« Tagasi

Sundvalduse seadmise teade

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avaldab teadaande kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 7 lõike 4 ja haldusmenetluse seaduse § 31 lõike 1 punkti 1 alusel.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus sundvalduse seadjana teatab, et on alustanud Adven Eesti AS taotluse alusel Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuus Kudruküla tn 14 (51301:003:0015) sundvalduse ala pindala 173 m², Mäe tn 17 (51301:003:0026) sundvalduse ala pindala 258 m²,  Pargi tn 18 (51301:004:0043) sundvalduse ala pindala 206 m²,  E. Vilde tn 2 (51301:004:0062) sundvalduse ala pindala 127 m², E. Vilde tn 3 (51301:004:0036) sundvalduse ala pindala 127 m² kinnisasjadele sundvalduse seadmise menetlusega.

Taotluse alusel on Keskkonnaprojekt OÜ poolt koostatud projekt nr 2506 „Narva-Jõesuu olemasoleva soojustorustiku rekonstrueerimine". Projektiga on ette nähtud olemasolevate soojustorustiku rekonstrueerimine Narva-Jõesuu linnas E. Vilde, Pargi, Kudruküla ja Mäe tänavate piirkonnas.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus palub kinnistuomanikel esitada arvamus sundvalduse seadmisega nõustumise või mitte nõustumise kohta kuni 11. oktoobrini 2021. Palume kirjalik arvamus esitada aadressil Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuus J. Poska tn 26, 29023 ja/või e-posti teel aadressil info@narva-joesuu.ee.

Kasutusõiguse ala Kudruküla 14
Kasutusõiguse ala Mäe 17
Kasutusõiguse ala Pargi 18
Kasutusõiguse ala Vilde 2
Kasutusõiguse ala Vilde 3