21.09.18

 

Nimi Ametinimetus Kontaktandmed Vastuvõtuaeg
Monika Tinno linnasekretär

359 9587

monika.tinno@narva-joesuu.ee

 

 

Vastavalt Notariaadiseaduse § 53 linnasekretäri pädevuses on järgmised tõestamistoimingud:

  • dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine
  • ning pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja ning pensioni ja toetuste teise isiku arveldusarvele kandmise avalduse tõestamine

Riigilõiv dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamisel on 0,63 eurot.

 

Toimetaja: ALAR TASA