Mittetulundusühingute tegevuse toetamine

Alates 2018. aastast võivad mittetulundusühingud esitada finantstoetuse taotluse kolm korda aastas. Toetust antakse üldjuhul Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil tegutsevatele eraisikutele, kultuuri-, spordi- ja külaliikumise kollektiividele, eraõiguslikele spordiklubidele ning õigusaktidega sätestatud korras registreeritud mittetulundusühingutele.
 

 

EELK Narva-Jõesuu Niguliste kogudus

Tegevusala: Koguduse põhieesmärkideks on usuorganisatsioonide tegevus.
Kontakt: nj.luterikogudus@gmail.com

Ida-Virumaa Pensionäride Ühendus MTÜ 

Tegevusala: MTÜ tegutseb peamiselt meelelahutussektoris. Ühenduse ülesanneteks on ühendada eakaid nende ettevõtmistes, organiseerida ja viia läbi erinevaid üritusi.
Kontaktisik: Saima Kasemaa, tel. 52 10 449

Maarahvaselts Vanatare MTÜ

Tegevusala: Kultuuriline tegevus, maarahva traditsioonide taaselustamine, koduloo uurimine, inimeste vaheliste sidemete tugevdamine
Kontaktisik: Aet Lukso, tel. 53 91 1226

Motus spordiklubi MTÜ

Tegevusala: Klubi põhieesmärkideks on liikumisharrastuse ja aktiivse eluviisi edendamine regioonis, harrastusspordi populariseerimine.
Kontaktisik: Anton Pratkunas, tel. 55 977 055

MTÜ Amile

Tegevusala: Narva-Jõesuu noorte vaba aja sisustamine, kultuuriürituste korraldamine.
Kontaktisik: Adriana Tšupova, e-mail: andriana.ada@gmail.com

MTÜ Hungerburg

Tegevusala: Ühenduse põhitegevuseks on keskkonna- ja looduskaitseühendused.
Kontakt: tiiu.toom@mail.ee 

MTÜ Muuseumi Sõprade Klubi

Tegevusala: Ühingu eesmärgiks on Vaivara Sinimägede Muuseumi tegevusele ja Eesti ajaloo jäädvustamisele kaasaaitamine. Ühingu põhitegevusteks on klubilised ettevõtmised; ajalooliste esemete restaureerimine; matkade, koolituste; ajaloo ja spordiga seotud ürituste läbiviimine.
Kontaktisikud: Kaido Seppar, Kaarel Tamm, Sven Udam, tel. 39 24 634

MTÜ Narva-Jõesuu noored

Tegevusala: Narva-Jõesuu laste ja noorte vaba aja sisustamine.
Kontaktisik: Tatjana Miroškina, e-mail: miroshkinatatiana@gmail.com

MTÜ Pas de Danse

Tegevusala: Ühenduse ülesanneteks on tantsukoolide tegevus.
Kontaktisik: Irina Seletskaja, e-mail: irinaseletskaja@gmail.com

MTÜ Spordiklubi Kajakas

Tegevusala: Klubi põhieesmärkideks on spordiüritused, kergejõustik, jooksmine, parkour.
Kontakt: panitsev61@mail.ru

Narva-Jõesuu Eestlaste Selts Kalju

Tegevusala: Narva-Jõesuus elavate eestlaste ühendamine kultuuriliste ja vaimsete vajaduste rahuldamiseks ning eesti kultuurikeskkonna arendamine.
Kontakt: tiiu.toom@mail.ee

Narva-Jõesuu pensionäride Ühing

Tegevusala: Narva-Jõesuu pensionäride vaba aja veetmine. Ühing toetab eakate aktiivsena vananemist.
Kontaktisik: Irina Moshonkina, tel. 58 585 279

Proventus MTÜ

Tegevusala: Ühenduse põhitegevuseks on lõbustus- ja vaba aja tegevused.
Kontakt: proventusmtu@gmail.com

Sillamäe Suusaklubi MTÜ 

Tegevusala: Sporditegevus ning spordivõistluste korraldamine , spordiklubide tegevus. Suusaklubi eesmärk on populariseerida suusaspordi arengut regioonis.
Kontaktisik: Aleksandr Gorodnitšev, tel. 53 843 443

Spordiklubi „Sinimäe SK Sõnn"

Tegevusala: Luua kohalikele elanikele sportimise võimalusi, anda võimalus võtta osa kohalikest ja maakondlikest võistlustest. Vaba aja sisustamine.
Kontaktisik: Meelis Kaljurand, tel. 51 42 179

Spordiklubi Viktoria

Tegevusala: Ühenduse põhitegevuseks on spordi harrastamine, spordiürituste korraldamine –rannavõrkpall.
Kontakt: energiask@hot.ee

Vaivara laulu-ja mänguselts Vikerkaar

Tegevusala: Eesti kultuuri hoidmine ja arendamine ning kultuuriürituste korraldamine
Kontaktisik: Aare Objartel, tel. 51 04 144

Spordiklubi Viktoria

Tegevusala: Ühenduse põhitegevuseks on spordi harrastamine, spordiürituste korraldamine –rannavõrkpall.
Kontakt: energiask@hot.ee

Vene kultuuriselts Allikas

Tegevusala: Narva-Jõesuu slaavi kultuuri hoidmine ja arendamine ning kultuuriürituste korraldamine
Kontaktisik: Niina Astapova, tel. 55 544 833