Uudised

TÄHELEPANU ERAMAJADE OMANIKUD!

EV Keskkonnaministeerium jagab Keskkonnainvesteeringute Keskus SA-e vahendusel ühekordset rahalist toetust kinnistu eramajade liitumise väljaehitamiseks, et eramaja saaks liituda linna ühisveevarustus- ja kanalisatsioonivõrkudega https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine .

Toetust jagatakse füüsilisest isikust eramaja omanikule. Toetust antakse üle Eesti, sh Narva-Jõesuus ja Narvas. Kuna toetuse eelarve on piiratud, konkurss on üle-Eestiline ning soovijaid palju, siis kehtib põhimõte – kes ees, see mees, ehk kiireimad saavad toetust!

Põhjalikumat infot toetuse saamise ja tingimuste kohta ning abi taotluse koostamisel toetuse saamiseks saab AS-st Narva Vesi, Hilje Õunapuu, kabinet 26, Kulgu tn. 4, Narva, tel. tööl 35 69 034, mob. 566 690 036, e-post: hilje@narvavesi.ee

KIIRUSTAGE!