16.09.16

1) Juhtkomisjon

 • 21.09.2016.a kell 14.00 Narva Jõesuu - juhataja Raivo Murd, protokollija Marina Sorgus
 • 06.10.2016.a kell  09.00 Sinimäe -  juhataja Heiki Luts, protokollija Veronika Stepanova
Võtmeteemad, mida komisjon kindlasti peab arutama:
 • Komisjonide ettepanekute arutelud
 • Lipp, vapp, sümbol
 • Juhtimisstruktuur; haldusorganite struktuur; hallatavate asutuste struktuur; sidusettevõtted
 • Arengukava, eelarvestrateegia, investeeringud

2) Haridus- ja noorsootöökomisjon

 • 14.09.2016.a kell 09.00 Narva-Jõesuu Kool  ( Narva-Jõesuu J.Poska 36 )
  juhatab Natalja Mjatšina, protokollib Margit Maksimov

 • 19.09. 2016.a kell 13. 00 Sinimäe Põhikool ( Sinimäe Kesk 1 )
  Juhatab Margit Maksimov, protokolli Natalja Mjatšina

Võtmeteemad, mida komisjon kindlasti peab arutama:
 • Alusharidus
 • Põhiharidus
 • Noorsootöö (noortekeskus)

3) Kultuuri-, vabaaja- ja turismikomisjon

 • 14.09.2016.a kell 15.00 Kohvik Baracuda ( Narva-Jõesuu Pargi 1 ) 
  Juhatab Keio Soomelt protokollib Iivika Maidre
Võtmeteemad, mida komisjon kindlasti peab arutama:
 • Valdkonnale eesmärkide seadmine
 • III sektori arendamine ja toetamine
 • Valdkonna juhtimise ja korraldamise struktuur, olemasoleva kaardistamine
 • Ringide, organisatsioonide, huvitegevuse korraldus

4) Sotsiaalteenuste- ja toetustekomisjon

 • 13.09.2016.a  kell 09.00 Sinimäe Pargi 2
 • 27.09.2016.a kell 13.00 Koidu 25 Narva-Jõesuu
  Juhatab Ülari Uusküla protokollib Sirje Neeme
Võtmeteemad, mida komisjon kindlasti peab arutama:
 • Sotsiaalteenused
 • Sotsiaaltoetused
 • Hooldekodu arendamine

5) Kommunaalmajanduse-, ettevõtluse- ja ühistranspordikomisjon

 • 15.09.2016.a kell 09.00 Vaivaras 
 • 28.09.2016.a kell 09.00 Narva-Jõesuus 
Võtmeteemad, mida komisjon kindlasti peab arutama:
 • Teenuste struktuur
 • Valitsemisstukruur
 • Investeerimistegevus (võetud kohustused, käimasolevad projektid, uued koostööprojektid)

6) Maaelu- ja keskkonnakomisjon

 • 16.09.2016.a  kell 09.00 Narva Jõesuus - juhataja Olga Batluk, protokollija Inge Muskina
 • 30.09.2016.a  kell 0 9.00 Vaivaras 
Võtmeteemad, mida komisjon kindlasti peab arutama:
 • Prügimajandus, prügi reostus, maakasutus
 • Heakord, haljasalad
 • Hajaasustuses elavete majapidamiste toetamine
 • Planeeringud (üld-, detail- ja keskkonnaga seotud planeeringud)

 

 

 

Toimetaja: RIINA JOHANNES