Uudised

« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 21. istung toimub 2. mail

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 21. istung toimub 2. mail 2019 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 

 1. Detailplaneeringu menetluse ülemineku otsustamine (Linda ja Koidula) (38 eelnõu)
  Ettekandja planeeringuspetsialist Olga Godunova
 2. Detailplaneeringute menetluse ülemineku otsustamine (Suur-Lootsi ja Kalda) (39 eelnõu)
  Ettekandja planeeringuspetsialist Olga Godunova
 3. Loa andmine "Narva-Jõesuu kergeliiklusteede võrgustiku ehitamise 2.etapp. Vabaduse ja L.Koidula tn" hanke läbiviimiseks (40 eelnõu)
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin
 4. Menetlusteenistuse juhatajale nõusoleku andmine parkimisautomaatide rentimiseks ja hooldamiseks riigihanke korraldamiseks ning volituste andmine lepingu sõlmimiseks (32 eelnõu)
  Ettekandja menetlusteenistuse juhataja Marek Ranne
 5. Narva-Jõesuu linna jäätmevaldajate registri põhimäärus (33 eelnõu)
  Ettekandja keskkonnaspetsialist Jaan Metsis
 6. Narva-Jõesuu linna lemmikloomade registri põhimäärus (34 eelnõu)
  Ettekandja keskkonnaspetsialist Jaan Metsis
 7. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord (37 eelnõu; 37-1 komisjoni eelnõu)
  Ettekandja huvikeskuse juhataja Natalja Mjatšina
 8. Jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine (42 eelnõu)
  Ettekandja linnasekretär Monika Tinno
 9. Kohanime määramise kord (31 eelnõu)
  Ettekandja linnasekretär Monika Tinno
 10. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.12.2017 määruse nr 7 "Narva-Jõesuu Linnavalitsuse põhimäärus" muutmine 36 eelnõu)
  Ettekandja linnasekretär Monika Tinno
 11. Narva-Jõesuu linnavolikogu 27.12.2017.a määruse nr 8 "Narva-Jõesuu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine" muutmine (30 eelnõu)
  Ettekandjad volikogu liige Liina Piirisalu ja linnasekretär Monika Tinno
 12. Muud

- Narva-Jõesuu Linnavolikogu arvamuse küsimine (Kirikuhoone ehitamine Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Koidu tn 6 kinnistu) (41 info)