11.04.17
9. ja 10. aprillil 2017 toimus Narva-Jõesuu linnas küsitlus elanike arvamuse väljaselgitamise kohta Narva-Jõesuu linna, Sillamäe linna ja Vaivara valla üheks omavalitsuse üksuseks ühinemise kohta. Elektrooniline küsitlus viidi läbi 9. aprillil veebikeskkonnas www.volis.ee
 
Elanike küsitluse tulemused:
Küsitluses osalejate nimekirja kantud isikute arv 2466
 
Küsitluses osalenud isikute arv 272 ehk 11% nimekirjast
 
Küsimusele „Kas Teie toetate Narva-Jõesuu linna, Sillamäe linna ja Vaivara valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?" vastused:
 
„JAH" 47 ehk 17% (küsitlusel osalenutest)
„EI"  222 ehk 82% (küsitlusel osalenutest)
Toimetaja: RIINA JOHANNES
31.03.17

Seoses Vabariigi Valitsuse haldusterritoriaalse korralduse algatamisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatakse rahvaküsitlus.

Küsitluspunkt avatakse asukohaga Kesk 3 (valge saal) ja on avatud 9.-10. aprillil kell 09.00 kuni 17.00.

Elektrooniline küsitlus toimub 9. aprillil kell 00.01 kuni 17.00. Vasta küsimusel siin. 

Küsitluslehel on küsimus „Kas Teie toetate Narva-Jõesuu linna, Sillamäe linna ja Vaivara valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?" vastusevariantidega „Jah" ja „Ei".

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud Narva-Jõesuu linna elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt linnas.

Info telefonil: 35 99 587, 5307 2070

Toimetaja: RIINA JOHANNES
1.12.16

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud Vaivara valla elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Narva-Jõesuu linn. Kaasa isikuttõendav dokument!


Küsitlusest ei võta osa isik, kes on valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud või kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.


Kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluspunktis toimuval küsitlusel, võib ta taotleda küsitluslehe täitmist kodus.


Selleks peab isik saatma taotluse linnasekretärile, e-posti aadressile marina.sorgus@narva-joesuu.ee  või edastama selle küsitluspunkti komisjonile hiljemalt 21. novembril kella 14.00-ks.
Küsimuste korral helistada tel 35 99 587 või 3599 592
Oleme tänulikud teie arvamuse eest!

Toimetaja: RIINA JOHANNES
27.10.16

 

Narva-Jõesuu linn                                    Vaivara vald 

Toimetaja: RIINA JOHANNES