« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 49. istung toimub 22. septembril 2021

KUTSE  NARVA-JÕESUU LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 49. istung toimub 22. septembril 2021 algusega kell  17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 1. Muu info
  - Ida-Virumaa tegevuskava uuendamine ja õiglane üleminek.
  Ettekandja Lauri Jalonen.
 2. Audiitori määramine  (1-2/209 eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 3. Jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine 2021.a toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks (1-2/213  eelnõu)
  Ettekandja linnasekretär Monika Tinno.
 4. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.02.2020 otsuse nr 135 „Projekti „Sinimäe vaatetorni ehitamine" omafinantseeringu kinnitamine" muutmine (1-2/210 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov.
 5. Arvamuse andmine Arumäe uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta (1-2/211 eelnõu)
  Ettekandja keskkonnaspetsialist Jaan Metsis.
 6. Arvamuse andmine Udria uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta (1-2/212 eelnõu)
  Ettekandja keskkonnaspetsialist Jaan Metsis.