« Tagasi

Sinimäe kaugküttevõrgu soojusenergia kallineb

Vastavalt Konkurentsiameti 31.10.2023 otsusele 7-3/2023-171 on soojusenergia piir-ja müügihind alates 1. detsembrist Sinimäe kaugküttevõrgus 94,47 €/MWh. Hinnale lisandub seadusega ettenähtud käibemaks.

Endine, 1. maist k.a. kehtima hakanud soojusenergia müügihind Sinimäe  kaugküttevõrgus oli 88,68 €/MWh + käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle Konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna sisse kuuluvad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui kulutused kütusele.

Hinnainfo SW Energia muude pakutavate teenuste kohta leiate kehtivast hinnakirjast: https://swenergia.ee/hinnakiri/

Loe SW Energia uudiseid: https://swenergia.ee/uudised/?utm_source=koduleht&utm_medium=uudistevoog&utm_content=uudistevoog

Vaata ja uuri lisa Konkurentsiameti kodulehelt: https://www.konkurentsiamet.ee/et?id=18304

Sinimäe piirkonnas kehtiva soojamajanduse arengukavaga on võimalik tutvuda Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/416122015021

 

SW Energia