5.01.18

 

Komisjon Narva-Jõesuu Vaivara Vald
Juhtkomisjon

esimees:  
Raivo Murd
( volikogu esimees )

liikmed:    

 • Heiki Johannes (linnavolikogu aseesimees )
 • Maksim Iljin
  (linnapea )
esimees: 
Heiki Luts
(vallavolikogu esimees)

liikmed:  
 • Aare Objartel
  (vallavolikogu aseesimees), 
 • Veikko Luhalaid 
  (vallavanem)
Haridus- ja noorsootöökomisjon esimees:  
Natalja Mjatšina (linnavolikogu  liige )

liikmed:    
 • Joel Guljavin (Narva-Jõesuu Kooli direktor)
 • NataljaKaurson (Narva-Jõesuu Lasteaia direktor)

esimees:  Margit Maksimov (vallavolikogu haridus- ja noorsootöö komisjoni esimees ja Vaivara Lasteaia direktor),
liikmed:   

 • Evald Teetlok (Sinimäe Põhikooli direktor, vallavolikogu liige),
 • Anne Terner-Boiko (lastekaitsespetsialist)
Kultuuri-, vabaaja- ja turismikomisjon esimees:
Julia Ossipova (volikogu hariduse-, kultuuri- ja spordi komisjoni esimees )

liikmed:
 • Elvira Aljošina (kultuurispetsialist)
 • Olga Pagajeva (Vene Kultuuriselts Allikas esindaja)
 • Tiiu Toom (Eesti Kultuuriselts Kalju esindaja)
 • Ljubov Nikkar (Narva-Jõesuu Koduloomuuseumi direktor)

esimees:
Irina Klishina (vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimees),

Llikmed:    

 • Keio Soomelt (Vaivara Huvikeskuse juhataja),
 • Ivika Maidre (Vaivara Sinimägede Sihasutus),
 • Kersti Objartel (MTÜ esindaja)
 
Sotsiaalteenuste- ja toetustekomisjon esimees:  
Svetlana Moissejeva (linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees)

liikmed:    
 • Sirje Neeme (sotsiaalspetsialist)
 • Ülar Uusküla (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu juhatuse liige)
esimees: 
Evald Teetlok (vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees),
liikmed:
 • Kädi Koppe (sotsiaalosakonna juhataja ülesannetes),
 • Aare Objartel (vallavolikogu aseesimees)
Kommunaalmajanduse-, ettevõtluse- ja ühistranspordikomisjon esimees:
Tatjana Pagajeva ( volikogu aseesimees )

liikmed:
 • Maksim Iljin (aselinnapea)
 • Andrei Kuzmin (kommunaalteenuste koordinaator)
esimees:
Aleksei Furminski (vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimees),

liikmed: 
 • Mati Männisalu (abivallavanem),
 • Heiki Luts (KA VAIKO AS juhatuse liige)
Maaelu- ja keskkonnakomisjon esimees:
Inge Muškina (linnavolikogu arengi- ja planeeringu komisjoni esimees ) 


liikmed:
 • Olga Batluk (arengu – ja planeeringuspetsialist)
  Andrei Palmberg (keskkonna-korrakaitsespetsialist)

esimees: 
Meelis Kaljurand (vallavolikogu keskkonnakomisjoni esimees)


liikmed: 

 • Irina Doroš (maaosakonna juhataja) 
 • Jaan Metsis (keskkonnakaitse inspektor)
 

 

Toimetaja: ALAR TASA