« Tagasi

Sirgala harjutusvälja ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Sirgala harjutusvälja ehitusprojekti  keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest. TTJA algatas kõnealuse KMH oma 17.03.2020 otsusega nr 1-7/20-088. KMH programm tunnistati nõuetele vastavaks TTJA 22.12.2020 kirjaga nr 16-6/20-00157-121.

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on olemasoleva Sirgala harjutusvälja laiendamine. Sirgala harjutusvälja arendusprogrammi kohaselt on harjutusvälja peamine ülesanne võimaldada Kaitseväe üksustel ohutult läbi viia kõrgendatud riskiastmega väljaõppeüritusi. Sirgala harjutusvälja arendamise peaeesmärgiks on võimaldada samaaegselt 2 mehhaniseeritud kompanii lahinglaskeharjutuste läbiviimist kaitse ja rünnaku ülesande täitmisel, toetatuna lahingtoetuse ja lahingteenistustoetuse üksustest. Sirgala harjutusväli asub Ida-Virumaal Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil Mustanina külas. Sirgala harjutusväli paikneb valdavalt endise põlevkivikarjääri territooriumil, tegevuse elluviimiseks on vaja raadata metsa umbes 1500 ha ulatuses.

KMH osapooled:

Arendaja on Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (registrikood 70009764) (aadress Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Järve tn 34a; kontaktisik Katrina Utsar, e-post katrina.utsar@kaitseinvesteeringud.ee, telefon 717 0542).

Otsustaja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Camilla Kastein, e-post camilla.kastein@ttja.ee, telefon 667 2065).

KMH koostaja on OÜ Hendrikson & Ko (registrikood 10269950,) juhtekspert on Krista Lahtvee (KMH litsents nr KMH0158),  e-post krista@hendrikson.ee,  telefon 5662 7084.

KMH aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 23.01.2023-26.02.2023. KMH aruande dokumendid on elektrooniliselt kättesaadavad TTJA kodulehel: www.ttja.ee – Ametist – Avalikud teated – Keskkonnamõju hindamisega seotud teated või paberkandjal TTJA kontoris aadressil Endla tn 10, Tallinn.

KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada TTJA-le kirjalikult kuni 26. veebruarini 2023 elektrooniliselt e-post aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10122.

KMH aruande avalik arutelu toimub 01. märtsil 2023 kell 18.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuses (aadress Jaan Poska tänav 26, Narva-Jõesuu linn) ning samal ajal veebiülekandena Microsoft Teams keskkonnas. Aruteluga saab liituda TTJA kodulehel (www.ttja.ee-  Ametist - Avalikud teated - Keskkonnamõju hindamisega seotud teated) asjakohases teates lingile vajutades ning järgides instruktsioone.

Palume arutelule eelnevalt registreerida, edastades e-kirja aadressile camilla.kastein@ttja.ee või helistades telefonil 6672065 hiljemalt 28. veebruaril.