« Tagasi

Narva-Jõesuu linn palub teatada abivajavatest inimestest

Narva-Jõesuu linnavalitsuses arutati seoses kehtestatud eriolukorraga eakamate ja sotsiaalselt vähekindlustatud isikute abistamist ja neile kriisiperioodil täiendava toe pakkumist.

Linnavalitsuse sotsiaalosakond on valmis pakkuma suuremas mahus tuge abivajajatele ja üksikutele eakatele, kes kriisiolukorras ei saa toetuda oma lähedastele. Linnavalitsuse igapäevane töö ja sotsiaalteenuste osutamine jätkub, ametnikud on majas, kuid inimeste tervise huvides ja otsekontaktide vältimiseks osutatakse elanikele teenuseid peamiselt telefoni ja e-posti teel.

Sotsiaalosakonna juhataja Sabina Kornejeva on ööpäevaringselt kättesaadav telefonil 5853 8424. Tööpäevadel toimub abivajajaile täiendav sotsiaalnõustamine.

Linnavalitsus on valmis pakkuma abivajajatele tuge sotsiaalteenuste ja seda eelkõige koduteenuse näol.

Linnavalitsus kutsub kõiki üles märkama abivajajaid enda ümber ja teavitama nendest linnavalitsust telefonil 5853 8424. Ärge unustage vanemaealisi sugulasi ja sõpru, tehke need kõned ja küsige, kuidas on nende tervislik olukord või kas nad vajavad abi.

Koroonaviirusega seonduvate küsimuste korral avatakse 16. märtsis üleriigiline kriisitelefon 1247.

 

Lisainfo:
Sabina Kornejeva
Sotsiaalosakonna juhataja
5853 8424
sabina.kornejeva@narva-joesuu.ee