Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 31. istung toimub 4. märtsil 2020

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 31. istung toimub 4. märtsil 2020 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu. ...

Terviseamet: hetkel ei nõua olukord haridusasutustes erakorralisi meetmeid

Haridus- ja teadusministeerium soovitab haridusasutustel jälgida Terviseameti soovitusi seoses koroonaviiruse levikuga ning vajadusel võtta kasutusele täiendavaid ettevaatusabinõusid viiruse...

Linnavalitsuse infotunnid 9. ja 10. märtsil

Esmaspäeval, 9. märtsil kell 17.30 Olgina rahvamajas (Narva mnt 12, Olgina) ja teisipäeval, 10. märtsil kell 17.30 Sinimäel vallamajas (Pargi2, Sinimäe). Infotundide teemad: 1....

26. - 28. veebruar on linnavalitsus seoses kolimisega suletud

Seoses kolimisega on linnavalitsus ajavahemikul 26. – 28. veebruar suletud. Märtsikuust alates asub linnavalitsus uuel aadressil: J. Poska 26 (hoone II korrus), Narva-Jõesuu linn,...

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 30. istung toimub 26. veebruaril 2020

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 30. istung toimub 26. veebruaril 2020 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu. ...

Narva-Jõesuu Linnavalitsus otsib oma meeskonda lastekaitsespetsialisti

Tööülesanded AMETIKOHA PÕHIEESMÄRK Jälgida laste õigusi kaitsvate seaduste täitmist Narva-Jõesuu linnas ja vajadusel lapse heaolu tagamiseks sekkuda. Esindada seadusest tulenevalt...

Hajaasustuse programmi 2020. a taotlusvoor on avatud

Teatame, et alates 17.02.2020 on avatud hajaasustuse programmi 2020. a taotlusvoor. Programmis osaleda soovivad isikud saavad taotlusi esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kuni ...

Head Narva-Jõesuu linna korteriühistute ning eramajade esindajad ja omanikud

Narva-Jõesuu Linnavalitsus tänab Teid korteriühistute ja eramajade esindajatele suunatud infotundidel aktiivse osalemise eest ning loodab ka edaspidisele produktiivsele koostööle. ...

Maapered saavad tänasest hajaasustuse programmist toetust küsida

Maapiirkondades elavatele peredele avanes tänasest võimalus oma elutingimuste parandamiseks taotleda hajaasustuse programmist toetust. Taotlusi saab esitada programmis osalevatele kohalikele...

Küsimused linnapeale

Kõigil soovijatel on taas võimalus esitada linnapeale Maksim Iljinile linnaelu puudutavaid küsimusi ja saada neile videosaate vahendusel vastuseid. Saateid on võimalik näha ja kuulata linna...

NARVA-JÕESUU LINNAVALITSUSE 11.VEEBRUARI 2020 ISTUNG

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 11. veebruari istungi päevakorras oli 19 punkti. Lahendati neli maakorralduslikku küsimust, väljastati kasutusluba gaasitarnetorustikule ning võeti vastu ja suunati...

Korteriühistute esimeeste ohutusalane nõustamine 19.02

Nõustamist viib läbi Irina Belik ohutusjärelvalve büroost ja Narva-Jõesuu päästjad.   19.02.2020 kell 10:00 Kesk 3, Narva-Jõesuu, Valge saal. ...

NARVA-JÕESUU LINNAVALITSUSE 04.VEEBRUARI 2020 ISTUNG

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 04. jaanuari istungi päevakorras oli 22 punkti. Kinnitati MTÜ-dele ja seltsingutele 2019.aastal eraldatud toetuste kasutamise aruanded, lahendati kolm...

Sirgala harjutusvälja kasutusgraafik veebruaris

  Kuupäev Kellaaeg Tegevus* 03.02.2020 ...

TEADE uue maakonna bussiliini nr 33 SILLAMÄE – VIIVIKONNA – SIRGALA – NARVA-JÕESUU avamisest alates 01.02.2020

Alates 01.02.2020 on käigus maakonna bussiliin nr 33 SILLAMÄE – VIIVIKONNA – SIRGALA – NARVA-JÕESUU. Liiklus Sillamäelt Viivikonna suunal toimub 3 korda päevas. •    ...

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu infopäevad

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu korraldab seoses taotlusvooru avamisega 2020. a kevadel taotlejatele infopäevad: 11. veebruaril algusega kell 14 Jõhvis Talupidajate liidu majas, Rakvere t 27 ...

Narva-Jõesuu linna teede arengukava aastateks 2020-2025 eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine

29.01.2020. a Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korralduse nr 40  „Narva-Jõesuu linna teede arengukava 2020-2025 vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine" kohaselt toimub Narva-Jõesuu...

Esseekonkurss „See on minu linn“

Linnavalitsus kuulutab välja esseekonkursi, mis on pühendatud Narva-Jõesuu linnale. Essee teemad: „Narva-Jõesuu – pilk tulevikku", „Minu linn – minu võimalused", „Mille pärast ma armastan oma...

Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvate korteriühistute ja eramajade toetamise korrast

Narva-Jõesuu Linnavalitsus annab teada, et vastavalt Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.09.2019 vastu võetud määrusele nr 70 saavad Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvate korteriühistute ja...

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 29. istung toimub 31. jaanuaril 2020

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 29. istung toimub 31. jaanuaril 2020 algusega kell 15.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu. ...
Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 37