« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 10. istung toimub 29. juunil 2022

KUTSE  NARVA-JÕESUU LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 2. koosseisu 10. istung toimub 29. juunil 2022 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 

 1. Narva-Jõesuu linna 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (1-2/59, eelnõu).
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova, kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Iraida Tšubenko.
 2. Narva-Jõesuu linna 2022. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine (1-2/60, eelnõu).
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 3. Projekti „Narva-Jõesuu sauna energiatõhususe tõstmine" omafinantseeringu kinnitamine (1-2/57, eelnõu).
  Ettekandja arendusosakonna juhataja Olga Batluk.
 4. Narva-Jõesuu linna Viivikonna ja Sirgala külades paiknevate munitsipaalomandisse vormistamisel olevate  hoonete lammutamine (1-2/55, eelnõu).
  Ettekandja arendusosakonna juhataja Olga Batluk.
 5. Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Nurme tn 68 kinnistul paikneva hoone lammutamine (1-2/56, eelnõu).
  Ettekandja arendusosakonna juhataja Olga Batluk.
 6. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 24.01.2018 määruse nr 15 „ Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Narva-Jõesuu linnas" muutmine (1-2/52, eelnõu).
  Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Veronika Stepanova.
 7. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.06.2020 määruse nr 93 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine (1-2/54, eelnõu).
  Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Veronika Stepanova.
 8. Narva-Jõesuu linna kaevetööde eeskiri (1-2/58, eelnõu).
  Ettekandja majandusosakonna juhataja Jegor Tšumakov.