« Tagasi

Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine

Keskkonnaamet on teatanud, et on võtnud menetlusse Narva-Jõesuu Linnavalitsuse keskkonnaloa taotluse Narva-Jõesuu Kalurisadamast väljuva laevatee puhastamiseks/süvendamiseks mahuga 490m3 ja Narva jõkke slipi rajamiseks vajalike tahkete ainete paigutamiseks mahuga 290m3.

Keskkonnaloas märgitud tegevus toimub Kalda tn 32a, Narva-Jõesuu ning selle aadressiga piirnevas Narva jõe osas. Tegevus on vastavuses Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2020 otsusega nr 158 kehtestatud Kalda  tn 32, 32a, 36 ja 38 eesmärkidega.

Keskkonnaluba taotletakse 01.03.2022-01.03.2023 perioodiks.

Keskkonnaloa andja on Keskkonnamet.

Keskkonnaameti teadaandega on võimalik tutvuda :

https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teadaanne?teate_number=1859684

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avaldab teate Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel.

keskkonnaspetsialist Jaan Metsis

tel: 517 3150

e-post: jaan.metsis@narva-joesuu.ee