« Tagasi

Riigi Tugiteenuste Keskus on avamas taotlusvoore toetusmeetmes „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks“

Toetuse andmise eesmärk on parandada Ida-Virumaa elanikkonna sidusust ja toimetulekut kliimaneutraalsele majandusele ülemineku kontekstis, pakkudes sihtpiirkonna elanikele võimalust kodanikualgatuste toetamise kaudu üleminekuprotsessi mõtestada, samuti luua sellele positiivset tähendust ning selles osaleda. Meetme eesmärk on, et inimesed tunneks ennast õiglase ülemineku protsessi osalistena ning neil oleks vahendeid ülemineku missiooniga kooskõlas olevaid omaalgatusi ellu viia. Kohalike algatuste kaudu soodustatakse inimeste individuaalset ja koostegemist, sotsiaalset ettevõtlust, tõstetakse esile kohalikku tööstuspärandit ja -identiteeti. Seeläbi leevenevad kliimaneutraalsele majandusele üleminekust tekkivad mõjud ja suureneb kohalike elanike sotsiaalne kaasatus.

Projektid hakkavad olema kolmes kategoorias vastavalt toetussummadele:

* Väikeprojektid 3000-10 000 eurot
* Keskmise suurusega projektid 10 001 – 200 000 eurot
* Suured projektid 200 001- 1 500 000 eurot

Toetuse andmise tingimused ning kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/126102023010