Majandusosakond

PUHKUSEL ...

majandusosakonna juhataja

on ehitust, metsa- ja põllumajandust, elamu- ja kommunaalmajandust, teede-tänavate, linnavara haldamist korraldav ning oma vastutusalas lepingute, hangete menetlemist ja korraldamist juhtiv ametnik.

Jegor Tšumakov

392 9010 / 5911 7788

jegor.tsumakov@narva-joesuu.ee

eelregistreerimisega

ehitusspetsialist

Töövaldkonnad:

kasutusteatised ja kasutusload, lammutamise teatised, ehitusload ehitiste lammutamiseks

Rene Zorin

5912 6426

rene.zorin@narva-joesuu.ee

eelregistreerimisega

esmaspäeviti 10.00-12.00 ja 13.00-17.00

kolmapäeviti 15.00-19.00.

ehitusspetsialist

Töövaldkonnad:

kasutusteatised ja kasutusload, lammutamise teatised, ehitusload ehitiste lammutamiseks

Natalja Solovieva

teenistussuhe peatatud

ehitusspetsialisti ülesannetes

Töövaldkonnad:

projekteerimistingimused, ehitusload, Eesti Energia objektid Auveres

Julia Bogdanova

392 9013 / 5668 6641
julia.bogdanova@narva-joesuu.ee

eelregistreerimisega

esmaspäeviti 10.00-12.00 ja 13.00-17.00

kolmapäeviti 15.00-19.00.

linnavaraspetsialist

Töövaldkonnad:

linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise koordineerimine.

Ellen Eistre

392 9016 / 5191 9964

ellen.eistre@narva-joesuu.ee

eelregistreerimisega

teedespetsialist

teenistuse tööülesanded on Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil asuvate avalikult kasutatavate teede ja tänavate sätestatud nõuetele vastava seisukorra tagamise korraldamine, selleks vajalike tegevuste juhtimine ja suunamine kooskõlas linna planeeringute ja arengukavadega.

Vladimir  Varaksin

35 99 584 / 5306 6226
vladimir.varaksin@narva-joesuu.ee

eelregistreerimisega

korrakaitsespetsialist

ebaseaduslikud ehitised, parkimine

Oleg Janis

392 9017 / 5302 8700

oleg.janis@narva-joesuu.ee