Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 17. istung toimub 19. detsembril 2018

15.12.18

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 17. istung toimub 19. detsembril 2018 algusega kell 17.00 Valges saalis aadressil Kesk 3, Narva-Jõesuus.

Päevakorra projekt:

 1. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja selle tegevuskava 2019-2023 heakskiitmine (eelnõu)
  Ettekandja Angelina Liiv
 2. Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu ja  keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 3. Loa andmine Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu koostamise hanke läbiviimiseks (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 4. Narva-Jõesuu linna 2019. aasta eelarve, esimene lugemine (eelnõu)
  Ettekandja Anžela Jakutova
 5. Narva-Jõesuu linna 2018. aasta neljanda lisaeelarve vastuvõtmine (eelnõu)
  Ettekandja Anžela Jakutova
 6. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 08.11.2017 määruse „Narva-Jõesuu linna põhimäärus" muutmine (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 7. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 8. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse liikmete kinnitamine (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 9. Esindaja nimetamine Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli hoolekogu liikmeks (eelnõu)
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 10. Muud
  - Jaan Poska tn 26 Narva-Jõesuu üürilepinguga Alpter Invest OÜ-ga tutvumine;
  - vastus volikogu liige järelpärimisele.

 

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 16. istung toimub 28. novembril 2018

23.11.18

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 16. istung toimub 28. novembril 2018 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuus.

Päevakorra projekt:

 1. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030 eelnõu ning arengustrateegia tegevuskava heakskiitmine (eelnõu)
  Ettekandja Angelina Liiv
 2. Narva-Jõesuu linna 2018. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine (eelnõu)
  Ettekandja Anžela Jakutova
 3. Muud

 

 

 

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 15. istung toimub 31. oktoobril

26.10.18

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 15. istung toimub 31. oktoobril 2018 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuus.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna arengukava kuni 2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022 vastuvõtmine ja kinnitamine (eelnõu)
  Ettekandja Angelina Liiv
 2. Endise Kohtla-Järve linna, Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna üldplaneeringute ülevaate kinnitamine (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 3. Loa andmine Sinimäe Põhikooli õpilaste koolitranspordi korraldamise hanke läbiviimiseks (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 4. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsuse nr 75 „Projekti „Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine" teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine" muutmine (eelnõu)
  Ettekandja Angelina Liiv
 5. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.10.2016 otsuse nr 143 „Projekti „Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine" osaleja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine" muutmine  (eelnõu)
  Ettekandja Angelina Liiv
 6. Projekti „Läänemere ajaloorada" omafinantseeringu kinnitamine ning projekti esitamiseks ja elluviimiseks volituse andmine  (eelnõu)
  Ettekandja Angelina Liiv
 7. Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvate korteriühistute ja eramajade toetamise kord (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 8. Narva-Jõesuu linnavara valitsemise kord  (eelnõu)
  Ettekandja Olev Pung
 9. Korteriomandi Narva mnt 3-30 Olgina alevik Narva-Jõesuu linn võõrandamine  (eelnõu)
  Ettekandja Olev Pung
 10. Korteriomandi Narva mnt 9-21 Olgina alevik Narva-Jõesuu linn võõrandamine  (eelnõu)
  Ettekandja Olev Pung
 11. Korteriomandi Raudtee 9-4 Vaivara küla Narva-Jõesuu linn võõrandamine  (eelnõu)
  Ettekandja Olev Pung
 12. Korteriomandi Vabaduse 43-7 Narva-Jõesuu linn võõrandamine  (eelnõu)
  Ettekandja Olev Pung
 13. Narva-Jõesuu Linnavolikogu alatise komisjoni koosseisude muutmine (eelnõu)
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 14. Vaivara Vallavolikogu ja Narva-Jõesuu Linnavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine (eelnõu)
  Ettekandja Monika Tinno
 15. Mittetulundusühingus Narva Lennujaam osalemise lõpetamine (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 16. Muud
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 14. istung toimub 26. septembril

21.09.18

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 14. istung toimub 26. septembril 2018 algusega kell 16.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuus.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna arengukava kuni 2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022 vastuvõtmine ja kinnitamine (eelnõu)
  Ettekandja Angela Liiv
 2. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras Alpter Invest OÜ kasuks kinnistule aadressil J. Poska tn 26 Narva-Jõesuu linn Narva-Jõesuu linn (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 3. Projekti „Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" omafinantseeringu kinnitamine (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 4. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 5. Narva-Jõesuu linna finantsjuhtimise kord (eelnõu)
 6. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 19.12.2012 otsusega nr 135 „Narva-Jõesuu linna Koidu 4, Koidu 6 kinnistute ja katastrisse kandmata riigimaa (piiriettepanekud AT0607270026 ja AT0607270034) detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetamine (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 7. Audiitori määramine (eelnõu)
  Ettekandja Anžela Jakutova
 8. Muud
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 13. istung

25.08.18

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 13. istung toimub 29. augustil 2018 algusega kell 16.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuus.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna 2018. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine (eelnõu)
  Ettekandja Anžela Jakutova
2.Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.06.2017 otsuse nr 201 „Narva-Jõesuu linna Linda 10, Linda 10c kinnistute ja nendega piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu kehtestamine" kehtetuks tunnistamine (eelnõu)
Ettekandja Raim Sarv
3.Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.06.2017 otsuse nr 200 „Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine" kehtetuks tunnistamine (eelnõu)
Ettekandja Raim Sarv
4.Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.08.2014 otsusega nr 32 „Narva-Jõesuu linna Aia 37 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetamine (eelnõu)
Ettekandja Raim Sarv
5.Vaivara Vallavolikogu 24.09.2009 otsusega nr 250 „Kehtivat üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine Männiku tn 8 maaüksusel Olgina alevikus" algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetamine (eelnõu)
Ettekandja Raim Sarv
6.Vaivara Vallavolikogu 20.09.2007 otsusega nr 119 „Detailplaneeringu algatamine Kuklin-Tamme maaüksusel Peeterristi külas" algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetamine (eelnõu)
Ettekandja Raim Sarv
 1. Muud

 

 

 

Lugupidamisega,
Veikko Luhalaid

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 12. istung

22.06.18

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 12. istung toimub 27. juunil 2018 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuus.

Päevakorra projekt:

1. Narva-Jõesuu linna 2017. aasta konsolideerimata majandusaasta aruande kinnitamine (eelnõu)
Ettekandja Anžela Jakutova

2. Vaivara valla 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (eelnõu)
Ettekandja Aleksandr Pahhomov

3. Narva-Jõesuu üürielamu ehitamise otsustamine ja projekti „Narva-Jõesuu üürielamu ehitamine" omafinantseeringu kinnitamine (eelnõu)
Ettekandja Maksim Iljin

4. Narva- Jõesuu linna külavanema statuut (eelnõu)
Ettekandja Kai Kiiver

5. Mittetulundusühingus Virumaa Tööstuspark osalemise lõpetamine (eelnõu)
Ettekandja Veikko Luhalaid

6. Muud küsimused

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 11. istung toimub 23. mail 2018

18.05.18

18.05.2018

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 11. istung toimub 23. mail 2018 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuus.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord (eelnõu)
  Ettekandja Angelina Liiv
 2. Reservfondi vahendite kasutamise tingimused ja kord (eelnõu)
  Ettekandja Anžela Jakutova
 3. Narva-Jõesuu linna 2018. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine (eelnõu)
  Ettekandja Anžela Jakutova
 4. Konkursi "Narva-Jõesuu linna kaunis kodu" läbiviimise kord (eelnõu)
  Ettekandja Veronika Stepanova
 5. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 21.03.2018 määruse nr 30 "Parkimistasu" muutmine (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 6. Linnavara kasutusse andmine/ Torni mü Kudruküla Narva-Jõesuu linn (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 7. Narva-Jõesuu linna osalemine mittetulundusühingus Virumaa Rannakalurite Ühing (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 8. Muud küsimused

 

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 10. istung

20.04.18

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 10. istung toimub 25. aprillil 2018 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuus.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.06.2015 otsuse nr 69 Projekti „Väikesadamad iga 30 miili kaugusel – elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas" teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine" muutmine (eelnõu) Ettekandja Maksim Iljin
 2. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.10.2016 otsuse nr 143 "Projekti "Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine" osaleja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine" muutmine (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 3. Narva-Jõesuu linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 4. Narva-Jõesuu linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord (eelnõu)
  Ettekandja Angelina Liiv
 5. Sinimäe Põhikooli arengukava 2018 – 2020 kinnitamine (eelnõu)
  Ettekandja Sinimäe Kooli direktor Evald Teetlok
 6. Narva-Jõesuu linna osalemine mittetulundusühingus Kirderanniku Koostöökogu (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 7. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.05.2011 määrus nr 50 „Hangete korraldamise kord Narva-Jõesuu linnas" kehtetuks tunnistamine (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 8. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.11.2017 määruse nr 2 "Narva-Jõesuu Linnavolikogu hüvitised ja hüvitise maksmise kord" muutmine (eelnõu)
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 9. Muud küsimused

 

Toimetaja: ALAR TASA
16.03.18

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 9. istung toimub 21. märtsil 2018

 

Narva-Jõesuu                                                                               16. märts 2018

 

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 9. istung toimub 21. märtsil 2018 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuus.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna kalmistute kasutamise eeskiri (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 2. Narva-Jõesuu linna 2018. aasta eelarve vastuvõtmine (eelnõu)
  Ettekandja Anžela Jakutova
 3. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras Vitarsis OÜ kasuks kinnistu osale aadressil Suur-Lootsi tn 2 Narva-Jõesuu linn Narva-Jõesuu linn (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 4. Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu vastuvõtmine (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 5. Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas asuva osaliselt kehtivat üldplaneeringut muutva Lydia Koidula tn 95 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 6. Parkimistasu (eelnõu)
  Ettekandja Marek Ranne
 7. Narva-Jõesuu eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord (eelnõu)
  Ettekandja Natalja Mjatšina
 8. Narva-Jõesuu linna koolieelsete lasteasutuste lapsevanema osalustasu määra suuruse kehtestamine (eelnõu)
  Ettekandja An žela Jakutova
 9. Vaivara Vallavolikogu 17.09.2014 otsuse nr 39 "Vaivara Lasteaia kohamaksu kinnitamine" kehtetuks tunnistamine (eelnõu)
  Ettekandja An žela Jakutova
 10. Siseaudiitori tegevusplaani kinnitamine (eelnõu)
  Ettekandja Aleksandr Pahhomov
 11. Maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine (eelnõu)
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 12. Muud küsimused
Toimetaja: ALAR TASA
22.02.18

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 8. istung toimub 28. veebruaril 2018

 

Narva-Jõesuu                                                                                                  22. veebruar 2018

 

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 8. istung toimub 28. veebruaril 2018 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuus.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna 2018. aasta eelarve teine lugemine (eelnõu)
  Ettekandja Anžela Jakutova
 2. Loa andmine koostöökokkuleppe sõlmimiseks (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 3. Narva-Jõesuu linna avalikul bussiliinil (Sillamäe-Viivikonna-Sillamäe) sõidusoodustuste saamise kord ja sõidupiletite hinnad (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 4. Siseaudiitori ametisse nimetamiseks nõusoleku andmine (eelnõu)
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 5. Kalmistu laiendamine (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 6. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015 otsuse nr 98 "Narva-Jõesuu linnas Vabaduse tn 26b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" asendiplaani muutmine (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 7. Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas asuva osaliselt kehtivat üldplaneeringut muutva Lydia Koidula tn 95 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 8. Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas asuva kehtivat üldplaneeringut muutva Roheline tn 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 9. Esindaja nimetamine Sinimäe Põhikooli hoolekogu liikmeks kehtestamine (eelnõu)
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 10. Esindaja nimetamine Narva-Jõesuu kooli hoolekogu liikmeks kehtestamine (eelnõu)
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 11. Esindaja nimetamine Narva-Jõesuu lasteaia „Karikakar"  hoolekogu liikmeks kehtestamine (eelnõu)
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 12. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine
  Ettekandja Iraida Tšubenko

 

 

Veikko Luhalaid

linnavolikogu esimees

 

Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 7. istung toimub 12. veebruaril 2018

8.02.18

Narva-Jõesuu                                                                                                   07. veebruar 2018

 

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 7. istung toimub 12. veebruaril 2018 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuus.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisu kinnitamine, eelnõu Ettekandja Veikko Luhalaid
 2. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse põhimääruse muutmine, eelnõu
  Ettekandja Maksim Iljin
 3. Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine, eelnõu
  Ettekandja Maksim Iljin
 4. Muud küsimused

 

 

 

Veikko Luhalaid

linnavolikogu esimees

15.12.17

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 3. istung toimub 22. novembril 2017 algusega kell 17.00 istungite saalis (ruum nr 105) aadressil Pargi tänav 2, Sinimäe alevik (Vaivara Vallamaja).

Istungi päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu hüvitused ja hüvituse maksmise kord (ME2)
  Ettekandja linnavolikogu esimees Veikko Luhalaid
 2. Volikogu esimeestele ja vallavanemale hüvitise maksmine (OE4) (seletuskiri)
  Ettekandja finantsnõunik Anžela Jakutova
 3. Narva-Jõesuu linna 2017. aasta neljanda lisaeelarve vastuvõtmine (ME3), (Lisa), (seletuskiri)
  Ettekandja finantsnõunik Anžela Jakutova
 4. Varaliste kohustuste võtmine (OE5)
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin

Veikko Luhalaid

linnavolikogu esimees

Narva-Jõesuu Linnavolikogu I koosseisu 2. istung

3.11.17
Istungi päevakord:
1. Linnapea valimine (OE2)
2. Linna põhimääruse kinnitamine (ME1), (Lisa 1), (Lisa 2), (seletuskiri)
3. Taotluse esitamine ühinemistoetuse saamiseks
4. Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine (OE3)
 
Veikko Luhalaid
linnavolikogu esimees