« Tagasi

Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu …

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et täna, 14.09.2022, toimuvast Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu korduva avalikustamise tulemuste avalikust arutelust on võimalik osa võtta ka veebis, kasutades TEAMS lingi.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aAAOMjfCAb1Hcb_hgp3aUymBh2S9_pj5fAm8nT-CFMzU1%40thread.tacv2/1663142179522?context=%7b%22Tid%22%3a%2272e84a00-e5c8-4a1f-a1ae-aed978c2086e%22%2c%22Oid%22%3a%22082f5b79-3563-4db1-8a15-aaa8d86810b3%22%7d

Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu korduv avalik väljapanek toimus 15.07.2022 – 15.08.2022. Linnavalitsus analüüsis kõik avaliku väljapaneku ajal laekunud arvamused ja ettepanekud läbi ning kujundas nende kohta oma seisukohad, mis on toodud allpool olevas seisukohtade tabelis.

Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu seisukohtade tabel ....