15.11.22

Mis maksab meie meelerahu?

„Üksi elavad eakad saavad nüüd turvalisemalt tunda. Lähedased ja hooldajatel saavad kindluse, et eakaga on kodus kõik korras," kinnitas koduanduri teenuse üks väljatöötajatest, Tarmo Pruuli.

Paljud meist teavad seda tunnet, kui eakas vanem või vanavanem ei vasta telefoni kutsungile või on telefon hoopis välja lülitatud. Muremõtted hakkavad iseenesest peas liikuma ja me küsime endalt, kas kõrges eas lähedasega on kõik ikka hästi või on ta olukorras, kus ühenduse võtmine ei ole tal võimalik.

Nüüd ei pea me enam pelgalt unistama sellisest võimalusest. Koduanduri lahendus saadab häireteated lähedastele SMSi teel, kui eakas lähedane ei liigu tavapärases rütmis. Arvuti või nutitelefoni vahendusel saame teada, kas tal on tuba soe ja kui aktiivselt lähedane täna liikus.

Taskukohane hind ja säilinud eneseväärikus

Pruuli sõnul toimib teenus põhimõttel, et juhtmevabad andurid registreerivad ruumides liikumise ja temperatuuri. Liikumised registreerib andur automaatse lambi lüliti põhimõttel. Kui eaks andurist mööda läheb, registreerib andur ühe liikumise. Sellest tekib iga tunni aja kohta kokku liikumiste arvu number. Kui inimene ei liigu, siis pole numbreid ja see võib tähendada hätta sattunud eakat. „Andureid on võimalik seadistada ka vajaduspõhiselt ja saada teavitusi näiteks sellest, kui eakas lahkus ebatavalisel ajal kodust või ei ole ruumis mingi aeg ringi liikunud," selgitas ta.

Koduanduri teenuse teeb kättesaadavaks asjaolu, et selle kasutamiseks ei pea olema eaka kodus interneti- ega telefoniühendust. Küll aga peab teenuse kasutaja telefonis olema andmeside, et liikumiste rütmi vaadelda. Automaatsed teavitused saadab süsteem sms-iga ning seetõttu saab olulised teated kätte ka nuputelefoniga, millel pole andmesidet.

Pruuli rääkis, et nende kliendid on varasemalt ise püüdnud kaamerate abil olukorral silma peal hoida, kuid see osutus väga ajamahukaks ning hoolduskoormus selle läbi ei vähenenud vaid pigem suurenes. Inimesed ei suusa kaamerat kogu aeg jälgida. Samuti rikutakse sellise tegevusega eaka privaatsust.

Häirenuppu kasutavate eakate lähedased on kurtnud, et eakas ei kanna igapäevaselt nuppu endaga kaasas või lülitab selle sisse kas kogemata või suhtlemise eesmärgil.

Koduanduri süsteem seevastu kogub andmeid elukeskkonnast, analüüsib neid ja alles siis saadab lähedasele teate, kui on tuvastanud ohuolukorra. „Inimese kodus liikumise sagedus ja mustrid võivad anda aimu teatud terviseriskidest, mis muul juhul võivad jääda ilma piisava tähelepanuta, kuid mida süsteemselt infot koguvad andurid aitavad tuvastada," rääkis Pruuli.

Lisades, et kuigi koduanduri teenus on üsna uus, siis testperioodi kasutajad jäid kõik hiljem teenust tarbima ja ta prognoosis, et teenuse populaarsus kasvab tulevikus veelgi.

Uudsed koduandurid on äratanud huvi ka kohalikes omavalitsustes, kes eakate inimeste hooldusküsimustega mitmel moel kokku puutuvad. Tegemist on inimliku sooviga nii isikliku, perekondliku kui ka laiemal ühiskondlikul tasandil. Üksinda elavad eakad, vähenenud toimetulemisvõimega, puudega või terviseprobleemidega inimesed ei tohi kunagi jääda ilma abi ja tähelepanuta, seega võib koduandureid pidada mitte pelgalt viimaseks abivahendiks, vaid ennetavaks meetmeks. Meil kõigil peab olema võimalus kauem iseseisvalt ja turvaliselt koduses keskkonnas viibida, suurendamata seejuures lähedaste inimeste hoolduskoormust. Koduandur aitab suurendada nii lähedaste kui eakate kindlus- ja turvatunnet.

Koduanduri infosüsteem visualiseerib kogutud andmed rakendusse ja veebilehele, ning edastab teated käitumise kohta e-kirja või sms-sõnumiga. Andurid töötavad patareitoitel ning ei vaja telefoni- ega internetiühendust.

Hea teada

-Üksi elava eaka lähedase toimetulekust ülevaate saamine ei ole keeruline.

-Vaatad telefonist või arvutist tunnipõhiseid liikumise kokkuvõtte numbreid.

- Andur registreerib kütmata jätmise või ohtlikult palavad eluruumid

- Andurid ei riku privaatsust – andurid ei salvesta, pildista ega filmi.

Teenuse kohta saad lisainfot kodulehelt www.koduandur.ee ja tel 5341 4885 (Tarmo).

Projekti „Sotsiaalteenuste arendamine ja integreerimine Narva-Jõesuu linnas" raames soetatud  koduandur saab võtta tasuta kasutamisele.  Sooviga kasutada abivahendi palume pöörduda sotsiaaltöö peaspetsialisti poole Sirje Neeme sirje.neeme@narva-joesuu.ee, tel 58847374.