« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 24. istung toimub 25. oktoobril 2023 algusega kell 17.00

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 24. istung toimub 25. oktoobril 2023 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

  1. Narva-Jõesuu linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (1-2/38, eelnõu, keskkonnakomisjoni variant 1-2/38-1)
    Ettekandja keskkonnaspetsialist Jaan Metsis.
  2. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 24.01.2018 määruse nr 15 „Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Narva-Jõesuu linnas" muutmine (1-2/37, eelnõu), sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni variant 1-2/37-1)
    Ettekandja sotsiaaltöö peaspetsialist Sirje Neeme.
  3. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.12.2022 otsuse nr 44 "Narva-Jõesuu linna tervikteede nimekirja kinnitamine" muutmine (1-2/39, eelnõu)
    Ettekandja teedespetsialist Vladimir Varaksin  või majandusosakonna juhataja Jegor Tšumakov.