« Tagasi

Talv on tulekul

Austatud Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil asuvate kinnistute omanikud ja valdajad, linn tuletab teile meelde, et teemaale on keelatud ilma linna loata asetada takistusi (kive, armatuurorasid jms), mis raskendab teehoiu korraldamist. Tee ääres asuvad kivid tuleb võimalikult kiiresti ümber liigutada oma kinnistule, sest vastasel juhul eemaldab need linna kommunaalettevõte. Kui lumekoristustehnika saab selliste takistuste tõttu kahjustada, võidakse teile esitada kahju hüvitamise nõue.

Samuti ei ole soovitatav parkida autosid sõiduteele nii, et need segavad lumekoristustöid. Paremal juhul jääb osa teest lihtsalt koristamata, halvemal juhul võib kahjustada saada teie auto. Kõikidel kruntidel tuleb parkimine lahendada krundisiseselt - igal ühepereelamul, kaksikelamusektsioonil ja ridaelamu korteril peab olema vähemalt 2 parkimiskohta oma krundil.

Linnavalitsuse teedespetsialist Vladimir Varaksin