5.06.24

Vastavalt Notariaadiseaduse § 53 linnasekretäri pädevuses on järgmised tõestamistoimingud:

  • dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine;
  • ning pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja ning pensioni ja toetuste teise isiku arveldusarvele kandmise avalduse tõestamine.

Riigilõiv dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamisel on 0,63 eurot.

 Kontakt: linnasekretär Monika Tinnomonika.tinno@narva-joesuu.eetel. 359 9587, 5885 4254