« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 20. istung toimub 31. mail 2023 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis

KUTSE  NARVA-JÕESUU LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 20. istung toimub 31. mail 2023 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 1. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023 -2035 heakskiitmine (1-2/1, eelnõu).
  Ettekandja arendusosakonna juhataja Olga Batluk.
 2. Narva-Jõesuu linna noortevolikogu põhimäärus (1-2/19, eelnõu)
  Ettekandja Anna Šmidt.
 3. Narva-Jõesuu linna 2023. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine (1-2/16-1, eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova)
 4. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 24.01.2018 määruse nr 15 „ Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Narva-Jõesuu linnas" muutmine (1-2/20, eelnõu)
  Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Veronika Stepanova.
 5. Valdeku maaüksuse detailplaneeringu (PlanID 2148) kehtetuks tunnistamine (1-2/14, eelnõu).
  Ettekandja arendusosakonna juhataja Olga Batluk
 6. Nõusoleku küsimine Narva-Jõesuu linnas Vabaduse tn 17 hoonestusõiguse Narva-Jõesuu linna nimele kandmiseks (1-2/15, eelnõu).
  Ettekandja arendusosakonna juhataja Olga Batluk
 7. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.11.2022 otsuse nr 39 „Projekti „Ida-Viru veeteede arendamisega seotud projektide ettevalmistamine - projekteerimine" omafinantseeringu kinnitamine" muutmine (1-2/17, eelnõu).

Ettekandja arendusosakonna juhataja Olga Batluk.