Aitame Ukrainat!

Üüritoetus Ukraina sõjapõgenikule

Kui oled saanud ajutise kaitse ning võtad üürile korteri või maja, on sul õigus saada ühekordset hüvitist üürisuhte alustamisega seotud kulude katmiseks. Kulud hüvitatakse pärast seda, kui oled leidnud sobiva elamispinna. Hüvitist saavad taotleda kõik sõjapõgenikud, kes on saabunud Eestisse alates 24. veebruarist ning saanud ajutise kaitse.

Hüvitist saab taotleda vaid sõjapõgenik.

Kuhu pöörduda

Hüvitise saamiseks tuleb esitada taotlus kohalikule omavalitsusele.

Narva-Jõesuu Linnavalitsuses tuleb üürnikul pöörduda sotsiaalosakonda Sirje Neeme (tel 5884 7374 või 35 99 589)  poole.

Kellele makstakse

Hüvitist makstakse sõjapõgenikule, üürileandjale või kellelegi teisele (näiteks sõjapõgenikku abistanud vabatahtlik), kes on teinud sõjapõgeniku eluruumiga seotud kulutusi (nt mööbli või kodutehnika ostmine, remonditööd). Otsuse, kellele kulud hüvitatakse, teeb kohalik omavalitsus. 
Hüvitise taotlemiseks peab sõjapõgenik olema saanud ajutise kaitse ning registreerinud oma elukoha kohalikus omavalitsuses

Toetuse suurus

Ühekordselt makstava hüvitise suurus on alates 1. juunist maksimaalselt 1200 eurot. Omavalitsusel on lubatud maha arvata lepingu sõlmimisega seotud halduskuludeks kuni 50 eurot.

Mis dokumendid tuleb esitada toetusesaamiseks

Hüvitise taotlemisel tuleb esitada üürileping ning kuludokumendid, kui on tehtud eluruumiga seotud kulutusi (nt maakleritasu, ettemaks, remondiks vajalike tarvikute või sisustuse ostmine).

Lisaks üürikulude hüvitamisele saab taotleda ka tõlketeenuste hüvitamist kahe aasta jooksul kuni 3200 euro ulatuses sõjapõgenike perekonna või 1600 euro ulatuses üksiku sõjapõgeniku kohta. Tõlkekuludeks loetakse tõlget vajavaid asjaajamisega seotud olukordi kohalikes omavalitsustes, riigiasutustes, õppeasutustes ja mujal. 

 

Elukoha juhendi leiab:

Põgenikule https://kriis.ee/julgeolekuolukord-euroopas/info-ukraina-sojapogenikele/elukoht

Üürileandjale https://kriis.ee/julgeolekuolukord-euroopas/info-ukraina-sojapogenikele/elukoht#yyrileandjale

Информация на русском языке: https://kriis.ee/ru/situaciya-s-bezopasnostyu-v-evrope/dlya-bezhencev-iz-ukrainy/mesto-zhitelstva

 

Võimalused Ukraina inimeste abistamiseks

Lugupeetud linnaelanikud!

Kui teie juurde tulevad sõjapõgenikena teie sugulased, sõbrad või tuttavad Ukrainast, palume teavitada sellest Narva-Jõesuu Linnavalitsust tel  5853 8424. Saame aidata neil vormistada vajalikke dokumente riigiabi saamiseks.

  • Narva-Jõesuu linna infotelefon Ukraina sõjapõgenike abistamiseks kiireloomuliste küsimuste puhul - sotsiaalosakond + 372 5853 8424
  • Lasteaiakoha / koolikoha saamine

         Narva-Jõesuu Linnavalitsuse haridus- kultuurinõunik Imre Liiv tel + 372 51 939 982 

         imre.liiv@narva-joesuu.ee

  • Majutamine Ukraina sõjapõgenikele Narva-Jõesuus - info tel + 372 5853 8424

Tervis

1247 Riigiinfo telefon (välismaa kõnekaardiga helistades +372 600 1247)

1220 Perearsti nõuandetelefon (välismaa kõnekaardiga helistades +372 634 6630

112 Erakorraline meditsiiniabi (kiirabi) ning Politsei ja Päästeamet

 

Üleriigiline info

  • Jooksvat infot Ukraina kodanike võimalustest Eestisse tulemiseks ja siin viibimiseks saab eesti, ukraina, inglise ja vene keeles veebilehelt kriis.ee.
  • Migratsiooni küsimused s.h. tööle registreerimine: migrationadvice@politsei.ee, + 372 612 3500
  • Ukraina Suursaatkond: (+372) 601 5815
  • Pagulasabi: MTÜ Eesti Pagulasabi, pagulasabi.ee, + 372 5881 1311

 

Saame üheskoos luua inimestele turvalise elukeskkonna!