Energiakulude hüvitamine

28.09.22

Energiakulude leevendamise hüvitised alates 1. oktoobrist 2022

Energiahinna tõusu mõjude leevendamiseks kodutarbijatele on riik välja töötanud erinevad ajutised toetused. Need kehtivad tarbijatele perioodil 1. oktoobrist 2022. aastal kuni 31. märtsini 2023. aastal tarbitud energia eest väljastatud arvetele. Toetused on automaatsed ehk müüja vähendab juba kodutarbijatele laekuvatelt energiaarvetelt ise elektri, gaasi või kaugkütte ühikhinda.

Elektri kodutarbijale kompenseeritakse kuu keskmisest käibemaksuta elektrienergia hinnast, mis ületab 8 senti kilovatt-tunni (kWh) kohta, kuni 5 senti/kWh.

Näiteks, kui tarbija ostab elektrienergiat kuu keskmise hinnaga 15 senti/kWh, siis kompensatsiooni abil oleks tarbija poolt makstav hind 10 senti/kWh.

Hüvitis põhineb kodutarbija kuu keskmisel elektrienergia kulul. Näiteks, kui tarbija arve elektrienergia eest oli käibemaksuta 100 eurot tarbimise 50 kWh juures, kujuneb selle kuu elektri keskmiseks käibemaksuta hinnaks 20 senti/kWh.

Toetuse abil väheneb keskmise elektritarbija kulu elektrile umbes 21%. Hüvitise saajate hulka kuuluvad ka elektri universaalteenuse tarbijad.

Gaasi kodutarbijale kompenseerib riik 80% kuu keskmise gaasihinna sellest osast, mis ületab käibemaksuta 80 eurot/MWh ehk 0,7744 eurot kuupmeeter. Seejuures kompenseeritakse maksimaalselt kuni 2,6 MWh (ehk 251,7 kuupmeetrit) tarbimist, mis on keskmise eramu kuine gaasitarbimine. Toetuse abil väheneb keskmise gaasitarbija kulu gaasi hinna 270 €/MWh juures umbes 54%.

Näiteks kui kuu jooksul kulus tarbijal gaasile keskmiselt 230 eurot/MWh (käibemaksuta) tarbimismahu 2,6 MWh juures, siis pärast kompensatsiooni rakendumist kujuneks tarbija makstavaks hinnaks 110 eurot/MWh.

Kaugkütte kodutarbijale kompenseeritakse sarnaselt gaasile 80 eurot/MWh (käibemaksuta) hinda ületav soojuse kulu 80% ulatuses.

Näiteks, kui kaugküttevõrgu kaudu jaotatud soojuse hind on 97,15 eurot/MWh (Tallinna kehtiv piirhind), väheneb see tarbija jaoks tasemele 83,4 eurot/MWh. Sellel näitel väheneb kulu kaugküttele 14%.

Mida pean tegema, et kompensatsiooni saada?

Tarbija ei pea selle kompensatsiooni saamiseks reeglina ise midagi tegema. Hüvitised on töötatud välja nii, et elektri-, gaasi- või kaugküttemüüja arvestab kompensatsiooni automaatselt tarbijale esitataval arvel. Müüja küsib tarbijalt saamata jäänud tulu riigilt tagasi.

Harvadel juhtudel ei ole aga müüjal teada, kas mõne haldusettevõtte või aiandusühistu taga on just kodutarbija. Sellisel juhul peab kodutarbijatele elektrienergiat müüv isik pöörduma kompensatsiooni saamiseks SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poole.

Kui korteriühistule või aiandusühistule müüvad elektrit või gaasi juriidilised isikud, kes ei ole elektrituruseaduse või maagaasiseaduse mõistes elektri- või gaasimüüjad, peavad need vahendajad ise kompensatsiooni saamiseks KIK-ile avalduse esitama. Seda peavad tegema näiteks ettevõtjad, kes haldavad korterelamuid ning arveldavad elektri või gaasiga korteriühistute asemel ise, ehk leping on sõlmitud korteriühistu eest haldusfirma ja müüja vahel. Vastav avaldus on peagi leitav KIKi kodulehel.

Hüvitisi makstakse lähtuvalt majandus- ja taristuministri määrusest "Energia hinna osalise kompenseerimise tingimused ja kord".

ALLIKAS ja lisainfo: https://mkm.ee/energiakulude-huvitised

 

...................

 

Energiakulude hüvitamise taotluste vastuvõtt lõppes 13.06.2022

Rahandusministeerium

Energiakulude hüvitise kalkulaator »

Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele

Perioodil jaanuar kuni märts 2022 valitsuskoalitsiooni kokkuleppel on elektri- ja gaasiarvetele kehtestamisel hinnapiir, millest üle jääva osa riik eratarbijale automaatselt kompenseerib:

1) hinnalagi kodutarbijatele 12 senti kWh kohta elektritarbimisele kuni 650 kwh kuus. See tähendab, et kui elektri hind kas börsil või fikseeritud hinnaga paketis ületab 12 senti kW/h, maksab selle osa elektriarvest kinni riik.
2) hinnalagi kodutarbijatele 6,5 senti kWh kohta gaasitarbimisele kuni 2,75 MWh kuus. Kompenseeritakse hinnalage ületav osa.  

Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Alates jaanuarist võtab Narva-Jõesuu linnavalitsus vastu taotlusi elektri-, gaasi- ja keskküttekulude hüvitamiseks.

Kulud hüvitatakse perioodil 2021. aasta 1. septembrist kuni 2022. aasta 30. aprillini (kaasa arvatud).Taotlusi võetakse vastu kuni 12.06.2022.

Toetuse maksmise piir on 1 126,00 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase perekonnaliikme kohta arvestatakse toetuse piir on 563,00 eurot ja alla 14-aastase lapse kohta on 338 eurot.

Toetust makstakse üksi elavale isikule või perekonnale 80 protsendi ulatuses energia koguhinna osast, mis ületab kuu keskmisena järgmisi väärtusi:
1. elekter 120 eurot/MWh (12 s/kWh);
2. gaas 49 eurot/MWh (4,9 s/kWh);
3. kaugkütte 78 eurot/MWh (7,8 s/kWh), aga mitte vähem kui oli kaugkütte hind taotleja võrgupiirkonnas 2021. aasta jaanuari lõpu seisuga.