvastikuregistrisse järgi on Narva-Jõesuu linn ja kelle tegelik elukoht on Narva-Jõesuu linn. Hooldust ei seata isikutele, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamiskohustusega isikud (abikaasa, vanem, täisealine laps või lapselaps, vanavanem).

Hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks viiakse läbi hooldusvajaduse hindamine, mille tulemusena teeb sotsiaaltöötaja kindlaks hooldust vajava isiku abivajaduse.

Hooldajatoetuse määrad:

  • sügava puudega täisealise isiku hooldajale 60 eurot kuus;
  • raske puudega täisealise isiku hooldajale 40 eurot kuus;

Õigusaktid:

Kontaktisik:

Sirje Neeme, sirje.neeme@narva-joesuu.ee , tel 359 9589, mob 5884 7374

Taotlus

Hooldatava nõusolek