Kodud tuleohutuks 2024

1.02.24

Päästeamet koostöös kohalike omavalitsustega juba mitu aastat järjest aitab toimetulekuraskustes olevatel inimestel muuta kodud tuleohutuks.  Projekt „Kodud tuleohutuks" jätkub ka sel aastal.

Projekti sihtrühm on:

 • Toimetulekuraskustes leibkonnad (KOV hinnangul);
 • Lastega pered, eelkõige lasterikkad;
 • Puuetega inimesed;
 • Eakad, eelkõige üksi elavad eakad;
 • Erand: juhtumipõhine lähenemine (näiteks on juhtunud peres hiljuti sündmus, mis on mõjutanud leibkonna majanduslikku seisu vms, hiljuti juhtunud tulekahju vmt);
 • Seadmete ja vahendise osas kõik.

Projekti raames saab olla toetatud:

 • Olemasoleva küttekolde ja - seadme parandamine;
 • Vana küttekolde ja – seadme lammutamine ning uue ehitamine ja/või paigaldamine;
 • Korstnapühkimise teenus;
 • Eksperthinnang;
 • Elektrisüsteemi parandamine;
 • Elektriaudit;
 • Gaasiseadmete parandamine ja vahetamine;
 • Tuleohutust tagavate seadmete ja vahendite paigaldamine (nt suitsuandur, esmased tulekustutusvahendid (tuletekk ja tulekustuti), vingugaasiandur, temperatuuriandur, rasksüttiv sisustus, temperatuuriandur, pliidivalvur, puuetega inimeste häiresüsteemid jmt);

Palume anda endast märku, kui oled projekti sihtrühmas ja leiad, et eelloetletud tööde nimekirjas on vajalik sinu kodu tuleohutuse tagamiseks, kuna mitte kõikide tuleohtlike kodudega meie või Päästeamet ei ole kursis.

Oma soovist osaleda projektis anna teada hiljemalt 25.02.2024 telefonil 5853 8424 Veronika Stepanova või e-post: veronika.stepanova@narva-joesuu.ee.