23.01.23

Elanike arv asulate lõikes seisuga 01.01.2021            01.01.2022.              01.01.2023

Narva-Jõesuu linn (KOV tasand)

17

15

29

Arumäe küla

31

30

31

Auvere küla

45

84

87

Hiiemetsa küla

15

14

15

Hundinurga küla

26

29

36

Kudruküla

106

119

123

Laagna küla

49

42

39

Meriküla

16

15

14

Mustanina küla

34

35

32

Narva-Jõesuu linn

2759

2818

2848

Olgina alevik

481

483

490

Peeterristi küla

55

53

56

Perjatsi küla

51

52

49

Pimestiku küla

8

11

7

Puhkova küla

51

57

55

Sinimäe alevik

359

370

361

Sirgala küla

41

39

36

Soldina küla

82

99

106

Sõtke küla

43

45

45

Tõrvajõe küla

27

27

33

Udria küla

16

20

20

Vaivara küla

175

182

182

Viivikonna küla

49

48

46

Vodava küla

24

28

29

Kokku

4560

4715

4769

 

2021. aastal mehi 2304, naisi 2256.    

2022. aastal mehi 2377, naisi 2338.

2023. aastal mehi 2428, naisi 2341.

 

 

Toimetaja: ALAR TASA