« Tagasi

Tähelepanu! Päästeameti tuleohtliku aja määramine ja piirangud

Päästeameti peadirektori  käskkirjaga on alates 18.juulist 2021 on kehtestatud tuleohtliku aja Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Järvamaa ja Lääne-Viru maakondades.
Tuleohtlikul ajal on nimetatud maakondades keelatud võõras metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal viibimine ja mootorsõidukiga sisenemise.
Keeld kehtib kuni tuleohtliku aja lõpetamise korralduse andmiseni.