« Tagasi

KUTSE koolitusele (vene keeles) „Elanikkonna hädaolukordadeks valmisolek“

Narva-Jõesuu Vabatahtlik Mere- ja Jääpäästeüksus koostöös Päästeametiga kutsub osalema koolitusel „Elanikkonna hädaolukordadeks valmisolek". Koolitus toimub 12.11.2023 kell 11.00 Narva Sadamas aadressil Jõe tn 3 (boks nr 13, II korrus).

Teadlikkuse tõstmine elanikkonnakaitse valdkonnas on Päästeameti fookuses. Tuginedes sellele on selle aasta november ka „Elanikkonnakaitse kuu". Läbi koolituse soovime anda „tööriistad", kuidas erinevates olukordades paremini ja teadlikumalt hakkama saada.

Koolitusel osaleja:

• Teab elanikkonnakaitse valdkonna olulisemaid mõisteid ja põhimõtteid.

• Teab, kuidas hinnata oma kodu valmisolekut kriisideks.

• Teab olulisemaid ja adekvaatseid riski- ja kriisikommunikatsiooni kanaleid.

• Teab erinevaid hädaolukordi ja oskab analüüsida nende põhjuseid ja tagajärgi.

• Teab üldiselt, kuidas käituda elutähtsate teenuste: vee- ja kanalisatsiooni, elektri- ja küttevarustuse ning sideteenuste katkemise korral.

• Teab evakuatsiooni põhimõtteid ja vahendeid.

• Teab varjumise põhimõtteid ja on teadlik avalike varjumispaikade olemasolust ning nende tähisest.

• Teab koduste kriisivarude ja -vahendite soetamise peamisi põhimõtteid.

• Oskab siduda saadud teoreetilise info praktilise lahendusega.

Koolituse kestvus: 2t

Koolituse keel: vene keel

NB! OSALEMINE ON TASUTA!

Täiendavate küsimuste korral helistage +372 58247479, Aleksandr Kuksin