« Tagasi

Avatakse lasteaia valverühm

Seoses eriolukorraga on alates 30.03.2020 Narva-Jõesuu linnas, Vaivara Lasteaia Olgina hoones avatud  lasteaia valverühm.

Valverühm on avatud tööpäevadel ajavahemikus kell 07:30 – 17:30 ja mõeldud eesliinil töötavate lastevanemate laste jaoks (meedikud, pääste- ja politseitöötajad jt).

26.03.2020 toimunud Narva-Jõesuu linna  kriisikomisjoni protokollist lähtuvalt võidakse kriisikomisjonile esitatud põhjendatud avalduse alusel rühma võtta ka mitte esiliinil töötavate isikute lapsi. Valverühma registreerumine toimub telefonil  5855 8315

Lasteaia valverühma töökorraldus

Laste hommikune vastuvõtt toimub ajavahemikus 07:30-08:00 ja ärasaatmine 17:00-17:30.  

Hommikul palume lasteaeda tulev laps üle anda lasteaia töötajale hoone peaukse juures. Lapsele järele tulles palume eelnevalt helistada tel. 5854 5818, et lasteaia töötaja saaks Teie lapse riietada ning Teile peaukse kaudu üle anda.

Mistahes haigusnähtudega isikut (lapsed, lasteaia töötajad jt) ei lubata hoonesse!

Olulist infot edastatakse jooksvalt.

Loodame teie mõistvale ja teistest hoolivale suhtumisele.

 

Julia Ložkina
Direktori kt
Narva-Jõesuu Lasteaed Karikakar