« Tagasi

Linnavalitsus tuletab meelde heakorra eeskirja

Austatud Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil asuvate kinnistute omanikud ja valdajad. Linnavalitsus tuletab teile meelde, et vastavalt Narva-Jõesuu linna heakorra eeskirjale on omanik või valdaja kohustatud korras hoidma oma krundi ja krundi piirdeaia. Teostama heakorratöid krundiga külgneval või piirneval puhastusalal (puhastusala on kinnistu territoorium ja sellega piirnev ala kuni 3 meetrit kinnistu piirist), õigeaegselt niitma muru (rohttaimede kõrgus ei tohi ületada 5-10 cm), korraldama puuokste, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liikumist lõikamist,.

Teemaale on keelatud ilma linna loata asetada takistusi (kive, armatuurorasid jt), istutada võsa, mis segab ja ohustab sõidukite ja jalakäijate liikumist, piirab nähtavust ning raskendab teehoiu korraldamist. Istutatud põõsad tuleb lähimal ajal ümber istutada enda kinnistu piiridesse, vastasel juhul lõigatakse need kommunaalettevõtte poolt ära.